DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
bestehen {itr} ayak diremek {itr}
das Bestehen {n} başarma {i}
bestehen {itr} başarmak {itr}
bestehen {itr} bulunmak {itr}
bestehen {itr} dayanıklı olmak {itr}
das Bestehen {n} dayanma {i}
bestehen {itr} devam etmek {itr}
bestehen {itr} galip gelmek {itr}
bestehen {v} geçmek {fi}
bestehen {itr} inat etmek {itr}
das Bestehen {n} ısrar {i}
bestehen {itr} kalmak {itr}
bestehen {itr} kurulu olmak {itr}
bestehen {itr} mevcut olmak {itr}
das Bestehen {n} süre gelme {i}
bestehen {itr} sürmek {itr}
bestehen {itr} tutturmak {itr}
bestehen {itr} üstesinden gelmek {itr}
das Bestehen {n} var olma {i}
bestehen {itr} var olmak {itr}
das Bestehen {n} yengi {i}
das Bestehen {n} yenme {i}
bestehen {itr} yenmek {itr}
bestehen {itr} [ökon.]kurulmak {itr}
bestehen (in) {v} oluşmak {fi}
bestehen auf {v} ısrar etmek {fi}
bestehen auf {v} üstelemek {fi}
bestehen aus... {v} -den meydana gelmek {fi}
bestehen aus... {v} ...den olmak {fi}
bestehen aus... {v} -den olmak {fi}
bestehen aus... {v} müteşekkil olmak {fi}
bestehen aus... {v} oluşmak {fi}
bestehen bleiben {v} dayanmak {fi}
bestehen bleiben {v} varlığını korumak {fi}
bestehend {adj} elde bulunan {s}
bestehend {adj} halihazırdaki {s}
bestehend {adj} ibaret olan {s}
bestehend {adj} mevcut {s}
bestehend {adj} şimdiki {s}
bestehend {a} şimdilik {a}
bestehend aus {allg} ...ibaret olan {allg}
bestehend aus {allg} ...kurulu {allg}
bestehende Gesetze {allg} [Jur.]geçerli yasalar {allg}
bestehende Gesetze {allg} [Jur.]meri kanunlar {allg}
bestehende Situation {allg} şu anki durum {allg}
Indirekte Treffer
bestehen (in) {v} oluşmak {fi}
bestehen auf {v} üstelemek {fi}
bestehen auf {v} ısrar etmek {fi}
bestehen aus... {v} müteşekkil olmak {fi}
bestehen aus... {v} -den olmak {fi}
bestehen aus... {v} ...den olmak {fi}
bestehen aus... {v} -den meydana gelmek {fi}
bestehen aus... {v} oluşmak {fi}
bestehen bleiben {v} varlığını korumak {fi}
bestehen bleiben {v} dayanmak {fi}
das Examen bestehen {allg} sınavı başarmak {allg}
die Prüfung bestehen {v} sınavı geçmek {fi}
ein Abenteuer bestehen {allg} bir macera yaşamak {allg}
eine Prüfung bestehen {allg} bir sınavı başarmak {allg}
eine Prüfung nicht bestehen {v} sınavda kalmak {fi}
mit allen Ehren bestehen {allg} üstün başarıyla tamamlamak {allg}
mit Glanz bestehen {allg} sınavı büyük başarıyla vermek {allg}