DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
gesund {adj} esen {s}
gesund {adj} iyi tamam {s}
gesund {allg} sağ {allg}
gesund {adj} sağlam {s}
gesund {adj} sağlıklı {s}
gesund {adj} salim {s}
gesund {adj} şifalı {s}
gesund {adj} sıhhatli {s}
gesund {adj} temiz {s}
gesund machen {v} iyileştirmek {fi}
gesund machen {v} sağaltmak {fi}
gesund machen {v} sifa vermek {fi}
gesund pflegen {v} iyileşene kadar bakmak {fi}
gesund sein {allg} sağlıklı olmak {allg}
gesund und munter {allg} çakı gibi {allg}
gesund und munter {allg} çivi gibi {allg}
gesund und wohlbehalten {allg} sağ salim {allg}
gesund werden {allg} iyileşmek {allg}
gesund wie ein Fisch im Wasser sein {allg} turp gibi olmak {allg}
der Gesundbeter {m} cinci hoca {i}
der Gesundbeter {m} üfürükçü {i}
der Gesundbrunnen {m} içmeler {i}
der Gesundbrunnen {m} kaplıcalar {i}
gesunde Ernährung {allg} sağlıklı beslenme {allg}
gesunde Kapitalstruktur {allg} sağlıklı sermaye yapısı {allg}
gesunden {itr} iyileşmek {itr}
gesunden {v} sağalmak {fi}
gesunden {itr} şifa bulmak {itr}
gesunder Menschenverstand {allg} aklıselim {allg}
gesunder Menschenverstand {allg} sağduyu {allg}
die Gesundheit {f} afiyet {i}
die Gesundheit {f} can sağlığı {i}
die Gesundheit {f} çok yaşa {i}
die Gesundheit {f} esenlik {i}
die Gesundheit {f} sağlamlık {i}
die Gesundheit {f} sağlık {i}
die Gesundheit {f} sıhhat {i}
Gesundheit! {allg} çok yaşa {allg}
gesundheitlich {adj} sağlık açısından {s}
gesundheitlich {adj} sağlık bakımından {s}
gesundheitlich {a} sağlıkla ilgili {a}
gesundheitlich {adj} sıhhi {s}
das Gesundheitsamt {n} sağlık dairesi {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık memurluğu {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık müdürlüğü {i}
der Gesundheitsapostel {m} başkalarını da bu konuda eleştiren kişi {i}
der Gesundheitsapostel {m} sağlık konusunda çok titiz olup {i}
das Gesundheitsattest {n} sağlık raporu {i}
das Gesundheitsattest {n} temiz patentesi {i}
der Gesundheitsbeamter {m} sağlık memuru {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı dairesi {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı makamı {i}
die Gesundheitsberatung {f} sağlık danışmanlığı {i}
die Gesundheitsbeschädigung {f} sağlık ihlali {i}
die Gesundheitsbescheinigung {f} sağlık raporu {i}
gesundheitsbewusst {adj} sağlığa önem vererek {s}
gesundheitsbewusst {adj} sağlıklı şekilde {s}
gesundheitsbewusste Ernährung {allg} sağlıklı beslenme {allg}
das Gesundheitsbewusstsein {n} sağlık bilinci {i}
der Gesundheitsdienst {m} sağlık hizmeti {i}
das Gesundheitsdienst {n} sağlık servisi {i}
die Gesundheitseinrichtungen {pl} sağlık kurumları {ç}
die Gesundheitserziehung {f} sağlık eğitimi {i}
gesundheitsförderlich {adj} sağlığa yararlı {s}
gesundheitsförderlich {adj} sağlıklı {s}
gesundheitsfördernd {adj} sağlığa faydalı {s}
die Gesundheitsfürsorge {f} hijyen {i}
die Gesundheitsfürsorge {f} koruyucu sağlık hizmetleri {i}
die Gesundheitsfürsorge {f} sağlık bakımı {i}
gesundheitsgefährdend {a} sağlığa zarar verici {a}
die Gesundheitshilfe {f} sağlık yardımı {i}
die Gesundheitskasse {f} sağlık kurumu {i}
die Gesundheitskasse {f} sağlık kasası {i}
die Gesundheitskontrolle {f} sağlık denetimi {i}
die Gesundheitskontrolle {f} sağlık kontrolü {i}
die Gesundheitskost {f} perhiz {i}
die Gesundheitskost {f} rejim {i}
die Gesundheitskunde {f} hijyen {i}
die Gesundheitskunde {f} sağlık bilgisi {i}
die Gesundheitslehre {f} sağlık bilgisi {i}