DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Konfekt {n} akide şekeri {i}
das Konfekt {n} şekerleme {i}
das Konfekt {n} şekerlemeler {i}
die Konfektion {f} hazır elbise yapımı {i}
die Konfektion {f} hazır giyim {i}
die Konfektion {f} hazır giyim endüstrisi {i}
die Konfektion {f} konfeksiyon {i}
der Konfektionär {m} hazır elbise yapımcısı {i}
der Konfektionär {m} hazır giyimci {i}
der Konfektionär {m} konfeksiyoncu {i}
konfektionieren {v} seri halde üretmek {v}
konfektioniert {adj} konfeksiyon {s}
der Konfektionsanzug {m} hazır elbise {i}
das Konfektionsgeschäft {n} hazır giyim mağazası {i}
das Konfektionsgeschäft {n} konfeksiyon dükkanı {i}
die Konfektionsgröße {f} beden numarası {i}
die Konfektionsgröße {f} konfeksiyon ölçüsü {i}
die Konfektionsindustrie {f} konfeksiyon sanayii {i}
die Konfektionskleidung {f} hazır giyim {i}
die Konfektionskleidung {f} konfeksiyon elbise {i}
die Konferenz {f} görüşme {i}
die Konferenz {f} konferans {i}
die Konferenz {f} toplantı {i}
Konferenz einberufen {allg} konferansa çağırmak {allg}
Konferenz einberufen {allg} toplantıya çağırmak {allg}
der Konferenzbeschluss {m} konferans kararı {i}
der Konferenzbeschluss {m} toplantı kararı {i}
der Konferenzraum {m} konferans salonu {i}
der Konferenzsaal {m} konferans salonu {i}
der Konferenzsaal {m} toplantı salonu {i}
die Konferenzsendung {f} aynı anda iletişim araçları yardımıyla birkaç kişi ile birlikte görüşme yayını {i}
die Konferenzsendung {f} konferans yayın {i}
der Konferenzteilnehmer {m} konferans katılımcısı {i}
der Konferenzteilnehmer {m} konferansçı {i}
der Konferenztisch {m} konferans kürsüsü {i}
der Konferenztisch {m} toplantı masası {i}
das Konferenzzentrum {n} konferans merkezi {i}
das Konferenzzimmer {n} toplantı odası {i}
konferieren {itr} görüşmek {itr}
konferieren {itr} konferans vermek {itr}
konferieren {v} müzakere etmek {fi}
die Konfession {f} [Rel.]dini inanç {i}
die Konfession {f} konfezyon {i}
die Konfession {f} mezhep {i}
die Konfession Religion {f} mezhep {i}
konfessionell {adj} bir mezhebe ait {s}
konfessionell {adj} bir mezheple ilgili {s}
die Konfessionsfreiheit {f} mezhep hürriyeti {i}
die Konfessionsgruppe {f} [Rel.]dini cemaat {i}
die Konfessionsgruppe {f} mezhep grubu {i}
konfessionslos {adj} bir mezhebe bağlı olmayan {s}
konfessionslos {adj} bir mezhepe mensup olmayan {s}
konfessionslos {adj} mezhepsiz {s}
die Konfessionsschule {f} papaz okulu {i}
die Konfessionsschule {f} yalnızca aynı mezhebe mensup olanların devam ettikleri okul {i}
das Konfetti {n} eğlencelerde serpilen renkli kağıtlar {i}
das Konfetti {n} konfeti {i}
Konfetti streuen {allg} konfeti atmak {allg}
das Konfidenzintervall {n} [mat]güven aralığı {i}
die Konfiguration {f} düzenleme {i}
die Konfiguration {f} [Astr.]gezegenlerin bir düzen içindeki konumu {i}
die Konfiguration {f} konfigürasyon {i}
Konfigurieren, Gestalten, Strukturieren {v} yapılandırmak {fi}
der Konfirmand {m} protestan din eğitimi alan genç {i}
die Konfirmation {f} protestan kilisesinde cemaate kabul töreni {i}
konfirmieren {v} [Rel.]dini eğitim sonrası cemaate kabul etmek {v}
die Konfiskation {f} el koyma {i}
die Konfiskation {f} müsadere {i}
die Konfiskation {f} toplatma {i}
die Konfiskation {f} zoralım {i}
konfiszieren {v} el koymak {v}
konfiszieren {v} müsadere etmek {v}
konfiszieren {v} toplatmak {v}
die Konfiszierung {f} el koyma {i}
die Konfiszierung {f} toplatma {i}
die Konfitüre {f} marmelat {i}
die Konfitüre {f} reçel {i}
die Konfix {f} saltek {i}
die Konfixation {f} saltekleme {i}
der Konflikt {m} anlaşmazlık {i}