TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yeteneği olmak {allg} zu etw neigen {allg}
yeteneğini göstermek {allg} qualifizieren {allg}
Indirekte Treffer
adaptasyon yeteneği {i} die Anpassungsfähigkeit {f}
ağzı laf yapma yeteneği {i} das Mundwerk {n}
aklını çelme yeteneği {i} die Überredungskunst {f}
alansal kavrama yeteneği {i} die Übersicht {f}
algı yeteneği {i} das Begriffsvermögen {n}
anlama yeteneği {i} die Auffassungskraft {f}
anlama yeteneği {i} das Verständnis {n}
anlama yeteneği {i} die Auffassungsgabe {f}
anlama yeteneği {i} das Fassungsvermögen {n}
anlama yeteneği {i} das Erkenntnisvermögen {n}
anlama yeteneği {i} das Auffassungsvermögen {n}
bedensel görme yeteneği {allg} körperliche Leistungsfähigkeit {allg}
bir maddenin ışığı kırma yeteneği {i} [fiz]das Brechungsvermögen {n}
çalışma yeteneği {i} die Arbeitsfähigkeit {f}
çalışma yeteneği olan {s} erwerbsfähig {adj}
çimlenme yeteneği {i} die Keimfähigkeit {f}
depolama yeteneği {i} die Lagerungsfähigkeit {f}
dil yeteneği {i} die Sprachbegabung {f}
doğruyu yanlıştan ayırma yeteneği {i} die Zurechnungsfähigkeit {f}
doğurma yeteneği olan {s} [hayb]vivipar {adj}
düşüncelerini bir noktada toplama yeteneği {i} die Konzentrationsfähigkeit {f}
düşünme yeteneği {i} das Denkvermögen {n}
duyarlık yeteneği {i} [biy]der Tastsinn {m}
duyma yeteneği {i} die Hörfähigkeit {f}
duyuları algılayabilme yeteneği {i} die Sensualität {f}
eleştiri yeteneği yoksunluğu {i} die Kritiklosigkeit {f}
espri yeteneği {i} der Witz {m}
falcılık yeteneği {i} die Divinationsgabe {f}
farkına varma yeteneği {i} das Wahrnehmungsvermögen {n}
gaipten haber verme yeteneği {s} divinatorisch {adj}
genişleme yeteneği {i} die Dehnbarkeit {f}
geri ödeme yeteneği saptama {i} die Kreditbeurteilung {f}
görülme yeteneği {i} die Sichtbarkeit {f}
gözlem yeteneği {i} die Beobachtungsgabe {f}
hareket gücü ve yeteneği olmayan {s} bewegungsunfähig {adj}
hassas hareket yeteneği {i} die Feinmotorik {f}
hatırlama yeteneği {i} [hek]die Retention {f}
hatırlama yeteneği {i} die Merkfähigkeit {f}
icra yeteneği {i} die Ausführbarkeit {f}
idrak yeteneği {i} das Auffassungsvermögen {n}
idrak yeteneği {i} die Auffassungskraft {f}
ifade yeteneği {i} die Redegabs {f}
ifade yeteneği {i} die Ausdruckskraft {f}
iki eli kullanabilme yeteneği {i} die Beidhändigkeit {f}
ikna yeteneği {i} die Überzeugungskraft {f}
görme yeteneği {i} die Leistungsfähigkeit {f}
işitme yeteneği {i} die Hörfähigkeit {f}
işitme yeteneği {i} das Hörvermögen {n}
istediğini yaptırma yeteneği {i} die Durchsetzungsfähigkeit {f}
iyi gözlemleme yeteneği {i} der Eulenblick {m}
iyi konuşma yeteneği {allg} rednerische Begabung {allg}
iyi konuşma yeteneği olan {s} redegewandt {adj}
izolasyon yeteneği {i} die Isolierfähigkeit {f}
kavram yeteneği {i} das Auffassungsvermögen {n}
kavram yeteneği {i} die Auffassungskraft {f}
kavram yeteneği {i} die Auffassungsgabe {f}
kavrama yeteneği {allg} [Redw.]Auffassungsaufgabe {allg}
kavrama yeteneği {i} der Überblick {m}
kavrama yeteneği {i} die Intelligenz {f}
kazanç edinme yeteneği {i} die Erwerbsfähigkeit {f}
kazanç sağlama yeteneği {i} die Erwerbsfähigkeit {f}
kendini yenileme yeteneği {i} die Regenerationsfähigkeit {f}
konsantrasyon yeteneği {i} die Konzentrationsfähigkeit {f}
konuşma yeteneği {i} die Sprache {f}
kredi yeteneği {i} die Kreditfähigkeit {f}
liderlik yeteneği {i} die Führungsqualität {f}
manevra yeteneği {i} die Steuerfähigkeit {f}
mantıklı düşünme yeteneği {i} die Denkfähigkeit {f}
muhakeme kavrama yeteneği {i} die Vernunft {f}
müzik yeteneği {i} die Musikalität {f}
öğrenme yeteneği {i} die Lernfähigkeit {f}
öğretim yeteneği {i} das Lehrgeschick {n}
okuma yeteneği {i} die Lesefähigkeit {f}
önsezi yeteneği {i} [biy]die Spürnase {f}
organizasyon yeteneği {i} das Organisationstalent {n}
oyunculuk yeteneği {allg} spielerisches Können {allg}
performans yeteneği {i} die Potenz {f}
pişme yeteneği {i} [tek]die Backfähigkeit {f}
rekabet yeteneği {i} [eko]die Wettbewerbsfähigkeit {f}
rekabet yeteneği {i} die Konkurrenzfähigkeit {f}