DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Ren {m} böbrek {i}
das Ren {n} geyik {i}
das Ren {n} kuzey geyiği {i}
das Ren {n} ren {i}
das Ren {n} [Zoo]ren geyiği {i}
die Renaissance {f} geçmiş bir dönemi yeniden canlandırma {i}
die Renaissance {f} hist Rönesans {i}
die Renaissance {f} rönesans {i}
die Renaissance {f} yeniden doğuş çağı {i}
der Renaissancestil {m} rönesans sanat akımı {i}
renal {a} böbrekle ilgili {a}
renal {a} renal {a}
renale Hypertonie {allg} böbrek rahatsızlığı nedeniyle oluşan yüksek tansiyon {allg}
renale Hypertonie {allg} renal hipertoni {allg}
der Rendement {m} verim {i}
die Rendementbestimmung {f} verim tayini {i}
das Rendezvous {n} buluşma {i}
das Rendezvous {n} randevu {i}
die Rendite {f} [ökon.]gelir {i}
die Rendite {f} getiri {i}
die Rendite {f} [ökon.]kazanç {i}
die Rendite {f} [ökon.]verim {i}
die Rendite {f} [ökon.]rant {i}
der Renegat {m} çıkarı için inançlarını satan kişi {i}
der Renegat {m} [Rel.]dininden dönen kişi {i}
der Renegat {m} dönme {i}
der Renegat {m} hain kişi {i}
der Renegat {m} satılmış kişi {i}
die Reneklode {f} [Bot.]aynıbakar eriği {i}
renitent {adj} dik kafalı {s}
renitent {adj} inatçı {s}
Renitenter {fm} dik kafalı kişi {fm}
Renitenter {fm} inatçı kişi {fm}
die Renitenz {f} dik kafalılık {i}
die Renitenz {f} inatçılık {i}
das Renkontre {n} [mil.]çarpışma {i}
das Renkontre {n} [mil.]çatışma {i}
die Rennarbeit {f} [Berg]maden elde etme yöntemi {i}
die Rennarbeit {f} [Berg]maden kazanma yöntemi {i}
die Rennbahn {f} hipodrom {i}
die Rennbahn {f} [Sp]koşu pisti {i}
die Rennbahn {f} koşu yolu {i}
die Rennbahn {f} parkur {i}
die Rennbahn {f} [Sp]yarış alanı {i}
die Rennbahn {f} [Sp]yarış pisti {i}
das Rennboot {n} [Sp]motorlu yarış teknesi {i}
rennen {itr} hızlı koşmak {itr}
das Rennen {n} koşma {i}
rennen {v} koşmak {fi}
das Rennen {n} koşu {i}
rennen {v} saplamak {v}
rennen {v} seğirtmek {fi}
rennen {v} sokmak {v}
rennen {v} vurarak devirmek {v}
rennen {v} vurup devirmek {v}
das Rennen {n} [Sp]yarış {i}
rennen {v} yarışmak {fi}
der Renner {m} sürümü iyi olan mal {i}
der Renner {m} yarış arabası {i}
der Renner {m} yarış atı {i}
der Rennfahrer {m} otomobil yarışçısı {i}
der Rennfahrer {m} yarışçı {i}
der Rennfahrer {m} yarışmacı {i}
die Rennfahrerin {f} otomobil yarışçısı {i}
die Rennfahrerin {f} yarışçı {i}
das Rennpferd {n} yarış atı {i}
der Rennplatz {m} hipodrom {i}
der Rennplatz {m} yarış pisti {i}
das Rennrad {n} yarış bisikleti {i}
der Rennrodel {m} [Sp]yarış kızağı {i}
der Rennsport {m} yarışçılık {i}
der Rennstall {m} [Sp]eküri {i}
die Rennstrecke {f} yarış pisti {i}
das Rennverfahren {n} [Berg]maden elde etme yöntemi {i}
das Rennverfahren {n} [Berg]maden kazanma yöntemi {i}
der Rennwagen {m} yarış arabası {i}
der Rennwagen {m} yarış otomobili {i}
der Rennwolf {m} [Sp]bir ayakla yere basıp diğer ayakla iterek sürülen kızak {i}
das Renommee {n} ad {i}
das Renommee {n} nam {i}