TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
yapı {i} die Anatomie {f}
yapı {i} der Aufbau {m}
yapı {i} die Aufgliederung {f}
yapı {i} der Bau {m}
yapı {i} die Baulichkeit {f}
yapı {i} das Bauwerk {n}
yapı {i} die Beschaffenheit {f}
yapı {i} die Bildung {f}
yapı {i} das Blut {n}
yapı {i} das Gebäude {n}
yapı {i} das Gebilde {n}
yapı {i} das Gefüge {n}
yapı {i} das Gerüst {n}
yapı {i} die Gliederung {f}
yapı {i} [biy]die Konstitution {f}
yapı {i} die Konstruktion {f}
yapı {i} die Natur {f}
yapı {i} das Naturell {n}
yapı {i} die Ordnung {f}
yapı {i} die Qualität {f}
yapı {i} die Struktur {f}
yapı {i} das Temperament {n}
yapı {i} die Veranlagung {f}
yapı {i} das Wesen {n}
yapı {i} die Wesensart {f}
yapı {i} der Zuschnitt {m}
yapı {i} die Ausformung {f}
yapı akışkanlığı {i} die Strukturviskosität {f}
yapı alanı {i} die Anbaufläche {f}
yapı analizi {i} die Strukturanalyse {f}
yapı biçimi {i} die Bauart {f}
yapı bilgisi {i} [dilb]die Formenlehre {f}
yapı bölümü {i} das Bauteil {n}
yapı bozukluğu {i} [hek]die Deformation {f}
yapı çavuşu {i} der Polier {m}
yapı çeliği {i} der Baustahl {m}
yapı denetimi {i} die Bauaufsicht {f}
yapı denetimi {i} die Bauüberwachung {f}
yapı desteği {i} [mim]die Stütze {f}
yapı döküntüsü {i} der Schutt {m}
yapı duvarı {i} das Mauerwerk {n}
yapı eki {i} [dilb]die Bildungsaffix {f}
yapı faaliyeti {i} die Bautätigkeit {f}
yapı formülü {i} [kim]die Strukturformel {f}
yapı gereci {i} der Baustoff {m}
yapı giderleri {ç} die Baukosten {pl}
yapı harcı {i} der Mörtel {m}
yapı hatası {i} der Konstruktionsfehler {m}
yapı hukuku {i} [huk]das Baurecht {n}
yapı ikrazı {i} das Baudarlehen {n}
yapı ile ilgili {s} strukturell {adj}
yapı inşaat {i} die Konstruktion {f}
yapı işçiliği {i} das Bauhandwerk {n}
yapı işi {i} das Baugewerbe {n}
yapı iskelesi {i} das Baugerüst {n}
yapı iskelesi destek direği {i} der Rüstbalken {m}
yapı iskelesi destek direği {i} der Rüstbaum {m}
yapı iskelesini sökmek {fi} abbauen {v}
yapı iskelesini sökmek {fi} [tek]abrüsten {v}
yapı iskelesinin sökülmesi {i} [tek]die Abrüstung {f}
yapı işleri {i} [mim]das Bauwesen {n}
yapı kanadı {i} [mim]der Trakt {m}
yapı kanunu {i} das Baugesetzbuch {n}
yapı kerestesi {i} das Bauholz {n}
yapı kompleksi {i} die Gebäudekomplex {f}
yapı kontrolü {i} die Bauaufsicht {f}
yapı kooperatifi {i} die Baugenossenschaft {f}
yapı kredisi {i} das Baudarlehen {n}
yapı kredisi {i} der Baukredit {m}
yapı kullanma izni {i} die Ansiedlungsgenehmigung {f}
yapı kullanma izni {i} [huk]die Gebäudenutzungsgenehmigung {f}
yapı kullanması yönetmeliği {i} die Baunutzungsverordnung {f}
yapı kusuru {i} der Baumangel {m}
yapı maddeleri {ç} die Baustoffe {pl}
yapı makinesi {i} [yol]die Straßenbaumaschine {f}
yapı malzemesi {i} das Baumaterial {n}
yapı malzemesi {i} der Baustoff {m}
yapı market {i} der Heimwerkermarkt {m}
yapı marketi {i} der Baumarkt {m}
yapı masrafları {ç} die Baukosten {pl}
Indirekte Treffer
aerodinamik yapı {i} die Stromlinienform {f}
ahşap yapı {i} der Holzbau {m}
ahşap yapı tarzı {i} die Holzbauweise {f}
ana yapı {i} der Hauptbestandteil {m}
babaerkil yapı {i} die Dschellaba {f}
basık damlı yapı {i} der Flachbau {m}
bitkisel yapı {i} [bitk]die Pflanzenanatomie {f}
biyolojik yapı {i} [biy]der Organismus {m}
çelik beton yapı {i} die Stahlbetonkonstruktion {f}
çelik yapı {i} der Stahlbau {m}
çelik yapı {i} die Stahlkonstruktion {f}
çelik yapı montörü {i} der Stahlbaumonteur {m}
çıkıntılı yapı bölümü {i} [mim]der Überbau {m}
çok katlı yüksek yapı {i} der Hochbau {m}
derin yapı {i} [dilb]die Tiefenstruktur {f}
doğal yapı {i} die Naturanlage {f}
ek yapı {i} der Anbau {m}
endüstriyel yapı {i} [San]der Industriebau {m}
finansal yapı {allg} finanzieller Aufbau {allg}
fiziki yapı {i} das Mengengerüst {n}
fiziksel yapı {i} die Leibesbeschaffenheit {f}
fıziksel yapı {i} die Physis {f}
genetik yapı {i} das Erbgut {n}
güçlü yapı {i} die Bärennatur {f}
yapı {i} die Struktur {f}
ince yapı {i} der Feinbau {m}
kafes yapı {i} [mim]das Fachwerk {n}
kagir yapı {i} das Mauerwerk {n}
kazık temelli yapı {i} der Pfahlbau {m}
kerpiç yapı {i} der Lehmbau {m}
konut yapı kooperatifi {i} die Wohnungsbaugenossenschaft {f}
küçük yapı {i} der Pavillon {m}
mali yapı {allg} finanzieller Aufbau {allg}
mali yapı {i} [tic]die Finanzstruktur {f}
mantıksal yapı {allg} logische Struktur {allg}
metal yapı {i} die Metallkonstruktion {f}
motor yapı mühendisi {i} der Konstrukteur {m}
narin yapı {i} der Feinbau {m}
örgütsel yapı {i} die Organisationsstruktur {f}
örgütsel yapı {i} [ask]organisatorischer Aufbau {nom}
sıcakta biçim verilebilen yapı malzemesi {ç} die Thermoplaste {pl}
sınıf veya sosyal yapı bakımından uygun düşmeyen evlilik {s} morganatische Ehe {adj}
statik uzmanı yapı mühendisi {i} der Statiker {m}
ticari yapı {i} [tic]die Handelsstruktur {f}
toplumsal yapı {i} die Gesellschaftsordnung {f}
üst yapı {i} der Überbau {m}
üst yapı {i} [mim]der Oberbau {m}
yapı akışkanlığı {i} die Strukturviskosität {f}
yapı alanı {i} die Anbaufläche {f}
yapı analizi {i} die Strukturanalyse {f}
yapı biçimi {i} die Bauart {f}
yapı bilgisi {i} [dilb]die Formenlehre {f}
yapı bölümü {i} das Bauteil {n}