DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Augapfel {m} çok değerli {i}
der Augapfel {m} değer verilen {i}
der Augapfel {m} göz yuvarlağı {i}
der Augapfel {m} gözbebeği {i}
der Augapfel {m} gözyuvarı {i}
das Auge {n} [Phy]alçak basınç alanı merkezi {i}
das Auge {n} [Naut.]anele deliği {i}
das Auge {n} aşı {i}
das Auge {n} bağ {i}
das Auge {n} bakış {i}
das Auge {n} benek {i}
das Auge {n} delik {i}
das Auge {n} düğüm {i}
das Auge {n} göz {i}
das Auge {n} iğne deliği {i}
das Auge {n} ilmik {i}
das Auge {n} ışıltı {i}
das Auge {n} nazar {i}
das Auge {n} nokta {i}
das Auge {n} parlaklık {i}
das Auge {n} [Bot.]tomurcuk {i}
Auge um Auge {allg} göze göz {allg}
Auge um Auge Zahn um Zahn {allg} göze göz dişe diş {allg}
äugeln {v} [Bot.]aşılamak {v}
äugeln {itr} birisine göz kırpmak {itr}
äugeln {itr} birisiyle bakışmak {itr}
äugeln {itr} göz işareti yapmak {itr}
äugeln {itr} göz kırpmak {itr}
äugeln {itr} gözlerini süzerek bakmak {itr}
äugen {v} dikkatle bakmak {v}
äugen {v} ihtiyatla bakmak {v}
Augen aufschlagen {v} gözleri açmak {fi}
Augen geradeaus {allg} [mil.]ileri bak! {allg}
Augen links {allg} [mil.]sola bak! {allg}
Augen nicht trauen wollen {allg} gözlerine inanamamak {allg}
Augen offen halten {allg} gözünü dört açmak {allg}
Augen rechts {allg} [mil.]sağa bak! {allg}
Augen wie ein gestochenes Kalb haben {allg} öküz gibi bakmak {allg}
der Augenabstand {m} göz aralığı {i}
der Augenartz {m} göz doktoru {i}
der Augenarzt {m} göz doktoru {i}
der Augenarzt {m} göz hekimi {i}
der Augenarzt {m} oftalmolog {i}
der Augenaufschlag {m} gözü yukarıya kaldırma {i}
Augenauswischerei {allg} göz boyama {allg}
das Augenbad {n} göz banyosu {i}
die Augenbank {f} göz bankası {i}
die Augenbeobachtung {f} [mil.]çıplak gözle gözetleme {i}
die Augenbinde {f} göz sargısı {i}
die Augenbinde {f} gözbağı {i}
der Augenblick {m} an {i}
der Augenblick {m} belirli bir an {i}
der Augenblick {m} çok kısa bir süre {i}
der Augenblick {m} lahza {i}
augenblicklich {adj} acilen {s}
augenblicklich {a} ani {a}
augenblicklich {adj} bir an önce {s}
augenblicklich {a} çarçabuk {a}
augenblicklich {adj} derhal {s}
augenblicklich {adj} geçici {s}
augenblicklich {adj} halen {s}
augenblicklich {adj} halihazırda {s}
augenblicklich {adj} hemen {s}
augenblicklich {adj} şimdi {s}
augenblicklich {a} şimdilik {a}
augenblicklich {adj} şu anda {s}
augenblicks {adv} acilen {adv}
augenblicks {adv} bir an önce {adv}
augenblicks {adv} derhal {adv}
augenblicks {adv} halen {adv}
augenblicks {adv} halihazırda {adv}
augenblicks {adv} hemen {adv}
augenblicks {adv} şimdi {adv}
augenblicks {adv} şu anda {adv}
das Augenblinzeln {n} göz işareti {i}
das Augenblinzeln {n} göz kırpma {i}
das Augenblinzeln {n} gözle işaret {i}
die Augenbohne {f} börülce {i}
die Augenbohne {f} bot börülce {i}
die Augenbraue {f} ebru {i}