TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
çıkarma {i} der Abbau {m}
çıkarma {i} die Ablegung {f}
çıkarma {i} die Abnahme {f}
çıkarma {i} die Abschreibung {f}
çıkarma {i} die Abzahlung {f}
çıkarma {i} der Abzug {m}
çıkarma {i} die Ausräumung {f}
çıkarma {i} die Ausscheidung {f}
çıkarma {i} die Auswertung {f}
çıkarma {i} die Besitzentsetzung {f}
çıkarma {i} die Emission {f}
çıkarma {i} die Entfernung {f}
çıkarma {i} die Enthaftung {f}
çıkarma {i} die Entlassung {f}
çıkarma {i} die Entnahme {f}
çıkarma {i} der Entzug {m}
çıkarma {i} [hek]das Erbrechen {n}
çıkarma {i} die Erhebung {f}
çıkarma {i} [hek]die Exstirpation {f}
çıkarma {i} die Extraktion {f}
çıkarma {i} [mad]die Förderung {f}
çıkarma {i} die Gewinnung {f}
çıkarma {i} die Hebung {f}
çıkarma {i} die Herausgabe {f}
çıkarma {i} die Subtraktion {f}
çıkarma işlemi yapmak {fi} abzählen {v}
çıkarma şartları {ç} die Ausgabebedingungen {pl}
çıkarmak {fi} abbauen {v}
çıkarmak {fi} ablegen {v}
çıkarmak {fi} ableiten {v}
çıkarmak {fi} abmachen {v}
çıkarmak {fi} abnehmen {v}
çıkarmak {fi} abschreiben {v}
çıkarmak {fi} absondern {v}
çıkarmak {v} abstreifen {v}
çıkarmak {fi} abtun {v}
çıkarmak {fi} [mat]abzählen {v}
çıkarmak {fi} abzapfen {v}
çıkarmak {fi} [mat]abziehen {v}
çıkarmak {fi} ausbauen {v}
çıkarmak {fi} ausgliedern {v}
çıkarmak {fi} ausheben {v}
çıkarmak {fi} [mim]auskragen {v}
çıkarmak {fi} auskugeln {v}
çıkarmak {fi} ausmontieren {v}
çıkarmak {fi} ausnehmen {v}
çıkarmak {fi} ausrenken {v}
çıkarmak {fi} ausschließen {v}
çıkarmak {fi} aussenden {v}
çıkarmak {fi} aussieben {v}
çıkarmak {fi} [pol]ausstoßen {v}
çıkarmak {fi} ausströmen {v}
çıkarmak {fi} ausziehen {v}
çıkarmak {fi} bergen {v}
çıkarmak {fi} eliminieren {v}
çıkarmak {fi} emittieren {v}
çıkarmak {fi} entfernen {v}
çıkarmak {fi} entfesseln {v}
çıkarmak {fi} enthaften {v}
çıkarmak {fi} entlassen {v}
çıkarmak {v} entnehmen {v}
çıkarmak {v} entziehen {v}
çıkarmak {v} erlassen {v}
çıkarmak {allg} erscheinen lassen {allg}
çıkarmak {v} aus dem Wasser fischen {v}
çıkarmak {allg} von absetzen {allg}
çıkarmak {v} [hek]exstirpieren {v}
çıkarmak {fi} fördern {v}
çıkarmak {fi} freimachen {v}
çıkarmak {fi} gewinnen {v}
çıkarmak {fi} herausbekommen {v}
çıkarmak {fi} herausfinden {v}
çıkarmak {fi} herausgeben {v}
çıkarmak {fi} herausholen {v}
çıkarmak {fi} herauslassen {v}
çıkarmak {fi} herausmachen {v}
çıkarmak {fi} herausnehmen {v}
çıkarmak {fi} herausreißen {v}
çıkarmak {fi} herausstecken {v}
çıkarmak {fi} heraustun {v}
Indirekte Treffer
açığa çıkarma {i} die Außerdienststellung {f}
açığa çıkarma {i} die Enthüllung {f}
aday çıkarma hakkı {i} das Vorschlagsrecht {n}
adını listeden çıkarma {i} die Ausmerzung {f}
ağzıyla tiksinti uyandırıcı ses çıkarma {itr} schmatzen {itr}
alçıdan kalıbını çıkarma {i} die Gipsarbeit {f}
askıya çıkarma {i} [huk]das Aufgebot {n}
askıya çıkarma {i} [ask]die Aufbietung {f}
aslına uygun kopya çıkarma {i} die Reprografie {f}
asparagas haber çıkarma {i} die Desorientierung {f}
asparagas haber çıkarma {i} die Desinformation {f}
banknot çıkarma {i} die Banknotenemission {f}
banknot çıkarma {i} die Banknotenausgabe {f}
banknot çıkarma hakkı olan banka {i} die Notenbank {f}
baştan çıkarma {i} die Verleitung {f}
baştan çıkarma {i} die Verführung {f}
baştan çıkarma {i} die Missleitung {f}
baştan çıkarma {i} die Versuchung {f}
baştan çıkarma {i} die Betörung {f}
baştan çıkarma {i} die Verlockung {f}
bildirimsiz işten çıkarma {allg} [huk]fristlose Kündigung {allg}
bölgeden çıkarma {i} die Gebietsausweisung {f}
boşa çıkarma {i} die Vereitelung {f}
buhar çıkarma borusu {i} [tek]das Dampfablassrohr {n}
bunu aklından çıkarma! {allg} denke daran {allg}
çizme çıkarma aleti {i} der Stiefelknecht {m}
çıkarma işlemi yapmak {fi} abzählen {v}
çıkarma şartları {ç} die Ausgabebedingungen {pl}
çürüğe çıkarma {i} [ask]die Ausmusterung {f}
daima kendini haklı çıkarma {i} die Selbstgerechtigkeit {f}
dedikodu çıkarma {i} die Aussprengung {f}
depodan çıkarma {i} die Auslagerung {f}
dışarı çıkarma {i} die Abführung {f}
dışkı çıkarma {i} die Stuhlentleerung {f}
elden çıkarma {i} die Umsetzung {f}
elden çıkarma {i} die Vergebung {f}
envanter çıkarma {i} die Inventurerfassung {f}
envanter çıkarma {i} die Inventur {f}
envanter çıkarma {i} die Inventaraufnahme {f}
envanter çıkarma {i} die Bestandsaufnahme {f}
evinden çıkarma {i} die Umquartierung {f}
foyasını çıkarma {i} die Demaskierung {f}
foyasını ortaya çıkarma {i} die Entlarvung {f}
gaz çıkarma {i} das Aufstoßen {n}
geçici olarak işten çıkarma {i} die Arbeitsfreistellung {f}
geçici olarak işten çıkarma {allg} vorübergehende Entlassung {allg}
gerçek yüzünü ortaya çıkarma {i} die Demaskierung {f}
gık çıkarma! {allg} keinen Muck {allg}
göklere çıkarma {i} die Verherrlichung {f}
görev dışına çıkarma {i} die Außerdienststellung {f}
görünüş çıkarma {i} [mim]Technisches Zeichnen {nom}
görünüş çıkarma {i} das Technisch-Zeichnen {n}
günah çıkarma {i} die Absolution {f}
günah çıkarma {i} der Ablass {m}
günah çıkarma {i} die Ohrenbeichte {f}