DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Vertrauen {n} güven {i}
vertrauen {itr} güvenmek {itr}
das Vertrauen {n} inanç {i}
vertrauen {itr} inanmak {itr}
das Vertrauen {n} itimat {i}
das Vertrauen {n} itimat etmek {i}
Vertrauen einflößen {allg} güven uyandırmak {allg}
Vertrauen erweckend {adj} güven uyandıran {s}
Vertrauen erweckend {adj} güven veren {s}
Vertrauen erweckend {adj} güven verici {s}
das Vertrauen geben {n} güven vermek {i}
der Vertrauensarzt {m} sağlık sigortası kurumu anlaşmalı doktoru {i}
der Vertrauensarzt {m} sigorta doktoru {i}
der Vertrauensbeweis {m} güvenin göstergesi {i}
vertrauensbildend {adj} güven sağlayan {s}
der Vertrauensbruch {m} güveni kötüye kullanma {i}
der Vertrauensbruch {m} güveni suistimal {i}
die Vertrauensfrage {f} güven istemi {i}
die Vertrauensfrage {f} güven sorusu {i}
die Vertrauensfrage {f} [Pol.]güvenoyu talebi {i}
der Vertrauensgrundsatz {m} itimat prensibi {i}
der Vertrauensmann {m} güvenilir kimse {i}
der Vertrauensmann {m} mutemet {i}
der Vertrauensmissbrauch {m} emniyeti suistimal {i}
die Vertrauensperson {f} güvenilir kişi {i}
die Vertrauenssache {f} güven sorunu {i}
das Vertrauensschaden {n} menfi zarar {i}
der Vertrauensschutz {m} güvenin korunması {i}
vertrauensselig {adj} körü körüne güvenen {s}
vertrauensselig {adj} körü körüne inanan {s}
die Vertrauensseligkeit {f} körü körüne güvenme {i}
die Vertrauensstellung {f} güven durumu {i}
die Vertrauensstellung {f} güvenilir kişilere verilen kadro {i}
das Vertrauensverhältnis {n} güven ilişkisi {i}
das Vertrauensverhältnis {n} itimat bağı {i}
vertrauensvoll {adj} çok güvenilir {s}
vertrauensvoll {adj} güven dolu {s}
das Vertrauensvotum {n} [Pol.]güvenoyu {i}
vertrauenswürdig {a} emin {a}
vertrauenswürdig {adj} güven verici {s}
vertrauenswürdig {adj} güvenilir {s}
vertrauenswürdig {a} mert {a}
vertrauenswürdig {adj} muteber {s}
die Vertrauenswürdigkeit {f} güvenilirlik {i}
die Vertrauenswürdigkeit {f} itimat edilebilirlik {i}
die Vertrauenswürdigkeit {f} sağlamlık {i}
vertraulich {adj} gizli {s}
vertraulich {a} güvenli {a}
vertraulich {adj} içten {s}
vertraulich {a} mahrem {a}
vertraulich {adj} özel {s}
vertraulich {adj} saklı {s}
vertraulich {adj} samimi {s}
vertraulich {a} teklifsiz {a}
vertraulich {adj} [mil.]zata mahsus {s}
vertraulich behandeln {allg} güvenilir şekilde işlem yapmak {allg}
vertrauliche Angaben {allg} gizli veriler {allg}
vertrauliche Informationen {allg} gizli bilgiler {allg}
vertrauliche Mitteilung {allg} gizli bilgi {allg}
vertrauliche Mitteilung {allg} gizli haber {allg}
die vertrauliche Selbstauskunft {f} [Handel]gizli bilgi {i}
vertraulicher Brief {allg} özel mektup {allg}
vertraulicher Brief {allg} şahsi mektup {allg}
die Vertraulichkeit {f} gizlilik {i}
die Vertraulichkeit {f} samimiyet {i}
die Vertraulichkeit {f} sırnaşıklık {i}
die Vertraulichkeit {f} teklifsizlik {i}
die Vertraulichkeitspflicht {f} [Jur.]gizlilik ilkesi {i}
verträumen {v} hayallerle vakit geçirmek {v}
verträumt {adj} hayalperest {s}
verträumt {adj} sakin {s}
die Verträumtheit {f} hayal kurma {i}
die Verträumtheit {f} hayalcilik {i}
die Verträumtheit {f} hayalperestlik {i}
vertraut {a} alışık {a}
vertraut {a} aşina {a}
vertraut {adj} bilinen {s}
vertraut {adj} candan {s}
vertraut {a} içli dışlı {a}
vertraut {adj} içten {s}