DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Greenhorn {n} acemi {i}
das Greenhorn {n} acemi çaylak {i}
das Greenhorn {n} deneyimsiz {i}
das Greenhorn {n} tecrübesiz {i}
das Greenhorn {n} toy {i}
Greenwich {oA} Griniç {tnz}
Gregor {oA} Greguar {tnz}
gregorianisch {adj} Gregoriyen {s}
gregorianischer Kalender {allg} Gregoriyen takvimi {allg}
der Greif {m} yırtıcı kuş {i}
der Greifbagger {m} kepçeli dozer {i}
greifbar {a} belli {a}
greifbar {a} meydanda {a}
greifbar {a} ortada {a}
greifbar {adj} [Handel]piyasada bulunabilir {s}
greifbar {adj} somut {s}
greifbar {adj} tutulabilir {s}
greifbar {adj} yakın olan {s}
greifbare Aktiven {allg} maddi varlıklar {allg}
greifbare Erfolge {allg} somut başarılar {allg}
greifen {v} başvurmak {fi}
greifen {v} kavramak {v}
greifen {v} tutmak {v}
greifen {v} yakalamak {v}
der Greifer {m} kepçe {i}
der Greifer {m} kova {i}
greiflich {adj} belirgin {s}
der Greifreflex {m} yakalama tepkesi {i}
der Greifvogel {m} yırtıcı kuş {i}
die Greifzange {f} pens {i}
die Greifzange {f} pense {i}
der Greifzirkel {m} ölçme pergeli {i}
greinen {v} sırıtmak {v}
greinen {v} zırıl zırıl ağlamak {v}
Greis {adv} ihtiyar {adv}
der Greis {m} yaşlı adam {i}
das Greisenalter {n} ihtiyarlık {i}
das Greisenalter {n} yaşlılık {i}
greisenhaft {adj} ihtiyarlamış {s}
greisenhaft {adj} kocamış {s}
greisenhaft {adj} yaşlanmış {s}
die Greisin {f} ihtiyar kadın {i}
das Greiskraut {n} kanaryaotu {i}
der Greißler {m} bakkal {i}
grell {adj} göz kamaştırıcı {s}
grell {adj} keskin {s}
grell {adj} parlak {s}
grell {adj} şiddetli {s}
grell {adj} tiz {s}
das Gremium {n} encümen {i}
das Gremium {n} grup {i}
das Gremium {n} heyet {i}
das Gremium {n} komite {i}
das Gremium {n} kurul {i}
das Gremium {n} organ {i}
das Gremium {n} şirket {i}
das Gremium {n} şura {i}
der Grenadier {m} [mil.]bombacı {i}
der Grenadier {m} [mil.]kumbaracı {i}
die Grenzabgabe {f} gümrük resmi {i}
die Grenzabmarkung {f} sınırların işaretlenmesi {i}
die Grenzanalyse {f} marjinal analiz {i}
der Grenzanbieter {m} marjinal satıcı {i}
der Grenzbahnhof {m} sınır istasyonu {i}
der Grenzbahnhof {m} sınır tren istasyonu {i}
der Grenzbeamter {m} sınır memuru {i}
die Grenzbelastung {f} azami yükleme {i}
die Grenzbelastung {f} marjinal maliyet {i}
die Grenzbevölkerung {f} sınır halkı {i}
der Grenzbewohner {m} sınır bölgesi sakini {i}
der Grenzbezirk {m} hudut mıntıkası {i}
der Grenzbezirk {m} sınır bölgesi {i}
der Grenzbezirk {m} sınır sahası {i}
der Grenzboden {m} marjinal gelir sağlayan arazi {i}
die Grenze {f} had {i}
die Grenze {f} hat {i}
die Grenze {f} hudut {i}
die Grenze {f} limit {i}
die Grenze {f} marj {i}
die Grenze {f} sınır {i}