DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Konstabler {m} [mil.]polis memuru {i}
der Konstabler {m} [mil.]topçubaşı {i}
konstant {adj} dayanıklı {s}
konstant {adj} değişmez {s}
konstant {adj} fiks {s}
konstant {adj} sabit {s}
konstant {adj} sağlam {s}
die Konstante {f} [mat]değişmez değer {i}
die Konstante {f} [mat]sabite {i}
konstante Grenzkosten {allg} sabit marjinal maliyet {allg}
konstante Größe {allg} değişmez nicelik {allg}
konstante Kosten {allg} sabit genel imalat maliyeti {allg}
konstante Kosten {allg} sabit maliyet {allg}
konstante Kraft {allg} sabit kuvvet {allg}
konstante Opposition {allg} sürekli karşıtlık {allg}
konstanter Abschreibungssatz {allg} sabit amortisman haddi {allg}
konstantes Eigenkapital {allg} sabit özsermaye {allg}
das Konstantinopel {n} Istanbul {i}
die Konstanz {f} değişmezlik {i}
die Konstanz {f} sabitlik {i}
Konstanza {oA} Köstence {tnz}
konstatieren {itr} belirtmek {itr}
konstatieren {itr} saptamak {itr}
konstatieren {itr} söylemek {itr}
konstatieren {itr} tanılamak {itr}
konstatieren {itr} [Med.]teşhis etmek {itr}
die Konstatierung {f} belirtme {i}
die Konstatierung {f} saptama {i}
die Konstatierung {f} söyleme {i}
die Konstatierung {f} tanılama {i}
die Konstatierung {f} [Med.]teşhis koyma {i}
konstativ {adv} betimleyici {adv}
konstativ {adv} gözlemleyici {adv}
die Konstellation {f} [Astr.]durum {i}
die Konstellation {f} [Astr.]gök cisimlerinin birbiri arasındaki durumu {i}
die Konstellation {f} [Astr.]hal {i}
die Konstellation {f} [Astr.]iktiran {i}
die Konstellation {f} [Astr.]konstelasyon {i}
die Konstellation {f} [Astr.]olayların gelişimi {i}
die Konstellation {f} [Astr.]vaziyet {i}
die Konsternation {f} heyecan {i}
die Konsternation {f} şaşkınlık {i}
die Konsternation {f} telaş içinde {i}
die Konstipation {f} [Med.]kabızlık {i}
die Konstipation {f} konstipasyon {i}
die Konstipation {f} [Med.]peklik {i}
die Konstituente {f} [Handel]kurucu {i}
der Konstituentensatz {m} [Sprachw]kurucu tümce {i}
konstituieren {v} kurmak {v}
konstituieren {v} meydana çıkarmak {v}
konstituieren {v} tesis etmek {v}
konstituieren {v} teşkil etmek {v}
konstituierend {adj} kurucu {s}
konstituierend {adj} teşkil edici {s}
konstituierende Versammlung {allg} [Pol.]kurucu meclis {allg}
die Konstitution {f} [Jur.]anayasa {i}
die Konstitution {f} [Chem.]atom dizimi {i}
die Konstitution {f} [Bio]bünye {i}
die Konstitution {f} [Bio]kuruluş {i}
die Konstitution {f} [Bio]oluşum {i}
die Konstitution {f} [Bio]teşekkül {i}
die Konstitution {f} [Bio]yapı {i}
der Konstitutionalismus {m} meşrutiyet {i}
der Konstitutionalismus {m} [Pol.]meşrutiyet rejimi {i}
konstitutionell {adj} [Bio]bünyesel {s}
konstitutionell {a} bünyevi {a}
konstitutionell {adj} meşruti {s}
konstitutionell {adj} meşrutiyetle ilgili {s}
konstitutionell {adj} yapısal {s}
konstitutionelle Monarchie {allg} [Pol.]meşruti monarşi {allg}
konstitutiv {adj} esas teşkil eden {s}
konstitutiv {allg} kurucu {allg}
konstitutiv {adj} temel oluşturan {s}
konstriktiv {adj} daraltılı {s}
konstruieren {v} çizerek ifade etmek {v}
konstruieren {v} çizmek {v}
konstruieren {v} [Sprachw]cümleleri kurallara uygun kurmak {v}
konstruieren {v} düzenlemek {fi}
konstruieren {v} inşa etmek {v}
konstruieren {v} kurmak {v}