DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Retardation {f} gecikme {i}
die Retardation {f} geciktirme {i}
die Retardation {f} yavaşlama {i}
der Retarder {m} geciktirici {i}
der Retarder {m} retarder {i}
retardieren {v} geciktirmek {v}
retardieren {v} geri bırakmak {v}
retardieren {v} yavaşlatmak {v}
retardiert {adj} [Med.]zihinsel veya bedenen geri kalmış {s}
die Retention {f} alıkonulma {i}
die Retention {f} alıkoyma {i}
die Retention {f} hapis {i}
die Retention {f} [Med.]hatırlama yeteneği {i}
die Retention {f} [Med.]zararlı maddelerin vücutta tutulması {i}
das Retentionsrecht {n} hapis hakkı {i}
retikular {adj} biçiminde {s}
retikular {adj} şeklinde {s}
retikular {adj} ağa benzer {s}
retikular {adj} ağı andırır {s}
retikulär {adj} biçiminde {s}
retikulär {adj} şeklinde {s}
retikulär {adj} ağa benzer {s}
retikulär {adj} ağı andırır {s}
retikuliert {adj} biçiminde {s}
retikuliert {adj} şeklinde {s}
retikuliert {adj} ağa benzer {s}
retikuliert {adj} ağı andırır {s}
das Retikulum {n} [anat.]ağdoku {i}
das Retikulum {n} [anat.]börkenek {i}
das Retikulum {n} [anat.]geviş getiren hayvan midesinin ikinci bölümü {i}
die Retina {f} [anat.]ağdoku {i}
die Retina {f} [anat.]ağtabaka {i}
die Retina {f} gözün en tabakası {i}
die Retina {f} [anat.]retina {i}
die Retinitis {f} ağtabaka iltihabı {i}
die Retinitis {f} retinit {i}
das Retinol {n} retinol {i}
das Retinol {n} vitamin {i}
die Retinopathie {f} retinopati {i}
retirieren {v} [mil.]geri çekilmek {fi}
retirieren {v} kaçmak {fi}
retirieren {v} tehlikeden uzaklaşmak {fi}
retirieren {v} uzaklaşmak {fi}
die Retorsion {f} misilleme {i}
die Retorte {f} [Phy]damıtmada kullanılan {i}
die Retorte {f} [Phy]geniş karınlı eğri boyunlu cam kap {i}
die Retorte {f} imbik {i}
die Retorte {f} [Phy]karni {i}
das Retortenbaby {n} [Med.]tüp bebek {i}
das Retortengold {n} retort altını {i}
retour {adv} geri {adv}
retour {adv} geriye {adv}
die Retour {f} gidiş-dönüş bileti {i}
der Retourdampf {m} çürük buhar {i}
die Retoure {f} iade {i}
die Retourkarte {f} gidiş-dönüş bileti {i}
retournieren {v} geri göndermek {v}
retournieren {v} geri yollamak {v}
die Retraktion {f} büzülme {i}
die Retraktion {f} daralma {i}
die Retraktion {f} gerilme {i}
die Retraktion {f} sıkışma {i}
das Retraktrecht {n} yakın hısımlık hakkı {i}
die Retribution {f} geri verme {i}
die Retribution {f} iade etme {i}
die Retribution {f} karşılama {i}
retro {a} geri {a}
retro {a} geriye doğru {a}
retro {a} retro {a}
Retro- {prä} geri {önk}
Retro- {prä} geriye {önk}
retroaktiv {adj} geriye dönüşlü {s}
retroaktiv {adj} önceki dönemi de kapsayan {s}
retroaktiv {adj} öncesini de içeren {s}
retrodatieren {v} eski tarih atmak {v}
retrodatieren {v} eskiye ait tarih vermek {v}
die Retroflexion {f} [Med.]geriye bükülme {i}
die Retroflexion {f} [Med.]geriye kıvrılma {i}
retrograd {a} başlangıç noktasma doğru geri gelen {a}
retrograd {a} retrograt {a}