DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
grundehrlich {adj} dürüst {s}
grundehrlich {adj} prensip sahibi {s}
grundehrlich {adj} son derece namuslu {s}
das Grundeigentum {n} arazi {i}
das Grundeigentum {n} arazi mülkiyeti {i}
das Grundeigentum {n} emlak {i}
das Grundeigentum {n} gayri menkul {i}
das Grundeigentum {n} gayrimenkul mülkiyet {i}
das Grundeigentum {n} mülk {i}
das Grundeigentum {n} taşınmaz mülkiyet {i}
der Grundeigentümer {m} arazi sahibi {i}
der Grundeigentümer {m} arsa sahibi {i}
der Grundeigentümer {m} gayrimenkul sahibi {i}
der Grundeigentümer {m} mal sahibi {i}
der Grundeigentümer {m} mülk sahibi {i}
die Grundeigentümerin {f} arazi sahibi {i}
das Grundeigentumsrecht {n} gayri menkul mülkiyet hakkı {i}
die Grundel {f} çopra {i}
die Grundel {f} çoprabalığı {i}
die Grundel {f} [Zoo]dere kayabalığı {i}
die Grundel {f} [Zoo]kaya balığı {i}
der Gründeldruck {m} geniş yüzey basıncı {i}
gründeln {itr} yiyecek bulmak için suya dalmak {itr}
gründen {v} dayandırmak {v}
gründen {v} istinat ettirmek {v}
gründen {v} kurmak {v}
gründen {v} tesis etmek {v}
gründen {allg} bir şeye dayanmak {allg}
gründen {v} dayanmak {fi}
gründen auf {v} dayandırmak {fi}
die Grundentscheidung {f} [Jur.]temel karar {i}
der Gründer {m} kurucu {i}
der Gründer {m} müessis {i}
der Gründer {m} tesis eden {i}
Gründer der Türkei {allg} Atatürk {allg}
die Gründeraktie {f} kurucu hisse senedi {i}
die Gründeraktien {pl} kurucu hisse senetleri {ç}
die Gründerin {f} kurucu {i}
die Gründerin {f} tesis eden {i}
die Grunderwerbssteuer {f} emlak alım vergisi {i}
die Grunderwerbssteuer {f} gayri menkul alım vergisi {i}
die Grunderwerbsteuer {f} arazi alım vergisi {i}
das Grunderzeugnis {n} ana ürün {i}
die Grunderziehung {f} temel eğitim {i}
Indirekte Treffer
die aus diesem Grunde {allg} bu yüzden {allg}
aus diesem Grunde {allg} bu sebepten {allg}
aus diesem Grunde {allg} bu nedenle {allg}
gravierende Gründe {allg} [Jur.]ağırlaştırıcı sebepler {allg}
im Grunde {adv} temelde {adv}
im Grunde {adv} aslında {adv}
im Grunde genommen {allg} aslında {allg}
im Grunde genommen {allg} genellikle {allg}
im Grunde genommen {allg} genelde {allg}
im Grunde genommen {allg} esasen {allg}