DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Lebensabend {m} ihtiyarlık dönemi {i}
der Lebensabend {m} yaşam sonbaharı {i}
der Lebensabschnitt {m} insan yaşamından bir kesit {i}
das Lebensalter {n} çağ {i}
das Lebensalter {n} hayatın bir dönemi {i}
das Lebensalter {n} yaş {i}
lebensalterspezifisch {a} yaşa uygun {a}
die Lebensanschauung {f} hayat görüşü {i}
die Lebensanschauung {f} [Phils]hayata bakış {i}
die Lebensarbeitszeit {f} çalışma hayatı {i}
die Lebensarbeitszeit {f} ömür boyu toplam çalışma süresi {i}
die Lebensart {f} adabımuaşeret {i}
die Lebensart {f} görgü kuralları {i}
die Lebensart {f} hayat tarzı {i}
die Lebensart {f} meşrep {i}
die Lebensart {f} yaşam biçimi {i}
die Lebensart {f} yaşam tarzı {i}
die Lebensauffassung {f} hayat anlayışı {i}
die Lebensaufgabe {f} yaşam amacı {i}
der Lebensbaum {m} [anat.]beyincikteki hayat ağacı {i}
der Lebensbaum {m} [Bot.]bir cins çam ağacı {i}
der Lebensbaum {m} mazı {i}
der Lebensbedarf {m} yaşam ihtiyacı {i}
die Lebensbedingungen {pl} hayat şartları {ç}
die Lebensbedingungen {pl} yaşam koşulları {ç}
die Lebensbedingungen {pl} yaşam şartları {ç}
lebensbedrohlich {adj} hayati tehlike içeren {s}
die Lebensbedürfnisse {pl} geçim ihtiyaçları {ç}
die Lebensbedürfnisse {pl} hayat için gerekli zorunlu malzemeler {ç}
die Lebensbedürfnisse {pl} yaşamsal ihtiyaç malzemeleri {ç}
lebensbegleitend {adv} yaşam boyu süren {adv}
lebensbegleitendes Lernen {allg} hayat boyu öğrenme {allg}
lebensbejahend {adj} iyimser {s}
lebensbejahend {adj} optimist {s}
lebensbejahend {adj} yaşamaktan mutluluk duyan {s}
die Lebensbejahung {f} hayatı sevme {i}
die Lebensbejahung {f} iyimserlik {i}
die Lebensbejahung {f} optimizm {i}
der Lebensbereich {m} yaşama alanı {i}
die Lebensbeschreibung {f} biyografi {i}
die Lebensbeschreibung {f} hayat hikayesi {i}
die Lebensbeschreibung {f} yaşam hikayesi {i}
das Lebensbild {n} biyografi {i}
das Lebensbild {n} hayat hikayesi {i}
das Lebensbild {n} yaşam hikayesi {i}
die Lebensdauer {f} dayanıklılık {i}
die Lebensdauer {f} dayanıklılık süresi {i}
die Lebensdauer {f} dayanım {i}
die Lebensdauer {f} dayanma süresi {i}
die Lebensdauer {f} hayat süresi {i}
die Lebensdauer {f} ömür {i}
die Lebensdauer {f} ömür süresi {i}
die Lebensdauer {f} yaşam süresi {i}
lebensecht {adj} aslına benzer {s}
lebensecht {adj} gerçeğe uygun {s}
das Lebenseinkommen {n} ömür boyu gelir {i}
das Lebenselixier {n} abıhayat {i}
das Lebenselixier {n} bengisu {i}
das Lebenselixier {n} yaşam iksiri {i}
das Lebensende {n} akşam güneşi {i}
das Lebensende {n} ölüm {i}
lebenserfahren {adj} deneyimli {s}
lebenserfahren {adj} feleğin çemberinden geçmiş {s}
lebenserfahren {adj} görüp geçirmiş {s}
lebenserfahren {adj} tecrübeli {s}
die Lebenserfahrung {f} hayat tecrübesi {i}
die Lebenserfahrung {f} yaşam deneyimi {i}
die Lebenserfahrung {f} yaşamsal tecrübe {i}
die Lebenserinnerungen {pl} anılar {ç}
die Lebenserinnerungen {pl} hatırat {ç}
die Lebenserinnerungen {pl} otobiyografı {ç}
die Lebenserwartung {f} hayat beklentisi {i}
die Lebenserwartung {f} ortalama yaşam süresi {i}
die Lebenserwartung {f} yaşam beklentisi {i}
der Lebensfaden {m} hayat {i}
lebensfähig {adj} yaşama gücüne sahip {s}
lebensfähig {a} yaşamaya yetenekli {a}
lebensfähig {adj} yaşayabilecek durumda {s}
lebensfähig {adj} yaşayabilir {s}
die Lebensfähigkeit {f} yaşama gücüne sahip {i}
Indirekte Treffer
die Abend des Lebens {allg} yaşamın sonbaharı {allg}
Abend des Lebens {allg} yaşamın son günleri {allg}
der Ernst des Lebens {allg} hayatın zorlukları {allg}
in der Blüte des Lebens {allg} yaşamın en verimli çağı {allg}
Liebe meines Lebens {allg} en büyük aşkım {allg}
Schutz menschlichen Lebens {m} can güvenliği {i}
der zeit meines Lebens {allg} hayatım boyunca {allg}