DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
der Hörapparat {m} işitme cihazı {i}
hörbar {adv} duyulabilir {adv}
hörbar {adv} duyulur {adv}
hörbar {adv} işitilebilir {adv}
hörbar {adv} işitilir {adv}
hörbehindert {allg} işitme engelli {allg}
die Hörbehinderte {f} işitme engelli {i}
Hörbehinderte(r) {fm} işitme engelli {fm}
die Hörbehinderung {f} işitme engeli {i}
der Hörbericht {m} radyo röportajı {i}
die Hörbrille {f} aynı zamanda işitme olanağını sağlayan gözlük {i}
horchen {itr} dinlemek {itr}
horchen {itr} duymaya çalışmak {itr}
horchen {itr} gizlice dinlemek {itr}
horchen {v} kulak asmak {fi}
horchen {itr} kulak vermek {itr}
der Horcher {m} casus {i}
der Horcher {m} dinleyen {i}
das Horchgerät {n} dinleme aleti {i}
der Horchposten {m} [mil.]düşmanı dinleme postası {i}
die Horchstelle {f} dinleme istasyonu {i}
die Horchstelle {f} dinleme merkezi {i}
die Horde {f} aşiret {i}
die Horde {f} çete {i}
die Horde {f} güruh {i}
die Horde {f} klan {i}
die Horde {f} sürü {i}
der Hordenwagen {m} iki başlıklı araba {i}
hordenweise {adj} sürü halinde {s}
hören {v} dinlemek {v}
hören {v} duymak {v}
hören {v} haber almak {v}
hören {v} işitmek {v}
hören {v} öğrenmek {v}
das Hörensagen {n} kulakten duymuş olma {i}
das Hörensagen {n} söylenti {i}
der Hörer {m} ahize {i}
der Hörer {m} dinleyici {i}
der Hörer {m} kulaklık {i}
der Hörer {m} mikrofon {i}
die Hörerin {f} dinleyici {i}
die Hörerschaft {f} dinleyiciler {i}
die Hörfähigkeit {f} duyma yeteneği {i}
die Hörfähigkeit {f} işitme yeteneği {i}
der Hörfehler {m} [Med.]işitme eksikliği {i}
der Hörfehler {m} [Med.]işitme hatası {i}
der Hörfunk {m} radyo {i}
das Hörgerät {n} işitme cihazı {i}
das Hörgerät {n} kulaklık {i}
hörig {adj} bağımlı {s}
hörig {adj} başkasına {s}
hörig {adj} benliğini hiçe sayacak şekilde bağlı {s}
der Hörige {m} bağımlı {i}
der Hörige {m} köle {i}
der Hörige {m} tabi {i}
die Hörigkeit {f} bağımlılık {i}
die Hörigkeit {f} hastalık derecesinde bağlılık {i}
die Hörigkeit {f} kölelik {i}
der Horizont {m} anlayış {i}
der Horizont {m} çevren {i}
der Horizont {m} havsala {i}
der Horizont {m} ufuk {i}
horizontal {adj} geom yatay {s}
horizontal {adj} ufki {s}
horizontal {a} yatay {a}
das Horizontalbeben {n} [Geol]yatay deprem {i}
die Horizontale {f} yatay çizgi {i}
horizontale Arbeitsfeldvergrößerung {allg} işin genişletilmesi {allg}
horizontale Diversifikation {allg} yatay çeşitlendirme {allg}
horizontale Konzentration {allg} yatay birleşme {allg}
horizontale Konzentration {allg} yatay odaklaşma {allg}
horizontale Linie {allg} ufki çizgi {allg}
horizontale Linie {allg} yatay çizgi {allg}
die Horizontalebene {f} ufki satıh {i}
die Horizontalebene {f} yatay düzey {i}
horizontaleIntegration {allg} yatay bütünleşme {allg}
horizontaler Kommunikationsweg {allg} yatay iletişim kanalı {allg}
horizontales Gewerbe {allg} fahişelik {allg}
horizontales Gewerbe {allg} fahişelik mesleği {allg}
der Horizontalkammer {m} yatık kamara {i}