TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
gözünü açmak {allg} Argusaugen wachen {allg}
gözünü açmak {allg} die Augen aufmachen {allg}
gözünü açmak {allg} einem die Auge öffnen {allg}
gözünü açmak {v} erblicken {v}
gözünü açmak {itr} erwachen {itr}
gözünü açmak {fi} jemanden eines Besseren belehren {v}
gözünü bile kırpmadan {allg} ohne mit der Wimper zu zucken {allg}
gözünü boyamak {v} umgarnen {v}
gözünü boyamak {fi} vorspiegeln {v}
gözünü boyamak {v} vor­gau­keln {v}
gözünü dikerek bakmak {fi} anstarren {v}
gözünü dikerek bakmak {itr} blicken {itr}
gözünü dikip bakmak {v} begaffen {v}
gözünü dikmek {fi} fixieren {v}
gözünü dört açmak {allg} aufpassen wie ein Schießhund {allg}
gözünü dört açmak {allg} Augen offen halten {allg}
gözünü dört açmak {allg} wie ein Schießhund aufpassen {allg}
gözünü kırpmamak {fi} kein Auge zu tun {v}
gözünü kırpmamak {allg} kein Auge zutun {allg}
gözünü korkutmak {fi} bedrohen {v}
gözünü korkutmak {fi} einschüchtern {v}
gözünü korkutmak {v} verängstigen {v}
gözünü korkutmak {v} verschüchtern {v}
gözünü öfke bürümüş {i} der Wüterich {m}
gözünün içine baka baka yalan söylemek {fi} anlügen {v}
gözünün önünde hesaplamak {fi} vorrechnen {v}
gözünün önüne getirmek {allg} denken {allg}
Indirekte Treffer
başını gözünü yararak konuşmak {fi} radebrechen {v}
birinin gözünü boyamak {allg} jemandem Sand in die Augen streuen {allg}
birisinin gözünü boyamak {allg} vorspiegeln {allg}
birisinin gözünü boyayarak aldatmak {allg} einen Türken bauen {allg}
gözünü açmak {allg} Argusaugen wachen {allg}
gözünü açmak {itr} erwachen {itr}
gözünü açmak {v} erblicken {v}
gözünü açmak {allg} einem die Auge öffnen {allg}
gözünü açmak {allg} die Augen aufmachen {allg}
gözünü açmak {fi} jemanden eines Besseren belehren {v}
gözünü bile kırpmadan {allg} ohne mit der Wimper zu zucken {allg}
gözünü boyamak {v} vor­gau­keln {v}
gözünü boyamak {fi} vorspiegeln {v}
gözünü boyamak {v} umgarnen {v}
gözünü dikerek bakmak {itr} blicken {itr}
gözünü dikerek bakmak {fi} anstarren {v}
gözünü dikip bakmak {v} begaffen {v}
gözünü dikmek {fi} fixieren {v}
gözünü dört açmak {allg} wie ein Schießhund aufpassen {allg}
gözünü dört açmak {allg} Augen offen halten {allg}
gözünü dört açmak {allg} aufpassen wie ein Schießhund {allg}
gözünü kırpmamak {allg} kein Auge zutun {allg}
gözünü kırpmamak {fi} kein Auge zu tun {v}
gözünü korkutmak {v} verschüchtern {v}
gözünü korkutmak {v} verängstigen {v}
gözünü korkutmak {fi} einschüchtern {v}
gözünü korkutmak {fi} bedrohen {v}
gözünü öfke bürümüş {i} der Wüterich {m}