DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Arbeiten {n} çalışma {i}
arbeiten {v} çalışmak {v}
das Arbeiten {n} {i}
arbeiten {v} yapmak {fi}
die arbeiten {pl} işler {ç}
arbeiten {v} uğraşmak {v}
arbeiten (an) {v} bir konu hakkında çalışmak {v}
arbeiten (an) {v} bir şey üzerinde çalışmak {v}
Arbeiten an der Rezeption {allg} [Redw.]ön büro operasyonu {allg}
arbeiten wie ein Pferd {allg} eşek gibi çalışmak {allg}
arbeiten wie ein Pferd {allg} ineklemek {allg}
arbeitende Bevölkerung {allg} çalışan nüfus {allg}
arbeitende Bevölkerung {allg} emekçi nüfus {allg}
arbeitende Klasse {allg} emekçi sınıf {allg}
arbeitendes Kapital {allg} aktif sermaye {allg}
arbeitendes Kapital {allg} çalışan sermaye {allg}
der Arbeiter {m} amele {i}
der Arbeiter {m} çalışan {i}
der Arbeiter {m} emekçi {i}
der Arbeiter {m} ırgat {i}
der Arbeiter {m} işçi {i}
Arbeiter aussperren {allg} [Handel]işten atmak {allg}
Arbeiter aussperren {allg} [Handel]lokavt ilan etmek {allg}
Arbeiter und Angestellter {allg} işçi ve memur {allg}
der Arbeiterausschuss {m} işçi heyeti {i}
die Arbeiterbewegung {f} işçi hareketi {i}
die Arbeiterbildung {f} işçi eğitimi {i}
die Arbeiterbörse {f} amele pazarı {i}
die Arbeiterbörse {f} işçi pazarı {i}
der Arbeiterführer {m} işçi lideri {i}
der Arbeiterführer {m} işçi önderi {i}
der Arbeiterführer {m} işçi temsilcisi {i}
die Arbeiterfürsorge {f} işçilerin korunması {i}
die Arbeitergesellschaft {f} [Pol.]işçi toplumu {i}
die Arbeitergewerkschaft {f} işçi sendikası {i}
die Arbeiterin {f} amele {i}
der Arbeiterin {m} emekçi {i}
die Arbeiterin {f} işçi {i}
die Arbeiterin {f} kadın işçi {i}
die Arbeiterklasse {f} işçi sınıfı {i}
die Arbeiterklasse {f} proleterya {i}
der Arbeitermangel {m} işçi eksikliği {i}
das Arbeitermilieu {n} işçi ortamı {i}
die Arbeiterpartei {f} işçi partisi {i}
die Arbeiterrentenversicherung {f} işçi emeklilik sigortası {i}
die Arbeiterschaft {f} işçi kesimi {i}
die Arbeiterschaft {f} işçi sınıfı {i}
die Arbeiterschaft {f} işçiler {i}
der Arbeiterschutz {m} işçilerin korunması {i}
die Arbeiterselbstverwaltung {f} işçilerin özyönetimi {i}
die Arbeiterstunde {f} adam saat {i}
der Arbeiterverein {m} işçi derneği {i}
die Arbeiterversicherung {f} işçi sigortası {i}
der Arbeitervertreter {m} işçi temsilcisi {i}
die Arbeiterwohlfahrt {f} işçi ve işçi ailelerine hizmet veren hayır kurumu {i}