DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
ausfahren {v} arabayla dağıtmak {fi}
ausfahren {v} araçla bir yere götürmek {v}
ausfahren {v} araçla dağıtım yapmak {v}
ausfahren {v} araçla gezmeye götürmek {v}
ausfahren {v} ayrılmak {fi}
ausfahren {v} çok hızlı sürmek {v}
ausfahren {v} gezmeye gitmek {fi}
ausfahren {v} gezmeye götürmek {fi}
ausfahren {v} hareket etmek {fi}
ausfahren {v} kalkmak {fi}
ausfahren {v} seyahate çıkmak {fi}
ausfahren {v} yola çıkmak maden ocağına asansörle çıkmak {fi}
ausfahren {v} yola koyulmak {fi}
das Ausfahrsignal {n} hareket işareti {i}
das Ausfahrsignal {n} hareket sinyali {i}
die Ausfahrt {f} araba gezintisi {i}
die Ausfahrt {f} araç çıkış yeri {i}
die Ausfahrt {f} aracın kalkışı {i}
die Ausfahrt {f} ayrılma {i}
die Ausfahrt {f} çıkış {i}
die Ausfahrt {f} çıkış kapısı {i}
die Ausfahrt {f} çıkış yolu {i}
die Ausfahrt {f} kalkma {i}
die Ausfahrt {f} yola çıkış {i}
Ausfahrt freihalten {allg} çıkış yolunu boş bırakın! {allg}
Ausfahrt freihalten {allg} önünü kapatmayın! {allg}
der Ausfall {m} açık {i}
der Ausfall {m} arıza {i}
der Ausfall {m} atak {i}
der Ausfall {m} azlık {i}
der Ausfall {m} çalışmama {i}
der Ausfall {m} çıkış {i}
der Ausfall {m} [mil.]çıkış hareketi {i}
der Ausfall {m} [Chem.]çökelti {i}
der Ausfall {m} dökülme {i}
der Ausfall {m} düşme {i}
der Ausfall {m} eksiklik {i}
der Ausfall {m} fire {i}
der Ausfall {m} hakaret {i}
der Ausfall {m} hamle {i}
der Ausfall {m} [Sprachw]harf düşmesi {i}
der Ausfall {m} [Sprachw]hece düşmesi {i}
der Ausfall {m} [Sp]hücum {i}
der Ausfall {m} kayıp {i}
der Ausfall {m} kesilme {i}
der Ausfall {m} mahsul {i}
der Ausfall {m} netice {i}
der Ausfall {m} noksan {i}
der Ausfall {m} orada olmama {i}
der Ausfall {m} sonuç {i}
der Ausfall {m} ürün {i}
der Ausfall {m} yapılmama {i}
der Ausfall {m} yetersizlik {i}
der Ausfall {m} zarar {i}
der Ausfall {m} ziyan {i}
der Ausfallbürge {m} adi kefil {i}
die Ausfallbürgschaft {f} adi kefalet {i}
ausfallen {v} bozulmak {fi}
ausfallen {v} çalışmamak {fi}
ausfallen {v} dökülmek {fi}
ausfallen {v} işlememek {fi}
ausfallen {v} olmak {fi}
ausfallen {v} olmamak {fi}
ausfallen {v} sonuç vermek {fi}
ausfallen {v} sonuç vermek durmak {fi}
ausfallen {v} sonuçlanmak {fi}
ausfallen {v} yapılmamak {fi}
ausfällen {v} [Chem.]çökeltmek {fi}
ausfallend {adj} aşağılayıcı {s}
ausfallend {adj} kırıcı {s}
ausfallend {a} küstah {a}
ausfallend {a} mütecaviz {a}
ausfallend {adj} saldırgan {s}
ausfallend {adj} tahrikkar {s}
ausfallend {adj} zedeleyici {s}
ausfallende Worte {allg} acı sözler {allg}
ausfallende Worte {allg} kırıcı sözler {allg}
die Ausfallentschädigung {f} üretimi terk ödencesi {i}
die Ausfallentschädigung {f} yetersizlik tazminatı {i}
die Ausfallerscheinung {f} bir organın işlevini yeterince görmemesi {i}