TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yazılmış {a} ausgefertigt {a}
yazılmış {s} kodifiziert {adj}
yazılmış {allg} schwarz auf weiß {allg}
yazılmış bir şeye ek yapmak {fi} zuschreiben {v}
yazılmış olan bir metni değiştirerek yazmak {i} die Umschreibung {f}
Indirekte Treffer
adresi yanlış yazılmış {allg} falsch adressiert {allg}
alıntı yapılarak yazılmış bilimsel değeri olmayan kitap {i} die Kompilation {f}
başka dilde yazılmış {adv} anderssprachig {adv}
beş ses veya beş çalgı için yazılmış müzik parçası {i} [müz]das Quintett {n}
bir bilim alanında yazılmış eserler {i} die Literatur {f}
birden çok dilde yazılmış sözlük {allg} mehrsprachiges Wörterbuch {allg}
daktilo ile yazılmış {s} maschinenschriftlich {adj}
daktilo ile yazılmış {a} maschinengeschrieben {a}
daktiloda yazılmış {allg} mit Schreibmaschine geschrieben {allg}
dört ses veya dört çalgı için yazılmış eser {i} [müz]das Quartett {n}
elle yazılmış {s} handschriftlich {adj}
elle yazılmış {s} handgeschrieben {adj}
elle yazılmış vasiyetname {i} das Holographisches Testament {n}
gazetede yazılmış olmak {allg} in der Zeitung stehen {allg}
hesaba geçirilmek üzere yazılmış çek {i} [tic]der Verrechnungsscheck {m}
insan sesleri için yazılmış oda müziği {i} [müz]das Madrigal {n}
küçük harflerle yazılmış {a} kleingedruckt {a}
Kuzey Almanca ağzı ile yazılmış {s} niederdeutsch {adj}
on heceli mısra ile yazılmış şiir {i} der Dimeter {m}
papirüs üzerine yazılmış yazı {i} der Papyrustext {m}
papirüs üzerine yazılmış yazı {i} [bitk]der Papyrus {m}
sekizlik için yazılmış müzik parçası {i} [müz]das Oktett {n}
sözleşmelerde okunamayacak şekilde küçük yazılmış yazı {i} das Kleingedruckte {n}
üç dilde yazılmış kitap {allg} dreisprachiges Buch {allg}
yazar tarafından yazılmış metin {i} das Autograf {n}
yazılmış bir şeye ek yapmak {fi} zuschreiben {v}
yazılmış olan bir metni değiştirerek yazmak {i} die Umschreibung {f}
yeniden yazılmış parşömen {i} das Palimpsest {n}