DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
repräsentabel {adj} etkili {s}
repräsentabel {adj} gösterişli {s}
repräsentabel {adj} tesirli {s}
der Repräsentant {m} mebus {i}
der Repräsentant {m} [Pol.]milletvekili {i}
der Repräsentant {m} mümessil {i}
der Repräsentant {m} temsilci {i}
das Repräsentantenhaus {n} temsilciler meclisi {i}
die Repräsentanz {f} [ökon.]temsilcilik {i}
die Repräsentation {f} temsil {i}
die Repräsentation {f} uygun davranış {i}
das Repräsentationsprinzip {n} temsil esası {i}
repräsentativ {adj} etkili {s}
repräsentativ {adj} temsil edici {s}
repräsentativ {allg} temsili {allg}
repräsentativ {adj} uygun davranış içinde bulunan {s}
repräsentative Auswahl {allg} temsili örnekler {allg}
repräsentative Befragung {allg} temsili araştırma {allg}
die repräsentative Demokratie {f} temsili demokrasi {i}
repräsentativer Durchschnitt {allg} temsili ortalama {allg}
die Repräsentativität {f} [Arc]temsiliyet {i}
repräsentieren {v} etkili olmak {v}
repräsentieren {v} temsil etmek {v}
repräsentieren {itr} uygun davranış içinde bulunmak {itr}
die Repressalie {f} karşılık verme {i}
die Repressalie {f} kıyas {i}
die Repressalie {f} misilleme {i}
die Repressalie {f} zararla karşılık verme {i}
die Repressalien {pl} dengiyle karşılama {ç}
die Repressalien {pl} misilleme {ç}
die Repression {f} baskı altında tutma {i}
die Repression {f} engelleme {i}
die Repression {f} istek bastırma {i}
die Repression {f} zorlayıcı durum {i}
repressiv {adj} baskı altına alıcı {s}
repressiv {adj} bastırıcı {s}
repressiv {adj} engelleyici {s}
repressiv {allg} zorlayıcı {allg}
das repressives Verbot {n} ağır yasak {i}
der Reprint {m} [Drck]yeniden basılmış nüsha {i}
die Reprise {f} [Mus]eser tekrarı {i}
die Reprise {f} [Film]eseri yeniden oynama {i}
die Reprise {f} [Handel]kaybedilen değeri yeniden kazanma {i}
die Reprise {f} [Film]tekrar gösterime giren film {i}
reprivatisieren {itr} [Handel]bir işletmeyi yeniden özelleştirmek {itr}
reprivatisieren {v} yeniden özelleştirmek {fi}
die Reprivatisierung {f} [Handel]bir işletmeyi yeniden özelleştirme {i}
die Reprivatisierung {f} yeniden özelleştirme {i}
Repro {fn} [Drck]baskı yoluyla çoğaltma {fn}
Repro {fn} reprodüksiyon {fn}
die Reproduktion {f} [Drck]baskı yoluyla çoğaltma {i}
die Reproduktion {f} çoğaltma {i}
die Reproduktion {f} kopya {i}
die Reproduktion {f} reprodüksiyon {i}
die Reproduktion {f} röprodüksiyon {i}
die Reproduktion {f} taklit {i}
die Reproduktion {f} yeniden üretim {i}
die Reproduktion {f} üreme {i}
die Reproduktion {f} [Bio]çoğalma {i}
reproduktiv {adj} baskı yoluyla {s}
reproduktiv {adj} reprodüksiyon yoluyla {s}
reproduzierbar {a} çoğaltılabilir {a}
die Reproduzierbarkeit {f} çoğaltılabilirlik {i}
reproduzieren {v} basarak çoğaltma {v}
reproduzieren {v} basmak {v}
reproduzieren {v} çoğaltmak {fi}
reproduzieren {v} sanat eseri kopyasını çıkarmak {v}
die Reproduzieren {f} kopyasını çıkarmak {i}
die Reprografie {f} aslına uygun kopya çıkarma {i}