DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Abnahme {f} alma {i}
die Abnahme {f} azalış {i}
die Abnahme {f} azalma {i}
die Abnahme {f} azaltma {i}
die Abnahme {f} çıkarma {i}
die Abnahme {f} eksilme {i}
die Abnahme {f} indirme {i}
die Abnahme {f} [Handel]kabul {i}
die Abnahme {f} kabul etme {i}
die Abnahme {f} kaldırılma {i}
die Abnahme {f} kaldırma {i}
die Abnahme {f} kayıp {i}
die Abnahme {f} kesilme {i}
die Abnahme {f} [Med.]kesme {i}
die Abnahme {f} redüksiyon {i}
die Abnahme {f} satın alma {i}
die Abnahme {f} satış {i}
die Abnahme {f} [Handel]sürüm {i}
die Abnahme {f} tesellüm {i}
die Abnahme {f} [Handel]teslim alma {i}
Abnahme der Bevölkerung {allg} nüfusun azalması {allg}
Abnahme der Kaufsache {allg} satılan malın teslimi {allg}
Abnahme des Eides {allg} [Jur.]yemin ettirme {allg}
Abnahme einer Lieferung {allg} gönderileni teslim alma {allg}
Abnahme finden {allg} satılma {allg}
Abnahme größerer Mengen {allg} büyük miktarda satın alma {allg}
Abnahme größerer Mengen {allg} büyük miktarlarda teslim alma {allg}
der Abnahmeabschnitt {m} dip koçanı {i}
das Abnahmeattest {n} tesellüm şahadetnamesi {i}
das Abnahmeattest {n} teslim belgesi {i}
der Abnahmebeauftragter {m} kontrol memuru {i}
die Abnahmebescheinigung {f} kontrol belgesi {i}
die Abnahmegarantie {f} kabul garantisi {i}
die Abnahmegarantie {f} satın alma garantisi {i}
die Abnahmekommission {f} tesellüm heyeti {i}
die Abnahmemenge {f} alınan miktar {i}
die Abnahmemenge {f} ısmarlanan miktar {i}
die Abnahmemenge {f} sipariş miktarı {i}
die Abnahmemenge {f} teslim miktarı {i}
die Abnahmepflicht {f} satın alma yükümlülüğü {i}
die Abnahmepflicht {f} teslim alma yükümlülüğü {i}
die Abnahmeprüfung {f} tesellüm muayenesi {i}
Abnahmereif {adv} kabul için hazır {adv}
die Abnahmeverpflichtung {f} satın alma yükümlülüğü {i}
die Abnahmeverpflichtung {f} teslim alma yükümlülüğü {i}
Indirekte Treffer
die Abnahme der Bevölkerung {allg} nüfusun azalması {allg}
Abnahme der Kaufsache {allg} satılan malın teslimi {allg}
Abnahme des Eides {allg} [Jur.]yemin ettirme {allg}
Abnahme einer Lieferung {allg} gönderileni teslim alma {allg}
Abnahme finden {allg} satılma {allg}
Abnahme größerer Mengen {allg} büyük miktarlarda teslim alma {allg}
Abnahme größerer Mengen {allg} büyük miktarda satın alma {allg}