TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
düşünce {i} die Ansicht {f}
düşünce {i} der Bedacht {m}
düşünce {i} das Befinden {n}
düşünce {i} der Begriff {m}
düşünce {i} die Begutachtung {f}
düşünce {i} der Betracht {m}
düşünce {i} das Bild {n}
düşünce {i} der Einfall {m}
düşünce {i} das Erachten {n}
düşünce {i} die Erwägung {f}
düşünce {i} der Gedanke {m}
düşünce {i} die Gesinnung {f}
düşünce {i} das Gutachten {n}
düşünce {i} die Idee {f}
düşünce {i} der Logos {m}
düşünce {i} die Meinung {f}
düşünce {i} der Plan {m}
düşünce {i} die Stellungnahme {f}
düşünce {i} die Überlegung {f}
düşünce {s} überspannt {adj}
düşünce {i} [huk]das Urteil {n}
düşünce {i} das Vorhaben {n}
düşünce {i} die Vorstellung {f}
düşünce {i} die Welle {f}
düşünce {i} [huk]die Bemerkung {f}
düşünce açısı {i} die Perspektive {f}
düşünce adamı {i} der Denker {m}
düşünce alışverişi {i} der Gedankenaustausch {m}
düşünce ayrılığı {i} die Divergenz {f}
düşünce ayrılığı {i} die Meinungsverschiedenheit {f}
düşünce ayrılığı olanların takibatı {i} die Hexenjagd {f}
düşünce biçimi {i} die Denkart {f}
düşünce biçimi {i} die Denkungsart {f}
düşünce biçimi {i} die Denkweise {f}
düşünce biçimi {i} der Sinn {m}
düşünce değişikliği {i} der Gesinnungswandel {m}
düşünce dünyası {i} die Gedankenwelt {f}
düşünce farkı {i} die Auffassung {f}
düşünce farklılığı {i} die Kontroverse {f}
düşünce hürriyeti {i} die Gedankenfreiheit {f}
düşünce kalıbı {i} das Denkmuster {n}
düşünce kısıtlaması {i} [huk]die Mentalreservation {f}
düşünce modeli {i} das Denkmodell {n}
düşünce modeli {i} [fel]das Pattern {n}
düşünce özgürlüğü {i} die Denkfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü {i} die Gedankenfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü {i} die Meinungsfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü kısıtlaması {i} der Maulkorb {m}
düşünce reformu {i} die Gedankenreform {f}
düşünce şehidi {i} der Märtyrer {m}
düşünce şekli {i} das Denksystem {n}
düşünce sistemi {i} das Denksystem {n}
düşünce sporu {i} der Denksport {m}
düşünce tarihi {i} die Geistesgeschichte {f}
düşünce tarzı {i} die Denkweise {f}
düşünce tarzı {i} die Sinnesart {f}
düşünce yanılması {i} der Denkfehler {m}
düşünce yüksekliği {i} der Hochflug {m}
düşüncel {a} ideell {a}
düşünceleme {i} die Ideation {f}
düşünceler {i} der Bemerkung {m}
düşüncelerde var olan {s} mental {adj}
düşüncelere dalmak {allg} in Gedanken versinken {allg}
düşüncelere dalmak {fi} nachgrübeln {v}
düşüncelere dalmış {a} gedankenverloren {a}
düşüncelere dalmış {allg} in Gedanken versunken {allg}
düşüncelere dalmış {s} nachdenklich {adj}
düşüncelere dalmış {s} selbstvergessen {adj}
düşünceleri tartmadan kabullenip yineleyen kişi {i} der Nachbeter {m}
düşüncelerim seninledir {allg} ich bin in Gedanken bei dir {allg}
düşüncelerinden döndürmek {fi} [müz]umstimmen {v}
düşüncelerinden dönmek {fi} umschwenken {v}
düşüncelerinden saptırılamayan {s} unbeirrbar {adj}
düşüncelerini açığa vurmayan {i} der Leisetreter {m}
düşüncelerini anlamak {fi} nachfühlen {v}
düşüncelerini anlamak {fi} nachvollziehen {v}
düşüncelerini bir noktada toplama yeteneği {i} die Konzentrationsfähigkeit {f}
düşüncelerini değiştirmek {itr} umdisponieren {itr}
düşüncelerini ifade etme özgürlüğü {i} die Meinungsfreiheit {f}
düşüncelerini serbestçe açıklama özgürlüğü {i} die Redefreiheit {f}
Indirekte Treffer
acayip düşünce {i} die Schrulle {f}
ana düşünce {i} der Hauptgedanke {m}
anlamsız düşünce {i} die Kateridee {f}
aptalca düşünce {i} die Bieridee {f}
araştırmaları gerçeklere dayandıran düşünce {i} [fel]der Positivismus {m}
art düşünce {i} der Hintersinn {m}
ayrı düşünce {i} die Abweichende Meinung {f}
bilince takılan düşünce {i} [hek]die Obsession {f}
bir düşünce kuramı {i} die Dianetik {f}
derin düşünce {i} [den]der Tiefgang {m}
düşünce açısı {i} die Perspektive {f}
düşünce adamı {i} der Denker {m}
düşünce alışverişi {i} der Gedankenaustausch {m}
düşünce ayrılığı {i} die Meinungsverschiedenheit {f}
düşünce ayrılığı {i} die Divergenz {f}
düşünce ayrılığı olanların takibatı {i} die Hexenjagd {f}
düşünce biçimi {i} die Denkart {f}
düşünce biçimi {i} der Sinn {m}
düşünce biçimi {i} die Denkweise {f}
düşünce biçimi {i} die Denkungsart {f}
düşünce değişikliği {i} der Gesinnungswandel {m}
düşünce dünyası {i} die Gedankenwelt {f}
düşünce farkı {i} die Auffassung {f}
düşünce farklılığı {i} die Kontroverse {f}
düşünce hürriyeti {i} die Gedankenfreiheit {f}
düşünce kalıbı {i} das Denkmuster {n}
düşünce kısıtlaması {i} [huk]die Mentalreservation {f}
düşünce modeli {i} [fel]das Pattern {n}
düşünce modeli {i} das Denkmodell {n}
düşünce özgürlüğü {i} die Gedankenfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü {i} die Denkfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü {i} die Meinungsfreiheit {f}
düşünce özgürlüğü kısıtlaması {i} der Maulkorb {m}
düşünce reformu {i} die Gedankenreform {f}
düşünce şehidi {i} der Märtyrer {m}
düşünce şekli {i} das Denksystem {n}
düşünce sistemi {i} das Denksystem {n}
düşünce sporu {i} der Denksport {m}
düşünce tarihi {i} die Geistesgeschichte {f}
düşünce tarzı {i} die Denkweise {f}
düşünce tarzı {i} die Sinnesart {f}
düşünce yanılması {i} der Denkfehler {m}
düşünce yüksekliği {i} der Hochflug {m}
eleştiriden uzak düşünce tarzı {i} der Dogmatismus {m}
esas düşünce {allg} maßgebliche Meinung {allg}
farklı düşünce {i} die Abweichende Meinung {f}
gerçekleşmeyecek düşünce {i} das Wunschdenken {n}
güdümlü düşünce {i} der Leitgedanke {m}
hayal ürünü düşünce {i} die Phantasterei {f}
her şeyin ruhsal bir temeli olduğunu savunan düşünce {i} der Panpsychismus {m}
idealist düşünce {i} das Wunschdenken {n}
ikinci düşünce {i} der Nebengedanke {m}
ince düşünce {i} das Zartgefühl {n}
ince düşünce {i} die Raffinesse {f}
kavramsal düşünce {i} das Ideogramm {n}