DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Dank {m} memnun olma {i}
der Dank {m} memnuniyet {i}
der Dank {m} övme {i}
dank {adv} sayesinde {adv}
der Dank {m} şükran {i}
der Dank {m} şükran duygusu {i}
der Dank {m} takdir etme {i}
der Dank {m} teşekkür {i}
dank deiner Hilfe {allg} senin sayende {allg}
dank deiner Hilfe {allg} senin yardımın sayesinde {allg}
Dank sagen {v} şükranlarını sunmak {v}
Dank sagen {v} teşekkürlerini sunmak {v}
Dank sagen {allg} birisine teşekkür etmek {allg}
die Dankadresse {f} teşekkür bildiren yazı {i}
die Dankadresse {f} teşekkürname {i}
dankbar {adj} faydalı {s}
dankbar {adj} hoşa giden {s}
dankbar {a} minnettar {a}
dankbar {adj} müteşekkir {s}
dankbar {adj} sevindirici {s}
dankbar {adj} teşekkür borçlu {s}
dankbar {adj} verimli {s}
dankbar {adj} yararlı {s}
dankbar erweisen {allg} minnettarlığını göstermek {allg}
dankbar erzeigen {allg} minnettarlığını göstermek {allg}
die Dankbarkeit {f} kadirşinaslık {i}
die Dankbarkeit {f} minnet borcu {i}
die Dankbarkeit {f} minnettarlık {i}
die Dankbarkeit {f} şükran {i}
die Dankbarkeit {f} şükran duygusu {i}
der Dankbarkeit {m} şükür {i}
danke! {Inter} mersi {ünl}
danke! {Inter} sağol {ünl}
danke {allg} sefa bulduk {allg}
danke! {Inter} teşekkür {ünl}
danke {allg} teşekkür ederim {allg}
danke für das Trinkgeld {allg} bahşiş için teşekkürler {allg}
danke gleichfalls {allg} bilmukabele {allg}
danke gleichfalls {allg} bilmukabele! {allg}
danke schön {allg} teşekkür ederim {allg}
danke schön {allg} teşekkür ederim! {allg}
danke sehr {allg} çok mersi {allg}
danke sehr {allg} çok teşekkür ederim {allg}
danke sehr {allg} çok teşekkürler {allg}
danke vielmals {allg} çok teşekkürler {allg}
danke, ebenfalls {allg} ben de dilerim {allg}
danke, ebenfalls {allg} teşekkür ederim {allg}
danken {itr} teşekkür etmek {itr}
dankenswert {a} takdire değer {a}
dankenswert {adj} takdire layık {s}
dankenswert {adj} teşekküre değer {s}
dankenswert {adj} teşekküre layık {s}
dankenswert {adj} yararlı {s}
dankerfüllt {adj} şükran duyguları ile dolu {s}
der Dankesbrief {m} teşekkür mektubu {i}
das Dankeschön {n} teşekkür {i}
die Dankespflicht {f} boyun borcu {i}
die Dankespflicht {f} minnet borcu {i}
die Dankespflicht {f} minnet borcu {i}
die Dankesworte {pl} teşekkür sözleri {ç}
das Dankgebet {n} şükran duası {i}
das Dankgefühl {n} şükran duygusu {i}
das Dankgefühl {n} şükran hissi {i}
die Dankrede {f} teşekkür konuşması {i}
danksagen {v} teşekkürlerini bildirmek {fi}
die Danksagung {f} şükranlarını sunma {i}
die Danksagung {f} teşekkür {i}
die Danksagung {f} teşekkür etme {i}
das Dankschreiben {n} mektupla teşekkür etme {i}
das Dankschreiben {n} teşekkür mektubu {i}
das Dankschreiben {n} teşekkür yazısı {i}
das Dankschreiben {n} teşekkürname {i}
Indirekte Treffer
das dank deiner Hilfe {allg} senin yardımın sayesinde {allg}
dank deiner Hilfe {allg} senin sayende {allg}
Dank sagen {v} şükranlarını sunmak {v}
Dank sagen {allg} birisine teşekkür etmek {allg}
Dank sagen {v} teşekkürlerini sunmak {v}
dem Himmel sei Dank {allg} çok şükür! {allg}
Gott sei Dank {allg} hamdolsun {allg}
Gott sei Dank {allg} çok şükür {allg}
Gott sei Dank {allg} Allah'a şükür {allg}
Gott sei Dank {allg} Tanrıya şükür {allg}
jemandem zu Dank verpflichtet sein {v} minnettar olmak {fi}
schönen Dank {allg} çok teşekkürler {allg}
seinen Dank erneuern {allg} teşekkürlerini yinelemek {allg}
Tausend Dank {allg} binlerce teşekkür {allg}
vielen Dank {allg} çok teşekkürler! {allg}
vielen Dank {allg} çok teşekkürler {allg}
zu Dank verpflichtet sein {allg} birine minnettar olmak {allg}