DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Komplement {m} tamamlayıcı parça {i}
der Komplement {m} [Sprachw]tümleç {i}
der Komplement {m} [mat]tümleyen {i}
der Komplementär {m} [Handel]komandit şirkette sınırsız sorumlu olan ortak {i}
komplementär {adv} [Handel]komandite {adv}
komplementär {a} tamamlayıcı {a}
der Komplementäranteil {m} komandite hissesi {i}
der Komplementäranteil {m} komandite payı {i}
komplementäre Diversifikation {allg} tamamlayıcı çeşitlendirme {allg}
komplementäre Güternachfrage {allg} tamamlayıcı mallarda talep {allg}
die Komplementäreinlagen {pl} komandite mevduatı {ç}
die Komplementärfarbe {f} diğer renklerle karıştırıldığında beyaz renk oluşturan renk {i}
das Komplementärgut {n} tamamlayıcı mal {i}
die Komplementärgüter {pl} tamamlayıcı mallar {ç}
die Komplementärin {f} komandite {i}
die Komplementärinvestitionen {pl} tamamlayıcı yatırımlar {ç}
die Komplementarität {f} tamamlayıcılık {i}
komplementieren {v} bütün haline getirmek {v}
komplementieren {v} bütünlemek {v}
komplementieren {v} eklemek {v}
komplementieren {v} tamamlamak {v}
der Komplementwinkel {m} bir dar açıyı dik açı değerine çıkaran açı {i}
der Komplementwinkel {m} geom dikler açı {i}
der Komplementwinkel {m} tümler açı {i}
das Komplet {n} bütün {i}
das Komplet {n} takım {i}
das Komplet {n} takım elbise {i}
komplett {adj} komple {s}
komplett {adj} tam {s}
komplett {adj} tamam {s}
komplett {adj} tekmil {s}
komplett {adj} tüm {s}
komplett {adj} tümden {s}
komplettieren {v} bütünlemek {v}
komplettieren {v} tamamlamak {v}
komplettieren {v} tümlemek {v}
die Komplettladung {f} komple yük {i}
die Komplettladung {f} tam yük {i}
die Komplettladung {f} tüm yük {i}
der Komplex {m} aşağılık duygusu {i}
der Komplex {m} birçok parçadan oluşan bir bütün {i}
komplex {adj} birleşik {s}
der Komplex {m} bütünlük {i}
komplex {adj} karışık {s}
der Komplex {m} [Chem.]karmaşık {i}
der Komplex {m} kompleks {i}
komplex {adj} muhtelif {s}
der Komplex {m} yapı topluluğu {i}
komplexe Zahl {allg} [mat]karmaşık sayı {allg}
die Komplexion {f} uyumlu şekilde bir arada olma {i}
die Komplexion {f} [Med.]uyumlu ten/saç/kaş/göz rengi {i}
die Komplexität {f} karışıklık {i}
die Komplexität {f} karmaşıklık {i}
die Komplexität {f} zorluk {i}
die Komplexsalze {pl} karışık tuzlar {ç}
die Komplikation {f} güçlük {i}
die Komplikation {f} iki hastalığın karışması {i}
die Komplikation {f} istenmeyen durum {i}
die Komplikation {f} iyileşmenin gecikmesi {i}
die Komplikation {f} karışıklık {i}
die Komplikation {f} karmaşa {i}
die Komplikation {f} [Med.]komplikasyon {i}
die Komplikation {f} zorluk {i}
das Kompliment {n} iltifat {i}
das Kompliment {n} kompliman {i}
das Kompliment {n} övgü {i}
das Kompliment {n} reverans {i}
Komplimente machen {allg} iltifat etmek {allg}
Komplimente machen {allg} kompliman yapmak {allg}
Komplimente machen {allg} methetmek {allg}
Komplimente machen {allg} övmek {allg}
komplimentieren {v} iltifat etmek {v}
komplimentieren {v} kompliman yapmak {v}
der Komplize {m} ayaktaş {i}
der Komplize {m} hempa {i}
der Komplize {m} omuzdaş {i}
der Komplize {m} suç ortağı {i}
der Komplize {m} suçortağı {i}
der Komplize {m} yatakçı {i}
komplizieren {v} ağırlaştırmak {v}