TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yarı {s} halb {adj}
yarı {i} der Halbmast {m}
yarı {i} die Hälfte {f}
yarı {önk} semi- {prä}
yarı açık {s} halb offen {adj}
yarı açık {a} halboffen {a}
yarı açık bir halde olmak {itr} klaffen {itr}
yarı açık gözle {allg} mit halb offenen Augen {allg}
yarı açık mavi {i} das Kobaltblau {n}
yarı ağır sıklet {i} [sp]das Halbschwergewicht {n}
yarı akıllı {s} halb verrückt {adj}
yarı askeri {s} [ask]halbmilitärisch {adj}
yarı balık yarı timsah hayvan {i} der Ichthyosaurier {m}
yarı baygınlık {i} [hek]der Dämmerschlaf {m}
yarı beline kadar {adv} hüfthoch {adv}
yarı boyda {s} halblang {adj}
yarı çap {i} der Halbmesser {m}
yarı çıplak {s} halb nackt {adj}
yarı çıplak {a} halbnackt {a}
yarı değişken maliyetler {allg} teilvariable Kosten {allg}
yarı deli {s} halb verrückt {adj}
yarı deri yarı bez kaplı cilt {i} der Halbfranzband {m}
yarı deri yarı bez kaplı cilt {i} der Halblederband {m}
yarı devre {i} [sp]die Halbzeit {f}
yarı dolu {s} halb voll {adj}
yarı dolu {a} halbvoll {a}
yarı donmuş {i} das Parfait {n}
yarı egemen devlet üzerinde hüküm süren devlet {i} der Suzerän {m}
yarı egemen devlet üzerindeki egemenlik {i} die Suzeranität {f}
yarı egemen devlet üzerindeki egemenlik {i} die Suzeränität {f}
yarı final {i} [sp]das Halbfinale {n}
yarı final {i} [sp]die Vorschlussrunde {f}
yarı fiyatına {allg} zum halben Preis {allg}
yarı geçirgen {a} semipermeabel {a}
yarı gölge {i} das Halbschatten {n}
yarı gömmek {v} verscharren {v}
yarı iletken {i} [elek]der Halbleiter {m}
yarı iletken aygıtlar {ç} [elek]die Halbleiterbauelemente {pl}
yarı iletken doğrultmaç {i} [fiz]der Thyristor {m}
yarı iletken parça {i} [elek]der Halbleiterchip {m}
yarı insan yarı hayvan yaratık {i} der Satyr {m}
yarı ipek {i} die Halbseide {f}
yarı ipekli {s} halbseiden {adj}
yarı işlenmiş {a} halbfertig {a}
yarı işlenmiş mal {i} das Halbzeug {n}
yarı işlenmiş mal ticareti {i} [tic]der Rohproduktenhandel {m}
yarı işlenmiş mallar {ç} die Halbfertigwaren {pl}
yarı işlenmiş ürün {i} das Halberzeugnis {n}
yarı kalifiye {s} angelernt {adj}
yarı kalifiye işçi {allg} angelernter Arbeiter {allg}
yarı kalifiye işgücü {allg} angelernte Arbeitskräfte {allg}
yarı kapalı {s} halbgeschlossen {adj}
yarı karanlık {i} das Dämmerlicht {n}
yarı karanlık {s} halbdunkel {adj}
yarı karanlık {s} schummrig {adj}
yarı katını almak {s} [mat]einhalbmal {adj}
yarı keskin {s} halbschnittig {adj}
yarı kıymetli taş {i} [mad]der Halbedelstein {m}
yarı kristal {i} der Halbkristall {m}
yarı kurak {s} [çev]semiarid {adj}
yarı küre {i} [coğ]die Halbkugel {f}
yarı küre {i} [coğ]die Hemisphäre {f}
yarı küresel {s} hemisphärisch {adj}
yarı mamul {i} das Halberzeugnis {n}
yarı mamul {i} das Halbfabrikat {n}
yarı mamul {adv} halbfertig {adv}
yarı mamul {i} das Halbprodukt {n}
yarı mamul {i} das Halbzeug {n}
yarı mamul madde {i} der Halbstoff {m}
yarı mamul madde {i} [tic]das Zwischenprodukt {n}
yarı mamul mallar {ç} die Halbwaren {pl}
yarı mamuller {ç} die Halbfabrikate {pl}
yarı mamuller {allg} halbfertige Erzeugnisse {allg}
yarı mamuller {ç} die Halbfertigwaren {pl}
yarı mamuller {allg} unfertige Erzeugnisse {allg}
yarı mamuller stoku {allg} Bestand an unfertigen Erzeugnissen {allg}
yarı mat {s} halbmatt {adj}
yarı mesai istihdam {i} die Halbtagsbeschäftigung {f}
yarı öksüz {i} die Halbwaise {f}
yarı olgun {s} halbreif {adj}
Indirekte Treffer
birisini yarı yolda bırakmak {allg} jemanden im Stich lassen {allg}
gözleri yarı kapalı bakmak {fi} anblinzeln {v}
iri yarı {s} vierschrätig {adj}
iri yarı {s} dick {adj}
iri yarı {i} das Mannsbild {n}
iri yarı {s} derb {adj}
iri yarı {s} korpulent {adj}
iri yarı {s} beleibt {adj}
iri yarı {s} hünenhaft {adj}
iri yarı {s} ansehnlich {adj}
iri yarı {s} groß {adj}
iri yarı adam {s} bullig {adj}
kısa süre dayanıklı yarı konserve {i} die Präserve {f}
kuzey yarı küre {i} die Nordhalbkugel {f}
üzeri yarı açık yük vagonu {i} die Lore {f}
yarı açık {s} halb offen {adj}
yarı açık {a} halboffen {a}
yarı açık bir halde olmak {itr} klaffen {itr}
yarı açık gözle {allg} mit halb offenen Augen {allg}
yarı açık mavi {i} das Kobaltblau {n}
yarı ağır sıklet {i} [sp]das Halbschwergewicht {n}
yarı akıllı {s} halb verrückt {adj}
yarı askeri {s} [ask]halbmilitärisch {adj}
yarı balık yarı timsah hayvan {i} der Ichthyosaurier {m}
yarı baygınlık {i} [hek]der Dämmerschlaf {m}
yarı beline kadar {adv} hüfthoch {adv}
yarı boyda {s} halblang {adj}
yarı çap {i} der Halbmesser {m}
yarı çıplak {s} halb nackt {adj}
yarı çıplak {a} halbnackt {a}
yarı değişken maliyetler {allg} teilvariable Kosten {allg}
yarı deli {s} halb verrückt {adj}
yarı deri yarı bez kaplı cilt {i} der Halblederband {m}
yarı deri yarı bez kaplı cilt {i} der Halbfranzband {m}
yarı devre {i} [sp]die Halbzeit {f}
yarı dolu {a} halbvoll {a}
yarı dolu {s} halb voll {adj}
yarı donmuş {i} das Parfait {n}
yarı egemen devlet üzerinde hüküm süren devlet {i} der Suzerän {m}
yarı egemen devlet üzerindeki egemenlik {i} die Suzeränität {f}
yarı egemen devlet üzerindeki egemenlik {i} die Suzeranität {f}
yarı final {i} [sp]die Vorschlussrunde {f}
yarı final {i} [sp]das Halbfinale {n}
yarı fiyatına {allg} zum halben Preis {allg}
yarı geçirgen {a} semipermeabel {a}
yarı gölge {i} das Halbschatten {n}
yarı gömmek {v} verscharren {v}
yarı iletken {i} [elek]der Halbleiter {m}
yarı iletken aygıtlar {ç} [elek]die Halbleiterbauelemente {pl}
yarı iletken doğrultmaç {i} [fiz]der Thyristor {m}
yarı iletken parça {i} [elek]der Halbleiterchip {m}
yarı insan yarı hayvan yaratık {i} der Satyr {m}
yarı ipek {i} die Halbseide {f}
yarı ipekli {s} halbseiden {adj}
yarı işlenmiş {a} halbfertig {a}
yarı işlenmiş mal {i} das Halbzeug {n}
yarı işlenmiş mal ticareti {i} [tic]der Rohproduktenhandel {m}
yarı işlenmiş mallar {ç} die Halbfertigwaren {pl}
yarı işlenmiş ürün {i} das Halberzeugnis {n}
yarı kalifiye {s} angelernt {adj}
yarı kalifiye işçi {allg} angelernter Arbeiter {allg}
yarı kalifiye işgücü {allg} angelernte Arbeitskräfte {allg}
yarı kapalı {s} halbgeschlossen {adj}
yarı karanlık {s} schummrig {adj}
yarı karanlık {s} halbdunkel {adj}
yarı karanlık {i} das Dämmerlicht {n}
yarı katını almak {s} [mat]einhalbmal {adj}
yarı keskin {s} halbschnittig {adj}
yarı kıymetli taş {i} [mad]der Halbedelstein {m}
yarı kristal {i} der Halbkristall {m}
yarı kurak {s} [çev]semiarid {adj}
yarı küre {i} [coğ]die Hemisphäre {f}
yarı küre {i} [coğ]die Halbkugel {f}
yarı küresel {s} hemisphärisch {adj}
yarı mamul {i} das Halberzeugnis {n}
yarı mamul {i} das Halbzeug {n}