DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Ordal {n} tanrı hükmü {i}
das Ordal {n} tanrı kararı {i}
der Orden {m} belirli kurallar dahilinde yaşayan dini veya siyasi topluluk {i}
der Orden {m} madalya {i}
der Orden {m} nişan {i}
der Orden {m} tarikat {i}
das Ordensband {n} [Zoo]bir tür kelebek {i}
das Ordensband {n} madalya kurdelesi {i}
das Ordensband {n} madalya şeridi {i}
der Ordensbruder {m} keşis {i}
der Ordensbruder {m} papaz {i}
der Ordensbruder {m} rahip {i}
der Ordensbruder {m} tarikat mensubu {i}
der Ordensbruder {m} tarikat üyesi {i}
die Ordensburg {f} tarikat şatosu {i}
die Ordensfrau {f} bir tarikata mensup kadın {i}
die Ordensfrau {f} kadın tarikat üyesi {i}
die Ordensfrau {f} rahibe {i}
der Ordensmeister {m} tarikat başı {i}
der Ordensmeister {m} tarikat lideri {i}
die Ordensregel {f} tarikat kuralları {i}
die Ordensregel {f} tarikata ait yaşam kuralları {i}
die Ordensschwester {f} bir tarikata mensup kadın {i}
die Ordensschwester {f} kadın tarikat üyesi {i}
die Ordensschwester {f} rahibe {i}
die Ordensverleihung {f} madalya takma töreni {i}
der Ordensvetter {m} tarikat mensubu {i}
der Ordensvetter {m} tarikat üyesi {i}
ordentlich {adj} adam gibi {s}
ordentlich {adv} adamakıllı {adv}
ordentlich {a} adamcasına {a}
ordentlich {adv} adeta {adv}
ordentlich {adj} ayıpsız {s}
ordentlich {adj} büyük {s}
ordentlich {adv} cidden {adv}
ordentlich {adj} derli toplu {s}
ordentlich {adj} dikkatli {s}
ordentlich {allg} doğru dürüst {allg}
ordentlich {adj} düzenli {s}
ordentlich {adj} düzgün {s}
ordentlich {adv} eni konu {adv}
ordentlich {a} güzelce {a}
ordentlich {adv} hakikaten {adv}
ordentlich {adj} hatırı sayılır {s}
ordentlich {adj} itinalı {s}
ordentlich {adv} iyicene {adv}
ordentlich {adj} külliyetli {s}
ordentlich {adj} kusursuz {s}
ordentlich {adj} mazbut {s}
ordentlich {adj} muntazam {s}
ordentlich {allg} olağan {allg}
ordentlich {adj} ortama uygun {s}
ordentlich {adj} özenli {s}
ordentlich {adj} plana uygun {s}
ordentlich {adj} planlandığı gibi {s}
ordentlich {adj} planlı {s}
ordentlich {adj} sıralı {s}
ordentlich {adj} takdire layık {s}
ordentlich {adj} takdirişayan {s}
ordentlich {adv} tam {adv}
ordentlich {adj} tertipli {s}
ordentlich {a} uslu {a}
ordentlich {adj} yerli yerinde {s}
ordentlich benehmen {allg} uslu durmak {allg}
ordentlich gekleidet {allg} giyimi düzgün {allg}
ordentlich gekleidet {allg} üstü başı temiz {allg}
ordentlich kalt {allg} epey soğuk {allg}
ordentlich kalt {allg} hava iyice soğuk {allg}
ordentlich leiten {v} çekip çevirmek {fi}
ordentliche Gerichte {allg} adliye mahkemeleri {allg}
die ordentliche Gerichtsbarkeit {f} adli yargi {i}
ordentliche Hauptversammlung {allg} olağan genel kurul toplantısı {allg}
die ordentliche Kündigung {f} adli ihbar {i}
ordentliche Regeln {allg} belirlenmiş kurallar {allg}
ordentliche Regeln {allg} düzenli kurallar {allg}
ordentliche Sitzung {allg} olağan toplantı {allg}
ordentlicher Ehemann {allg} mazbut koca {allg}
ordentlicher Haushalt {allg} olağan bütçe {allg}
ordentlicher Mensch {allg} düzenli yaşamı seven insan {allg}
ordentlicher Professor {allg} ordinaryüs profesör {allg}