TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
giriş {i} der Antritt {m}
giriş {i} der Auftakt {m}
giriş {i} die Einfahrt {f}
giriş {i} die Einfuhr {f}
giriş {i} die Einführung {f}
giriş {i} der Eingang {m}
giriş {i} die Einleitung {f}
giriş {i} der Einmarsch {m}
giriş {i} die Einreise {f}
giriş {i} der Einsatz {m}
giriş {i} der Einstieg {m}
giriş {i} der Eintritt {m}
giriş {i} der Einzug {m}
giriş {i} das Entree {n}
giriş {i} das Intro {n}
giriş {i} die Introduktion {f}
giriş {i} [müz]die Ouvertüre {f}
giriş {i} die Präambel {f}
giriş {i} das Prolegomenon {n}
giriş {i} der Prolog {m}
giriş {i} der Torweg {m}
giriş {i} [bas]die Vorbemerkung {f}
giriş {i} der Vorplatz {m}
giriş {i} der Vorraum {m}
giriş {i} die Vorrede {f}
giriş {i} [müz]das Vorspiel {n}
giriş {i} [pol]der Wandelgang {m}
giriş {i} [pol]die Wandelhalle {f}
giriş {i} die Zufahrt {f}
giriş {i} der Zugang {m}
giriş {i} der Zutritt {m}
giriş {i} der Einlauf {m}
giriş ambarı {i} der Eingangslager {m}
giriş beyannamesi {i} die Beitrittserklärung {f}
giriş bildirgesi {i} die Beitrittserklärung {f}
giriş bileti {i} die Eintrittskarte {f}
giriş bileti almak {fi} eine Eintrittskarte lösen {v}
giriş bölümü {i} die Anfangsphase {f}
giriş bölümü {i} die Präambel {f}
giriş çıkış kontrol saati {i} die Kontrolluhr {f}
giriş damgası {i} der Eingangsstempel {m}
giriş durumu {i} [dilb]der Illativus {m}
giriş gümrüğü {i} der Eingangszoll {m}
giriş hakkı {i} das Eintrittsrecht {n}
giriş hakkı {i} das Zugangsrecht {n}
giriş holü {i} das Vestibül {n}
giriş işlemi {i} die Eingangsabfertigung {f}
giriş izni {i} die Einreiseerlaubnis {f}
giriş izni {i} die Einreisegenehmigung {f}
giriş izni olmak {allg} Zutritt haben {allg}
giriş izni vermek {allg} Zutritt gewähren {allg}
giriş kapısı {i} der Eingangstor {m}
giriş kapısı {i} die Eingangstür {f}
giriş kapısı {i} die Pforte {f}
giriş kapısına park etmemek {allg} Einfahrt freihalten {allg}
giriş kartı {i} das Passepartout {n}
giriş kartı {i} das Ticket {n}
giriş katı {i} das Erdgeschoss {n}
giriş kaydı yapmak {allg} Eingang buchen {allg}
giriş konuşması {i} die Vorrede {f}
giriş limanı {i} der Anlaufhafen {m}
giriş limanı {i} der Eingangshafen {m}
giriş muamelesi {i} die Eingangsabfertigung {f}
giriş müziği çalmak {itr} [müz]präludieren {itr}
giriş navlunu {i} [tic]die Eingangsfracht {f}
giriş onayı {i} die Eingangsbestätigung {f}
giriş özelliği olan {s} propädeutisch {adj}
giriş parası {i} das Eintrittsgeld {n}
giriş parası {i} der Eintrittspreis {m}
giriş prospektüsü {i} der Einführungsprospekt {m}
giriş salonu {i} die Eingangshalle {f}
giriş sayfaları {i} [bas]die Titelei {f}
giriş sayfası boşluğu {i} [bas]der Vorschlag {m}
giriş serbest {allg} Anfahrt frei {allg}
giriş serbest {allg} Eintritt frei {allg}
giriş serbest! {allg} Zutritt frei {allg}
giriş sınavı {i} die Aufnahmeprüfung {f}
giriş tarihi {i} das Eingangsdatum {n}
giriş tasdiki {i} die Eingangsbestätigung {f}
giriş ücreti {i} die Eintrittsgebühr {f}
Indirekte Treffer
altın giriş noktası {i} der Goldpunkt {m}
ana giriş {i} das Haupttor {n}
ana giriş {i} die Haupteingang {f}
ana giriş {i} der Torweg {m}
ana giriş kapısı {i} die Haupteinfahrt {f}
araç giriş yolu {i} [yol]die Anfahrt {f}
arka giriş {i} der Hintereingang {m}
bir konuya giriş yapmak {allg} ein Thema anschneiden {allg}
bir mekana giriş yasağı {i} [huk]der Hausverbot {m}
bir yerleşim biriminin giriş ve çıkışında bulunan yer bildirme tabelası {i} die Ortstafel {f}
borsaya giriş {i} [tic]die Börseneinführung {f}
buhar giriş borusu {i} [tek]das Dampfeinlassrohr {n}
çalışma hayatına giriş {allg} Eintritt ins Erwerbsleben {allg}
cinsel olgunlaşma dönemine giriş {i} die Pubertät {f}
dilekçenin giriş tarihi {i} der Antragseingang {m}
doka giriş ücreti {i} [den]das Dockgebühr {n}
edinim yaşamına giriş {allg} Eintritt ins Erwerbsleben {allg}
evraka giriş tarihi {i} das Eingangsdatum {n}
gerçek zamanlı giriş {i} die Echtzeiteingabe {f}
giriş ambarı {i} der Eingangslager {m}
giriş beyannamesi {i} die Beitrittserklärung {f}
giriş bildirgesi {i} die Beitrittserklärung {f}
giriş bileti {i} die Eintrittskarte {f}
giriş bileti almak {fi} eine Eintrittskarte lösen {v}
giriş bölümü {i} die Anfangsphase {f}
giriş bölümü {i} die Präambel {f}
giriş çıkış kontrol saati {i} die Kontrolluhr {f}
giriş damgası {i} der Eingangsstempel {m}
giriş durumu {i} [dilb]der Illativus {m}
giriş gümrüğü {i} der Eingangszoll {m}
giriş hakkı {i} das Zugangsrecht {n}
giriş hakkı {i} das Eintrittsrecht {n}
giriş holü {i} das Vestibül {n}
giriş işlemi {i} die Eingangsabfertigung {f}
giriş izni {i} die Einreisegenehmigung {f}
giriş izni {i} die Einreiseerlaubnis {f}
giriş izni olmak {allg} Zutritt haben {allg}
giriş izni vermek {allg} Zutritt gewähren {allg}
giriş kapısı {i} der Eingangstor {m}
giriş kapısı {i} die Pforte {f}
giriş kapısı {i} die Eingangstür {f}
giriş kapısına park etmemek {allg} Einfahrt freihalten {allg}
giriş kartı {i} das Ticket {n}
giriş kartı {i} das Passepartout {n}
giriş katı {i} das Erdgeschoss {n}
giriş kaydı yapmak {allg} Eingang buchen {allg}
giriş konuşması {i} die Vorrede {f}
giriş limanı {i} der Anlaufhafen {m}