DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Rezensent {m} eleştirmen {i}
der Rezensent {m} kritikçi {i}
der Rezensent {m} tenkitçi {i}
rezensieren {itr} eleştirmek {itr}
rezensieren {itr} kritik etmek {itr}
rezensieren {itr} sanat eseri hakkında fikir yürütmek {itr}
rezensieren {v} tenkit etmek {fi}
die Rezension {f} eleştiri {i}
die Rezension {f} kritik {i}
die Rezension {f} tenkit {i}
die Rezensionsnotiz {f} [Film]eleştiri {i}
rezent {adj} halen var olan {s}
rezent {adj} sıcak {s}
rezent {adj} şimdiki {s}
rezent {adj} şu anda geçerli olan {s}
rezent {adj} şu anki {s}
rezent {adj} taze {s}
rezent {adj} yeni {s}
das Rezept {n} [Med.]bir işi ustalıkla yapmadaki sistem {i}
das Rezept {n} [Med.]reçete {i}
das Rezept {n} [Med.]yemek tarifi {i}
rezeptfrei {adj} reçetesiz {s}
rezeptfrei {adj} reçetesiz satılabilir {s}
rezeptieren {itr} [Med.]reçete vermek {itr}
rezeptieren {itr} [Med.]reçete yazmak {itr}
die Rezeption {f} alımlama {i}
die Rezeption {f} alma {i}
die Rezeption {f} benimseme {i}
die Rezeption {f} kabul {i}
die Rezeption {f} kabul servisi {i}
die Rezeption {f} resepsiyon {i}
der Rezeptionist {m} alan {i}
der Rezeptionist {m} kabul eden {i}
der Rezeptionist {m} resepsiyoncu {i}
rezeptiv {adj} alıcı {s}
rezeptiv {adj} alma gücüne sahip {s}
rezeptiv {adj} duyarlı {s}
rezeptiv {adj} hazır yiyici {s}
rezeptiv {adj} kabul edici {s}
rezeptiv {adj} üretken olmayan {s}
die Rezeptivität {f} alabilme gücü {i}
die Rezeptivität {f} duyarlılık {i}
die Rezeptivität {f} kabul etme gücü {i}
der Rezeptor {m} [anat.]alıcı organ {i}
der Rezeptor {m} reseptör {i}
der Rezeptor {m} [anat.]uyarıcı organ {i}
rezeptpflichtig {adj} reçete ile satılabilir {s}
rezeptpflichtig {a} reçeteli {a}
rezeptpflichtig {adj} reçetesiz verilmez {s}
rezeptpflichtig {adj} reçeteye bağlı {s}
rezeptpflichtig {a} reçeteye tabi {a}
die Rezeptur {f} ilaç terkibi {i}
die Rezeptur {f} reçeteye göre ilaç hazırlama {i}
der Rezess {m} [Jur.]anlaşma {i}
der Rezess {m} cayma {i}
der Rezess {m} geriçekilme {i}
der Rezess {m} mukayese {i}
der Rezess {m} [Jur.]sulh {i}
der Rezess {m} [Jur.]uyuşma {i}
der Rezess {m} [Jur.]uzlaşma {i}
die Rezession {f} gerileme {i}
die Rezession {f} resesyon {i}
rezessiv {adj} [Psych]çekinik {s}
rezessiv {adj} [Psych]resesif {s}