TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
kaybı çok {s} verlustreich {adj}
kaybı olmak {fi} einbüßen {v}
Indirekte Treffer
ağırlık kaybı {i} die Gewichtsabnahme {f}
ağırlık kaybı {i} der Gewichtsabgang {m}
ağırlık kaybı {i} der Gewichtsverlust {m}
ağırlık kaybı {i} der Gewichtsschwund {m}
akım kaybı {i} der Stromverlust {m}
akkor kaybı {i} der Glühverlust {m}
alacakların kaybı {i} der Forderungsverlust {m}
alacakların kaybı {i} der Forderungsausfall {m}
alacakların kaybı {ç} die Debitorenausfälle {pl}
alkolizme bağlı olarak oluşan bilinç kaybı {i} der Säuferwahnsinn {m}
amortisman kaybı {i} der Abschreibungsverlust {m}
ani bir beyin anoksiye bağlı olarak meydana gelen kan basıncı düşmesi ve bilinç kaybı {i} die Synkope {f}
ani duyma kaybı {i} der Hörsturz {m}
ani ve çok kan kaybı {i} [hek]der Blutstropfen {m}
baca kaybı {i} der Schornsteinverlust {m}
basınç kaybı {i} der Druckverlust {m}
benlik kaybı {i} die Depersonalisierung {f}
bilinç kaybı {i} der Bewusstseinsverlust {m}
bilinç kaybı {i} die Bewusstlosigkeit {f}
çalışma yerinin kaybı {i} der Arbeitsplatzverlust {m}
can kaybı {i} das Menschenopfer {n}
can kaybı {i} der Menschenverlust {m}
değer kaybı {i} [eko]der Wertverlust {m}
değer kaybı amortismanı {allg} Abschreibung für Wertminderung {allg}
denge kaybı {i} die Vertigo {f}
depo kaybı {i} der Lagerverlust {m}
depo kaybı {i} der Lagerschwund {m}
dövme kaybı {i} der Schmiedeverlust {m}
enerji kaybı {i} [fiz]der Energieverlust {m}
enerji kaybı {i} der Leistungsverlust {m}
envanter kaybı {i} der Inventarverlust {m}
ergime kaybı {i} der Schmelzverlust {m}
eritme kaybı {i} [tek]der Abbrand {m}
faaliyet kaybı {i} [tic]der Betriebsverlust {m}
faiz kaybı {i} der Zinsverlust {m}
geçici şuur kaybı {i} [hek]die Absence {f}
gelir kaybı {i} der Einnahmeverlust {m}
getiri kaybı {i} der Ertragsausfall {m}
güç kaybı {i} der Kraftverlust {m}
hafıza kaybı {i} der Gedächtnisverlust {m}
hafıza kaybı {i} der Gedächtnisschwund {m}
hakkın kaybı {i} der Rechtsverlust {m}
hamule kaybı {i} der Frachtverlust {m}
hareket kaybı {i} der Bewegungsverlust {m}
insan kaybı {i} der Menschenverlust {m}
insan kaybı {i} das Menschenopfer {n}
irade kaybı {i} [hek]die Abulie {f}
kaybı {i} der Arbeitsausfall {m}
işitme kaybı {i} [hek]der Gehörfehler {m}
işletme kaybı {i} der Betriebsverlust {m}
itibar kaybı {i} der Verschiss {m}
ısı kaybı {i} der Wärmeverlust {m}
ısıtma kaybı {i} der Erwärmungsverlust {m}
kambiyo kaybı {i} [tic]der Kursverlust {m}
kan kaybı {i} [hek]der Blutverlust {m}
kar kaybı {i} der Gewinnausfall {m}
kar kaybı {i} der Ertragsausfall {m}
kar kaybı {i} die Erlöseinbuße {f}
kargo kaybı {i} der Frachtverlust {m}
kaybı çok {s} verlustreich {adj}
kaybı olmak {fi} einbüßen {v}
kaynatma kaybı {i} der Abkochverlust {m}
kazanç kaybı {i} der Verdienstausfall {m}
kilo kaybı {i} der Gewichtsverlust {m}
kilo kaybı {i} die Gewichtsabnahme {f}
kimlik kaybı {i} der Identitätsverlust {m}
kira kaybı {i} der Mietausfall {m}
kira kaybı {i} der Mietverlust {m}
kömür kaybı {i} der Kohlenverlust {m}
kontrol kaybı {i} der Kontrollverlust {m}
konuşma veya konuşulanı anlama yeteneğinin kaybı {i} die Aphasie {f}
kredi kaybı {i} der Kreditausfall {m}
kredi kaybı {i} der Kreditverlust {m}
kredi kaybı riski {i} das Kreditverlustrisiko {n}
kur kaybı {i} der Kursverlust {m}
kuruluş kaybı {i} der Anlaufverlust {m}
kuvvet kaybı {i} der Kraftverlust {m}
madde kaybı {i} der Materialverlust {m}
madde kaybı {i} der Materialschwund {m}
mahsul kaybı {i} der Ernteverlust {m}