TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
içe çekme {i} die Inhalation {f}
içe doğma {i} das Vorgefühl {n}
içe doğru bükmek {fi} einbiegen {v}
içe doğru fon akımı {i} das Mittelaufkommen {n}
içe doğru para akımı {i} das Mittelaufkommen {n}
içe dönük {allg} in sich gekehrt {allg}
içe dönük {s} [ruhb]introvertiert {adj}
içe dönük {s} verschlossen {adj}
içe dönüklük {i} [hek]die Verschlossenheit {f}
içe dönüş {i} die Introversion {f}
içe dönüş {i} [ruhb]die Introvertion {f}
içe işleme {i} die Penetration {f}
içe işleyen {s} penetrant {adj}
içe kapanık {s} verschlossen {adj}
içe kapanıklık {i} [hek]die Verschlossenheit {f}
içe kapanış {i} [ruhb]die Introvertion {f}
içe yönelik {s} [ruhb]intrinsisch {adj}
içebakış {i} [ruhb]die Introspektion {f}
içeçarpık ayak {i} der Klumpfuß {m}
içecek {i} das Getränk {n}
içecek {i} die Stärkung {f}
içecek {i} der Trunk {m}
içecek içmeye yarayan plastik veya karton kamış {i} die Pipette {f}
içecek kamışı {i} der Trinkhalm {m}
içecek listesi {i} die Getränkekarte {f}
içecek otomatı {i} der Getränkeautomat {m}
içeçek su {i} das Frischwasser {n}
içek {i} [dilb]das Infix {n}
içekapanık {s} [ruhb]autistisch {adj}
içekapanış {i} [ruhb]der Autismus {m}
içekapanışçılık {i} [ruhb]der Autismus {m}
içenlerin ölümsüzlüğe kavuştuğuna inanılan tanrı içkisi {i} der Nektar {m}
içerde {adv} drinnen {adv}
içerden {allg} von innen {allg}
içerebilen {s} fungibel {adj}
içerek bitirmek {fi} ausrauchen {v}
içerek bitirmek {fi} austrinken {v}
içerek kutlamak {itr} kneipen {itr}
içerek veya banyo yaparak iyileşme kürü {i} die Hydrotherapie {f}
içeri {adv} ein {adv}
içeri {adv} herein {adv}
içeri {adv} hinein {adv}
içeri {allg} nach innen {allg}
içeri akıtma borusu {i} [tek]das Einflussrohr {n}
içeri almak {fi} einlassen {v}
içeri almak {fi} hereinlassen {v}
içeri almak {fi} hereinnehmen {v}
içeri almak {fi} hineinbekommen {v}
içeri almak {fi} vorlassen {v}
içeri almak {fi} zulassen {v}
içeri atma {i} die Einbringung {f}
içeri atma {i} die Einbuchtung {f}
içeri atmak {fi} einbuchten {v}
içeri bakmak {fi} dareinblicken {v}
içeri bakmak {fi} dareinschauen {v}
içeri bırakmak {fi} einlassen {v}
içeri bırakmak {fi} zulassen {v}
içeri çevirmek {allg} nach innen kehren {allg}
içeri dalmak {fi} hereinstürzen {v}
içeri doğru {allg} nach innen zu {allg}
içeri doğru bastırmak {fi} hineindrücken {v}
içeri doğru bastırmak {fi} hineinpressen {v}
içeri doğru çekmek {fi} hineinziehen {v}
içeri düşmek {fi} hereinfallen {v}
içeri esiyor {allg} es zieht herein {allg}
içeri gelmek {fi} hereinkommen {v}
içeri getirilmiş olan {s} eingebracht {adj}
içeri getirmek {fi} einbringen {v}
içeri girin! {allg} treten Sie näher {allg}
içeri giriş {i} der Anlass {m}
içeri girme {i} der Einbruch {m}
içeri girmek {fi} hereingehen {v}
içeri girmek {fi} hereinkommen {v}
içeri girmek {fi} hereinspazieren {v}
içeri girmek {fi} hereintreten {v}
içeri girmek {fi} hineingehen {v}
içeri girmek {fi} ins Gefängnis kommen {v}
içeri girmek istemek {fi} hineinwollen {v}
içeri girmesine izin vermek {fi} vorlassen {v}
içeri girmeye izin vermek {fi} hineinlassen {v}