DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
einheben {v} kapı rezelerine geçirmek {fi}
einheften {v} birbirine bağlamak {fi}
einheften {v} elbise teğellemek {fi}
einhegen {v} bir yerin etrafına duvar çekmek {fi}
einhegen {v} çit çekmek {fi}
einhegen {v} çit ile çevimek {fi}
einhegen {v} duvarla çevirmek {fi}
die Einhegung {f} çit çekme {i}
die Einhegung {f} çit ile çevirme {i}
die Einhegung {f} duvar çekme {i}
die Einhegung {f} duvarla çevirme {i}
einheimisch {adj} doğma büyüme oralı {s}
einheimisch {adj} o yöreye ait {s}
einheimisch {adj} oralı {s}
einheimisch {adj} sadece o yörede yetişen {s}
einheimisch {adj} yerel {s}
einheimisch {adj} yerli {s}
einheimisch {adj} yöresel {s}
einheimisch {adj} [Bot.]yöreye özgü {s}
die Einheimische {f} bir yörenin yerlisi {i}
die Einheimische {f} oralı {i}
die Einheimische {f} yerli {i}
einheimische Bevölkerung {allg} yerli nüfus {allg}
einheimische Industrie {allg} yerli sanayi {allg}
einheimischer Arbeiter {allg} yerli işçi {allg}
einheimischer Fertigungsanteil {allg} yerli yapım payı {allg}
einheimsen {v} cebe indirmek {fi}
einheimsen {v} elde etmek {fi}
einheimsen {v} kazanmak {fi}
einheimsen {v} toplamak {fi}
die Einheirat {f} bir firmaya ortak olmak {i}
die Einheirat {f} firmaları birleştirme {i}
die Einheirat {f} içgüvey olma {i}
die Einheirat {f} içgüveysi girme {i}
einheiraten {v} firmaları birleştirmek {fi}
einheiraten {v} ortak olmak {fi}
die Einheit {f} beraberlik {i}
die Einheit {f} birim {i}
die Einheit {f} birlik {i}
die Einheit {f} bütünlük {i}
die Einheit {f} denklik {i}
die Einheit {f} eşitlik {i}
die Einheit {f} eşitlik {i}
die Einheit {f} standart {i}
die Einheit {f} tek tip {i}
die Einheit {f} tekdüzen {i}
die Einheit {f} ünite {i}
die Einheit {f} vahdet {i}
das Einheitensystem {n} birleştirme sistemi {i}
das Einheitensystem {n} bütünleştirme sistemi {i}
einheitlich {a} bağdaşık {a}
einheitlich {adj} birbirine uygun {s}
einheitlich {adj} birbirinin aynısı {s}
einheitlich {adj} birlikte {s}
einheitlich {adj} koordine {s}
einheitlich {adj} monoton {s}
einheitlich {adj} müşterek {s}
einheitlich {a} mütecanis {a}
einheitlich {a} standart {a}
einheitlich {adj} tek elden {s}
einheitlich {adj} tek parça {s}
einheitlich {allg} tek tip {allg}
einheitlich {adj} tekdüzen {s}
einheitlich {a} türdeş {a}
einheitlich {a} üniter {a}
einheitlich {adj} yeknesak {s}
einheitlich {adj} yekpar {s}
einheitliche Auffassung {allg} fikir birliği {allg}
einheitliche Auffassung {allg} görüş birliği {allg}
einheitliche Bewertung {allg} standart değerleme {allg}
einheitliche Bewertung {allg} tek tip değerleme {allg}
einheitliche Buchführung {allg} [Handel]tekdüzen muhasebe {allg}
die Einheitliche Europäische Akte {f} tekdüzen Avrupa dosyası {i}
einheitliche Leitung {allg} [Handel]tek elden idare {allg}
einheitlichen {v} birleştirmek {fi}
einheitlichen {v} birlik haline getirmek {fi}
einheitlicher Satz {allg} [Handel]sabit fiyat {allg}
einheitlicher Satz {allg} [Handel]tek fiyat {allg}
einheitliches Erscheinungsbild {allg} düzgün tablo {allg}
einheitliches Erscheinungsbild {allg} pürüzsüz imaj {allg}