DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Volk {n} ahali {i}
das Volk {n} [Zoo]aynı soydan hayvan sürüsü {i}
das Volk {n} halk {i}
das Volk {n} insan yığını {i}
das Volk {n} kalabalık {i}
das Volk {n} millet {i}
das Volk {n} nüfusun büyük çoğunluğu {i}
das Volk {n} orta sınıf {i}
das Volk {n} ortadirek {i}
das Volk {n} savaşçı kümesi {i}
das Volk {n} ulus {i}
das Volk {n} [Rel.]ümmet {i}
das Völkchen {n} halkçık {i}
das Völkchen {n} insan kümesi {i}
der Völkerball {m} bir tür top oyunu {i}
der Völkerbund {m} Milletler Cemiyeti {i}
die Völkerkunde {f} budunbilimi {i}
die Völkerkunde {f} etnoloji {i}
völkerkundlich {adj} budunbilimsel {s}
völkerkundlich {adj} etnolojik {s}
die Völkermord {f} etnik temizlik {i}
die Völkermord {f} katliam {i}
die Völkermord {f} soykırım {i}
das Völkerrecht {n} [Jur.]devletler hukuku {i}
das Völkerrecht {n} [Jur.]devletlerarası hukuk {i}
das Völkerrecht {n} [Jur.]uluslararası hukuk {i}
völkerrechtlich {adj} [Jur.]devletler hukukuna ilişkin {s}
völkerrechtlich {adj} [Jur.]uluslararası hukuka ilişkin {s}
das Völkerrechtssubjekt {n} [Jur.]devletler hukuku sujesi {i}
die Völkerschaft {f} boy {i}
die Völkerschaft {f} kavim {i}
die Völkerschaft {f} küçük ulus {i}
die Völkerverständigung {f} milletler arasında iletişim {i}
die Völkerverständigung {f} uluslararası dialog {i}
die Völkerverständigung {f} kamu düzeni {i}
die Völkerwanderung {f} kavimler göçü {i}
die Völkerwanderung {f} kavimler göçü {i}
völkisch {adj} halka özgü {s}
völkisch {adj} ırkçı {s}
völkisch {adj} ulusal {s}
volklich {adj} halk ile ilgili {s}
volklich {adj} ulusla ilgili {s}
die Volksabstimmung {f} halk oylaması {i}
die Volksabstimmung {f} halkoylaması {i}
die Volksabstimmung {f} referandum {i}
die Volksaktie {f} halka yönelik hisse senedi {i}
die Volksarmee {f} halk ordusu {i}
der Volksaufstand {m} halk ayaklanması {i}
die Volksausgabe {f} [mil.]düşük fiyatlı halk baskısı {i}
die Volksbank {f} halk bankası {i}
die Volksbefragung {f} halk oylaması {i}
die Volksbefragung {f} halkoylaması {i}
die Volksbefragung {f} plebisit {i}
die Volksbefragung {f} referandum {i}
das Volksbegehren {n} [Pol.]referandum başvurusu {i}
das Volksbegehren {n} [Pol.]referandum yapmak için meclise başvurma {i}
die Volksbewegungen {pl} halk hareketleri {ç}
die Volksbildung {f} halk eğitimi {i}
die Volksbildung {f} ulusal eğitim {i}
das Volksbildungszentrum {n} Halk eğitim merkezi {i}
der Volksbrauch {m} gelenek {i}
der Volksbrauch {m} görenek {i}
der Volksbrauch {m} töre {i}
der Volksbrauch {m} yöresel adet {i}
das Volksbuch {n} halkın hoşlandığı konuları işleyen halk kitabı {i}
die Volksbücherei {f} halk kütüphanesi {i}
die Volksdemokratie {f} halk demokrasisi {i}
der Volksdichter {m} aşık {i}
volkseigen {adj} halk malı {s}
volkseigen {adj} kamu malı {s}
das Volkseigentum {n} kamu işletmesi {i}
das Volkseigentum {n} kamu malı {i}
das Volkseinkommen {n} milli gelir {i}
das Volkseinkommen {n} ulusal gelir {i}
der Volksentscheid {m} halkoylaması {i}
der Volksentscheid {m} halkoyu {i}
der Volksentscheid {m} plebisit {i}
die Volksetymologie {f} halk etimolojisi {i}
die Volksetymologie {f} köken yakıştırma {i}
der Volksfeind {m} halk düşmanı {i}
Indirekte Treffer
der das ganze Volk {allg} tüm halk {allg}
das gemeine Volk {allg} sıradan halk {allg}
Ein christliches Volk im Südosten der Türkei {allg} süryani {allg}
niederes Volk {allg} avam {allg}
sein Volk {allg} Kavmi {allg}