TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
anlamak {fi} ächzen {v}
anlamak {fi} anfühlen {v}
anlamak {fi} anmerken {v}
anlamak {fi} ansehen {v}
anlamak {v} apperzippieren {v}
anlamak {fi} auffassen {v}
anlamak {fi} aufgreifen {v}
anlamak {v} begreifen {v}
anlamak {v} bekappen {v}
anlamak {allg} bewusst sein {allg}
anlamak {fi} durchblicken {v}
anlamak {fi} durchhören {v}
anlamak {fi} durchsehen {v}
anlamak {allg} ein Gefühl haben {allg}
anlamak {fi} eingehen {v}
anlamak {fi} Einsehen {v}
anlamak {v} enträtseln {v}
anlamak {v} erfahren {v}
anlamak {v} erfassen {v}
anlamak {v} ergründen {v}
anlamak {itr} erkennen {itr}
anlamak {v} erleben {v}
anlamak {v} ermessen {v}
anlamak {itr} fassen {itr}
anlamak {fi} feststellen {v}
anlamak {v} begreifen {v}
anlamak {allg} nachfühlen {allg}
anlamak {v} kapieren {v}
anlamak {fi} kennen lernen {v}
anlamak {v} löffeln {v}
anlamak {v} merken {v}
anlamak {fi} mitbekommen {v}
anlamak {fi} mitkriegen {v}
anlamak {fi} nachfühlen {v}
anlamak {fi} nachvollziehen {v}
anlamak {v} nehmen {v}
anlamak {v} perzipieren {v}
anlamak {v} realisieren {v}
anlamak {itr} schalten {itr}
anlamak {itr} sehen {itr}
anlamak {v} verspüren {v}
anlamak {v} verstehen {v}
anlamak {fi} wahrnehmen {v}
anlamak {fi} wegbekommen {v}
Indirekte Treffer
bir şeyden anlamak {allg} von einer Sache verstehen {allg}
bir şeyden anlamak {v} beherrschen {v}
bir şeyden iyi anlamak {allg} einer Sache Kenner sein {allg}
bir şeyi anlamak {allg} zur Erkenntnis einer Sache gelangen {allg}
bir şeyi anlamak {allg} klar werden {allg}
bir şeyi anlamak {fi} klarkommen {v}
bir şeyi anlamak {fi} draufkommen {v}
birisini anlamak {allg} jdn verstehen {allg}
casus olduğunu anlamak {v} enttarnen {v}
davranışlarını anlamak {fi} nachvollziehen {v}
dediklerini anlamak {allg} jdn verstehen {allg}
değerini anlamak {fi} schätzen lernen {v}
düşüncelerini anlamak {fi} nachvollziehen {v}
düşüncelerini anlamak {fi} nachfühlen {v}
duygularını anlamak {allg} jdn verstehen {allg}
hayat tarzını anlamak {fi} nachvollziehen {v}
her açıdan anlamak {v} überblicken {v}
işin içyüzünü anlamak {allg} den Bogen heraushaben {allg}
iyi anlamak {allg} gute Kenntnisse besitzen {allg}
kıymetini anlamak {fi} schätzen lernen {v}
kıymetini anlamak {allg} auf den Geschmack kommen {allg}
koklayarak anlamak {v} beschnüffeln {v}
koklayarak anlamak {v} beschnuppern {v}
kokusundan anlamak {v} beschnuppern {v}
kokusundan anlamak {v} beschnüffeln {v}
laf anlamak {allg} belehren lassen {allg}
müzikten anlamak {allg} Musik verstehen {allg}
onun duygularını anlamak {allg} hinein denken {allg}
suratından anlamak {allg} vom Blatt singen {allg}
suratından anlamak {fi} anmerken {v}
yağ çıkacak yerleri anlamak {allg} einen guten Riecher für etwas haben {allg}
yanlış anlamak {v} missverstehen {v}
yanlış anlamak {allg} falsch verstehen {allg}
yanlış anlamak {v} missdeuten {v}
yanlış anlamak {fi} verkennen {v}
yanlış anlamak {allg} falsch auffassen {allg}