TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
tasdik {i} die Anerkennung {f}
tasdik {i} die Annahme {f}
tasdik {i} die Beglaubigung {f}
tasdik {i} der Beifall {m}
tasdik {i} die Beistimmung {f}
tasdik {i} die Bejahung {f}
tasdik {i} die Bestätigung {f}
tasdik {i} die Beurkundung {f}
tasdik {i} die Billigung {f}
tasdik {i} die Erhärtung {f}
tasdik {i} die Fertigung {f}
tasdik {i} die Genehmigung {f}
tasdik {i} das Gültigmachen {n}
tasdik {i} die Legalisation {f}
tasdik {i} die Legalisierung {f}
tasdik {i} die Ratifizierung {f}
tasdik {i} die Sanktion {f}
tasdik {i} die Verifikation {f}
tasdik {i} die Versicherung {f}
tasdik ederek teyit etmek {v} beurkunden {v}
tasdik edilmiş {a} bescheinigt {a}
tasdik edilmiş sermaye {allg} bewilligtes Kapital {allg}
tasdik edilmiş sermaye {i} das Genehmigtes Kapital {n}
tasdik etme {i} die Bezeugung {f}
tasdik etme {i} die Gültigkeitserklärung {f}
tasdik etme {i} die Verifikation {f}
tasdik etmek {v} affirmieren {v}
tasdik etmek {fi} anerkennen {v}
tasdik etmek {fi} approbieren {v}
tasdik etmek {v} attestieren {v}
tasdik etmek {v} beglaubigen {v}
tasdik etmek {v} [tic]bekennen {v}
tasdik etmek {v} bescheinigen {v}
tasdik etmek {v} bestätigen {v}
tasdik etmek {v} beurkunden {v}
tasdik etmek {v} bezeugen {v}
tasdik etmek {v} billigen {v}
tasdik etmek {v} erhärten {v}
tasdik etmek {v} genehmigen {v}
tasdik etmek {v} gestehen {v}
tasdik etmek {v} [tic]indossieren {v}
tasdik etmek {fi} legalisieren {v}
tasdik etmek {fi} ratifizieren {v}
tasdik etmek {v} verifizieren {v}
tasdik etmek {fi} zulassen {v}
tasdik etmemek {v} verurteilen {v}
tasdik şerhi {i} der Beglaubigungsvermerk {m}
tasdik şerhi {i} [huk]die Apostille {f}
tasdik ve kabul {i} die Approbation {f}
tasdiken imza {i} die Gegenunterschrift {f}
tasdiken imza etme {i} die Gegenzeichnung {f}
tasdiken imza etmek {fi} gegenschreiben {v}
tasdiklemek {v} konsignieren {v}
tasdiklenmemiş {s} unbestätigt {adj}
tasdikli {s} beglaubigt {adj}
tasdikli {s} bescheinigt {adj}
tasdikli {s} legalisiert {adj}
tasdikli belge {allg} beglaubigte Bescheinigung {allg}
tasdikli örnek {allg} beglaubigte Abschrift {allg}
tasdikli örnek {allg} legalisierte Abschrift {allg}
tasdikli suret {allg} beglaubigte Abschrift {allg}
tasdikli suret {allg} legalisierte Abschrift {allg}
tasdikli suret {i} [huk]die Beglaubigte Kopie {f}
tasdikli suret {i} [huk]die Ausfertigung {f}
tasdikname {i} das Abgangszeugnis {n}
tasdikname {i} das Attest {n}
tasdikname {i} die Attestierung {f}
tasdikname {i} die Bescheinigung {f}
tasdikname {i} das Entlassungszeugnis {n}
tasdiknamesini eline vermek {v} dimittieren {v}
tasdiknameyi eline verme {i} die Dimission {f}
tasdiksiz {allg} mangels Annahme {allg}
Indirekte Treffer
ifadeyi tasdik etmek {allg} [huk]Aussage bestätigen {allg}
mahkemece tasdik etmek {allg} [huk]gerichtlich bestätigen lassen {allg}
noterce tasdik {allg} notarielle Beglaubigung {allg}
resmi tasdik {i} die öffentliche Beglaubigung {f}
resmi tasdik {allg} amtliche Bestätigung {allg}
resmi tasdik {allg} amtliche Beglaubigung {allg}
sureti tasdik etmek {allg} Kopie beglaubigen {allg}
tasdik ederek teyit etmek {v} beurkunden {v}
tasdik edilmiş {a} bescheinigt {a}
tasdik edilmiş sermaye {i} das Genehmigtes Kapital {n}
tasdik edilmiş sermaye {allg} bewilligtes Kapital {allg}
tasdik etme {i} die Verifikation {f}
tasdik etme {i} die Gültigkeitserklärung {f}
tasdik etme {i} die Bezeugung {f}
tasdik etmek {v} beglaubigen {v}
tasdik etmek {v} gestehen {v}
tasdik etmek {v} beurkunden {v}
tasdik etmek {v} verifizieren {v}
tasdik etmek {v} attestieren {v}
tasdik etmek {v} genehmigen {v}
tasdik etmek {v} bestätigen {v}
tasdik etmek {fi} ratifizieren {v}
tasdik etmek {fi} approbieren {v}
tasdik etmek {v} erhärten {v}
tasdik etmek {v} bescheinigen {v}
tasdik etmek {fi} legalisieren {v}
tasdik etmek {fi} anerkennen {v}
tasdik etmek {v} billigen {v}
tasdik etmek {v} [tic]bekennen {v}
tasdik etmek {v} [tic]indossieren {v}
tasdik etmek {v} affirmieren {v}
tasdik etmek {v} bezeugen {v}
tasdik etmek {fi} zulassen {v}
tasdik etmemek {v} verurteilen {v}
tasdik şerhi {i} [huk]die Apostille {f}
tasdik şerhi {i} der Beglaubigungsvermerk {m}
tasdik ve kabul {i} die Approbation {f}
teslim alındığını tasdik eden not {i} der Annahmevermerk {m}
ya da anlaşmayı tasdik etmek için el sıkışmak {allg} jemandem etwas in die Hand versprechen {allg}
ya da anlaşmayı tasdik etmek için el sıkışmak {allg} jemandem die Hand darauf geben {allg}
yeminle tasdik etmek {allg} eidlich bestätigen {allg}