DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Mark {f} altın ve gümüş ölçüsü {i}
das Mark {n} [Bio]en bölüm {i}
das Mark {n} [Bio]en nokta {i}
das Mark {n} [Bot.]etli kısım {i}
die Mark {f} hudut {i}
das Mark {n} [Bio]ilik {i}
die Mark {f} işaretlenmiş sınır {i}
die Mark {f} mark {i}
die Mark {f} para {i}
die Mark {f} sınır şehri {i}
markant {adj} bariz {s}
markant {adj} dikkate değer {s}
markant {adj} göze çarpan {s}
markant {adj} karakteristik {s}
markant {adj} keskin {s}
markant {adj} ortada {s}
die Marke {f} alamet {i}
die Marke {f} alameti farika {i}
die Marke {f} belirti {i}
die Marke {f} bonus {i}
die Marke {f} çeşit {i}
die Marke {f} cins {i}
die Marke {f} damga pulu {i}
die Marke {f} fiş {i}
die Marke {f} işaret {i}
die Marke {f} kalite {i}
die Marke {f} marka {i}
die Marke {f} nevi {i}
die Marke {f} nişan {i}
die Marke {f} posta pulu {i}
die Marke {f} pul {i}
Marken sammeln {allg} pul toplamak {allg}
der Markenartikel {m} markalı {i}
der Markenartikel {m} [Handel]markalı mal {i}
der Markenbetreuer {m} [Handel]markalı ürün yöneticisi {i}
das Markenbewusstsein {n} markalı mallara eğilim {i}
die Markenbezeichnung {f} marka adı {i}
die Markenbezeichnung {f} markalama {i}
das Markenerzeugnis {n} markalı ürün {i}
das Markenfabrikat {n} markalı ürün {i}
die Markenfirma {f} [Handel]markalı firma {i}
die Markenfirma {f} [Handel]meşhur firma {i}
die Markenfirma {f} [Handel]tanınmış firma {i}
das Markengesetz {n} mal marka yasası {i}
das Markenimage {n} marka imajı {i}
der Markenname {m} marka adı {i}
der Markenname {m} [Handel]ticari unvan {i}
das Markenrecht {n} [Jur.]marka hukuku {i}
das Markenrecht {n} [Jur.]marka kanunu {i}
das Markenregister {n} [Handel]marka sicili {i}
der Markenschutz {m} markanın korunması {i}
der Markenschutz {m} [Handel]tescilli markanın korunması {i}
die Markentreue {f} markaya bağlı kalma {i}
die Markentreue {f} markaya bağlılık {i}
das Markenversprechen {n} [Ind.]marka vaadi {i}
die Markenware {f} [Handel]markalı mal {i}
die Markenwerbung {f} marka tanıtımı {i}
das Markenzeichen {n} [Handel]marka {i}
das Markenzeichen {n} marka işareti {i}
markerschütternd {adj} gıcıklayıcı {s}
markerschütternd {adj} tüyler ürpertici {s}
markerschütternd {adj} yürek yakıcı {s}
die Marketerei {f} kakmacılık {i}
das Marketing {n} [Handel]marketing {i}
das Marketing {n} [Handel]pazarlama {i}
das Marketing {n} [Handel]satış {i}
das Marketinginstrumentarium {n} marketing araçları {i}
das Marketinginstrumentarium {n} pazarlama araçları {i}
der Marketingleiter {m} [Handel]pazarlama yöneticisi {i}
der Marketingmanager {m} [Handel]pazarlama yöneticisi {i}
das Markhydrat {n} mark hidrat {i}
markieren {v} ayak yapmak {fi}
markieren {v} damgalamak {v}
markieren {v} demek istemek {v}
markieren {v} ima etmek {v}
markieren {v} işaretlemek {v}
markieren {v} kazık kakmak {v}
markieren {v} mış gibi hareket etmek {v}
markieren {v} nişan koymak {v}
markieren {v} numara yapmak {fi}
Indirekte Treffer
Deutsche Mark {allg} Alman Markı {allg}
durch Mark und Bein {v} iliğine işlemek {fi}
durch Mark und Bein gehen {allg} içini gıcıklatmak {allg}