DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
die Stadt {f} belde {i}
die Stadt {f} kent {i}
die Stadt {f} şehir {i}
die Stadt {f} şehir merkezi {i}
die Stadt {f} site {i}
Stadt in Zahlen {allg} rakamlarla şehir {allg}
das Stadtamt {n} Belediye Hizmetleri Dairesi {i}
die Stadtautobahn {f} çevre otoyolu {i}
die Stadtautobahn {f} şehir otoyolu {i}
die Stadtbahn {f} [Eisenb.]şehir tren şebekesi {i}
stadtbekannt {adj} tüm şehir halkı tarafından tanınan {s}
die Stadtbevölkerung {f} şehir nüfusu {i}
die Stadtbevölkerung {f} şehirliler {i}
der Stadtbezirk {m} semt {i}
das Stadtbild {n} şehrin manzarası {i}
der Stadtbummel {m} şehir gezintisi {i}
der Stadtbummel {m} şehirde dolaşma {i}
das Städtchen {n} kasaba {i}
das Städtchen {n} küçük şehir {i}
das Städtchen {n} küçük yerleşim birimi {i}
der Städtebau {m} şehir planlaması {i}
der Städtebau {m} şehircilik {i}
die Städtebaukunde {f} şehircilik {i}
städtebaulich {adj} şehir planlaması ile ilgili {s}
städtebaulich {adj} şehircilikle ilgili {s}
die Stadtentwicklung {f} kentsel gelişim {i}
die Stadtentwicklung {f} şehir gelişimi {i}
die Städtepartnerschaft {f} ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirme amaçlı kardeş şehir organizasyonu {i}
die Städtepartnerschaft {f} farklı ülke şehirleri ile kültürel {i}
der Städteplaner {m} şehirci {i}
der Städteplanerin {m} şehirci {i}
der Städter {m} kentli {i}
der Städter {m} şehirli {i}
die Städter in {f} şehirli {i}
die Städtereisen {pl} şehir turu {ç}
die Städterin {f} kentli {i}
die Städterin {f} şehirli {i}
das Stadtgas {n} havagazı {i}
das Stadtgebiet {n} belediye sınırları dahili {i}
das Stadtgebiet {n} belediye sınırları içi {i}
die Stadtgemeinde {f} belediye {i}
das Stadtgespräch {n} dedikodu {i}
das Stadtgespräch {n} telefonla şehiriçi görüşme {i}
das Stadthaus {n} belediye yönetim birimleri binası {i}
städtisch {adj} belediye ile ilgili {s}
städtisch {adj} kentli {s}
städtisch {adj} kentsel {s}
städtisch {adj} kentte geçerli {s}
städtisch {adj} şehir idaresi ile ilgili {s}
städtisch {adj} şehirde geçerli {s}
städtisch {a} şehirle ilgili {a}
städtisch {adj} şehirli {s}
städtisch {adj} şehirsel {s}
städtische Bevölkerung {allg} kentsel nüfus {allg}
städtische Einrichtungen {allg} belediye tesisleri {allg}
städtischer Bevölkerungsanteil {nom} kentsel nüfus oranı {i}
städtisches Amt {allg} belediye dairesi {allg}
die Stadtkasse {f} belediye bütçesi {i}
die Stadtkasse {f} belediye veznesi {i}
der Stadtkern {m} şehir merkezi {i}
der Stadtkommandant {m} [mil.]garnizon komutanı {i}
der Stadtkreis {m} [Tec]bir ilçeden oluşan yönetim birimi {i}
die Stadtmauer {f} sur {i}
die Stadtmitte {f} şehir merkezi {i}
der Stadtpark {m} şehir parkı {i}
der Stadtplan {m} şehir haritası {i}
der Stadtplan {m} şehir planı {i}
der Stadtplaner {m} şehir planlamacısı {i}
die Stadtplanung {f} şehir planlamacılığı {i}
die Stadtplanung {f} şehir planlaması {i}
die Stadtplanung {f} şehircilik {i}
die Stadtquartier {f} semt {i}
der Stadtrand {m} dış mahalleler {i}
der Stadtrand {m} kenar mahalle {i}
der Stadtrand {m} şehrin kenarı {i}
die Stadtrandsiedlung {f} site {i}
die Stadtrandsiedlung {f} yerleşim bölgesi {i}
der Stadtrat {m} [Pol.]belediye meclisi {i}
der Stadtrat {m} [Pol.]belediye meclisi üyesi {i}
der Stadtrat {m} şehir belediye meclisi {i}
Indirekte Treffer
der das Gesicht der Stadt {allg} şehrin görünümü {allg}
das Gesicht der Stadt {allg} çehresi {allg}
die ewige Stadt {allg} Roma {allg}
die ewige Stadt {allg} Roma kenti {allg}
durch die Stadt gehen {allg} şehirden geçmek {allg}
eine für Muslime heilige Stadt in Saudi-Arabien {oA} [Geo]Medine {tnz}
heilige Stadt des Islams {allg} [Rel.]Mekke {allg}
in der Stadt aufgewachsen {allg} şehirde büyümüş {allg}
in der Stadt X {allg} falanca şehirde {allg}
mitten in der Stadt {allg} şehrin ortasında {allg}
mitten in der Stadt {allg} şehrin merkezinde {allg}
nahe der Stadt {allg} şehrin bitişiğinde {allg}
Stadt in Zahlen {allg} rakamlarla şehir {allg}
Taurus Gebirge sind in dieser Stadt. {allg} Toros Dağları bu şehirde bulunur {allg}