DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
abkämmen {v} aramak {fi}
abkämmen {v} köşe bucak aramak {fi}
abkämmen {v} taramak {fi}
abkämpfen {v} bitkin düşmek {fi}
abkämpfen {v} yorulmak {fi}
abkanten {v} köşelerini yontmak {fi}
abkanten {v} sivriliğini almak {fi}
abkanten {v} sivriliğini gidermek {fi}
das Abkanten {n} [Tec]Bükme {i}
die Abkantmaschine {f} bükme makinesi {i}
die Abkantpresse {f} [Tec]caka kenet makinesi {i}
abkanzeln {v} azarlamak {fi}
abkanzeln {v} birisini fırçalamak {fi}
abkanzeln {v} donatmak {fi}
abkanzeln {v} fırça atmak {fi}
abkanzeln {v} paylamak {fi}
abkanzeln {v} süslemek {fi}
die Abkanzelung {f} fırça atma {i}
die Abkanzelung {f} paylama {i}
abkapiteln {v} azarlamak {fi}
abkapiteln {v} birisini fırçalamak {fi}
abkapiteln {v} donatmak {fi}
abkapiteln {v} paylamak {fi}
abkapiteln {v} süslemek {fi}
abkappen {v} bir şeyin ucunu kesmek {fi}
abkapseln {v} içine kapanmak {fi}
abkapseln {v} inzivaya çekilmek {fi}
abkapseln {v} kendini çevresinden veya arkadaşlarından izole etmek {fi}
abkapseln {v} içine kapanmak {fi}
abkapseln {v} inzivaya çekilmek {fi}
abkapseln {v} kabuğuna çekilmek {fi}
die Abkapselung {f} kapsül içine koyma {i}
die Abkapselung {f} kendini tecrit etme {i}
die Abkapselung {f} kılıf içine koyma {i}
abkarten {v} gizlice anlaşmak {fi}
abkarten {v} şike yapmak {fi}
abkauen {v} ısırarak küçük parçalara ayırmak {fi}
abkaufen {v} inanmak {fi}
abkehlen {v} boğazını kesmek {fi}
abkehlen {v} yiv açmak {fi}
die Abkehr {f} ayrılma {i}
die Abkehr {f} yüz çevirme {i}
abkehren {v} süpürmek {fi}
abkehren {v} yüz çevirmek {fi}
abkehren {v} başka tarafa dönmek {v}
abkehren {itr} bırakmak {itr}
abkehren {v} ilgilenmemek {fi}
abkehren {v} yüz çevirmek {fi}
abketten {v} zincirlerini çözmek {fi}
abklappern {v} aramadık yer bırakmamak {fi}
abklappern {v} iyice aramak {fi}
abklappern {v} köşe bucak aramak {fi}
abklären {v} berraklaştırmak {fi}
abklären {v} bir problemi çözmek {fi}
abklären {v} durulamak {fi}
abklären {v} durultmak {fi}
abklären {v} süzmek {fi}
abklären {v} tasfiye etmek {fi}
die Abklärung {f} bilgi verme {i}
die Abklärung {f} bilgilendirim {i}
die Abklärung {f} tasfiye {i}
der Abklatsch {m} basmakalıp {i}
der Abklatsch {m} klişe {i}
der Abklatsch {m} kopya {i}
der Abklatsch {m} koyma {i}
der Abklatsch {m} suret {i}
der Abklatsch {m} taklit {i}
abklatschen {v} kalıbını çıkarmak {fi}
abklatschen {v} kopyasını çıkarmak {fi}
abklauben {v} ayıklamak {fi}
abklauben {v} temizlemek {fi}
abklauben {v} toplamak {fi}
abklemmen {v} sıkıca bağlamak {fi}
abklingen {v} azalmak {fi}
abklingen {v} dinmek {fi}
abklingen {v} giderek azalmak {fi}
abklingen {v} yavaş yavaş kaybolmak {fi}
abklopfen {v} vurup düşürmek {fi}
abknabbern {v} kemirmek {fi}
abknabbern {v} sıyırmak {fi}