DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Pricke {f} [Naut.]sığ yer işaret sopası {i}
die Pricke {f} [Zoo]taşemen {i}
prickeln {itr} baloncuklar çıkarması {itr}
prickeln {v} gıcıklamak {fi}
prickeln {v} gıdıklamak {fi}
prickeln {itr} hafifçe batmak {itr}
das Prickeln {n} heyecan {i}
prickeln {itr} heyecanlandırmak {itr}
prickeln {itr} iğne gibi batmak {itr}
das Prickeln {n} karıncalanma {i}
prickeln {v} köpürmek {fi}
prickeln {itr} madensuyunun köpükler çıkarması {itr}
prickeln {itr} tahrik etmek {itr}
prickelnd {adv} gıcıklayıcı {adv}
prickelnd {adv} tahrik edici {adv}
der Priem {m} ağızda çiğnenen tütün tutamı {i}
priemen {itr} tütün çiğnemek {itr}
der Prießnitzumschlag {m} soğuk su kompresi {i}
der Priester {m} [Rel.]adamı {i}
der Priester {m} [Rel.]imam {i}
der Priester {m} papaz {i}
der Priester {m} [Rel.]rahip {i}
das Priesteramt {n} rahiplik {i}
die Priesterin {f} kadın din görevlisi {i}
die Priesterin {f} papaz {i}
die Priesterin {f} rahibe {i}
die Priesterin {f} rahip {i}
priesterlich {adj} bir rahibe uygun {s}
priesterlich {adj} bir rahibin yapacağı biçimde {s}
priesterlich {adj} [Rel.]din adamına yakışır şekilde {s}
priesterlich {adj} törensel {s}
die Priesterschaft {f} [Rel.]ruhban sınıfı {i}
die Priesterschaft {f} tüm rahipler {i}
die Priesterschule {f} imam hatip okulu {i}
die Priesterschule {f} [Rel.]ruhban okulu {i}
das Priesterseminar {n} katolik rahip yetiştirme okulu {i}
das Priestertum {n} rahiplik makamı {i}
das Priestertum {n} rahiplik ünvanı {i}
die Priesterweihe {f} katoliklerde aday papazın piskepos tarafından kutsanarak göreve başlaması {i}
prima {a} birinci sınıf {a}
prima {a} ekstra {a}
prima {adj} harika {s}
prima {adj} kusursuz {s}
prima {adj} mükemmel {s}
prima {adj} müthiş {s}
prima {adj} olağanüstü {s}
prima vista {adv} [Mus]ilk bakışta {adv}
der Prima-facie-Beweis {m} görünüşte delil {i}
die Primaballerina {f} [Mus]başbalerin {i}
die Primaballerina {f} [Mus]başdansçı primabalerin {i}
die Primadonna {f} [Mus]opera başkadın sanatçısı {i}
die Primadonna {f} [Mus]primadonna {i}
die Primage {f} [Naut.]mal taşıma primi {i}
die Primage {f} ödül {i}
die Primage {f} prim {i}
der Primaner {m} Alman liseleri son sınıf öğrencisi {i}
primär {a} asal {a}
primär {adj} asıl {s}
primär {a} asli {a}
primär {adj} başlangıçtaki {s}
primär {adj} esas {s}
primär {adj} ilk {s}
primär {adj} ilk el {s}
primär {adj} öğesel {s}
primär {adj} temel {s}
der Primäraffekt {m} [Med.]enfeksiyondan sonra dokuda oluşan ilk patolojik değişiklik {i}
die Primärbatterie {f} birinci devre bataryası {i}
die Primärbatterie {f} primer batarya {i}
die Primärbildung {f} ilköğretim {i}
primäre Haftung {allg} birinci derecede sorumluluk {allg}
primäre Industrie {allg} ana sanayi {allg}
primäre Industrie {allg} sanayide birici sektör {allg}
das Primärelement {n} primer pil {i}
primärer Indikator {allg} temel gösterge {allg}
das Primärgestein {n} [Geol]donmuş lavlardan oluşan kayaç {i}
das Primärprogramm {n} kaynak program {i}
die Primärspule {f} primer bobin {i}
primärstatistische Erhebung {allg} asli derleme {allg}
der Primärstrom {m} primer akım {i}
die Primärwickelung {f} primer devre {i}