DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
x {allg} [mat]adı bilinmeyen veya söylenmek istenmeyen kişi için kullanılan bilinmezlik {allg}
x {allg} [mat]belirsiz sayılar {allg}
x {allg} [mat]bilinmedik {allg}
x {allg} [mat]bilinmedik nicelik {allg}
x {allg} [mat]çok {allg}
x {allg} [mat]dünya kadar {allg}
die X-Achse {f} [mat]X-ekseni {i}
die X-Beine {pl} X-biçiminde çarpık bacaklar {ç}
x-beinig {adj} çarpık bacaklı {s}
x-beliebig {adv} herhangi {adv}
x-beliebig {allg} herhangi bir {allg}
x-beliebig {adv} rasgele {adv}
das X-Chromosom {n} [Bio]cinsiyet kromozomu {i}
das X-Chromosom {n} [Bio]x kromozomu {i}
die X-Einheit {f} [Phy]atom fiziğinde kullanılan uzunluk birimi {i}
x-fach {adv} çok defa {adv}
x-fach {adv} çok kez {adv}
x-fach {adj} katmerli {s}
x-fach {adv} sık sık {adv}
x-förmig {adj} çarpı biçiminde {s}
der X-Haken {m} çengel çivi {i}
der X-Haken {m} çivili çengel {i}
x-mal {adv} defalarca {adv}
x-mal {adv} kaç defa {adv}
x-mal {adv} kaç kere {adv}
die X-Spule {f} çapraz bobin {i}
die X-Strahlen {pl} [Phy]röntgen ışınları {ç}
die X-Strahlen {pl} [Phy]x-ışınları {ç}
x-te {adv} falanıncı defa {adv}
x-te {adv} kaçıncı defa {adv}
das Xanthen {n} boya maddesi üretiminde kullanılan organik birleşik {i}
die xanthenfarben {pl} ksantan boyarmaddeleri {ç}
Xanthi {oA} İskeçe {tnz}
Xanthi {oA} Yenice {tnz}
die Xanthippe {f} filozof Sokrat'ın karısının adı {i}
die Xanthippe {f} hırçın kadın {i}
die Xanthippe {f} kavgacı kadın {i}
das Xanthophyll {n} [Bot.]bitkilerden elde edilen sarı boyar madde {i}
die Xenie {f} epigram {i}
die Xenie {f} hiciv {i}
die Xenie {f} iğneleme {i}
die Xenie {f} misafirin getirdiği hediye {i}
die Xenie {f} özdeyiş {i}
die Xenie {f} özlü söz {i}
die Xenie {f} taşlama {i}
die Xenie {f} yergi {i}
die Xenokratie {f} yabancı egemenliği {i}
das Xenon {n} [Chem.]ksenon {i}
die Xenophobie {f} yabancı düşmanlığı {i}
das Xenotransplantat {n} [Bio]yabancı türden bir gövdeye doku nakli {i}
xerofit {adj} kserofit {s}
xerofit {adj} kurakçıl {s}
die Xerografie {f} bir tür çoğaltma yöntemi {i}
die Xerografie {f} fotokopi {i}
xerografisch {adj} çoğaltma yöntemiyle ilgili {s}
xerografisch {adj} fotokopiyle ilgili {s}
die Xerokopie {f} çoğaltma yöntemiyle elde edilen suret {i}
die Xerokopie {f} fotokopi nüshası {i}
xerokopieren {v} fotokopisini çekmek {v}
xerophil {adj} [Bot.]kurakçıl {s}
xerophil {adj} [Bot.]kuraklığı seven {s}
xerophile Pflanzen {allg} [Bot.]kurakçıl bitkiler {allg}
die Xerophtalmie {f} [Med.]kseroftalmi {i}
der Xerophyt {m} [Bot.]kurak alan bitkisi {i}
der Xerophyt {m} [Bot.]kurak bitki {i}
die Xerose {f} [Med.]kseroftalmi {i}
das Xylamon {n} odun koruyucu akışkan bir madde {i}
das Xylem {n} [Bot.]su aktaran bölüm {i}
das Xylen {n} ksilen {i}
der Xylit {m} [Berg]linyit kömürünün odun birleşeni {i}
das Xylofon {n} [Mus]ksilofon {i}
der Xylograf {m} ksilograf {i}
der Xylograf {m} tahta oymacısı {i}
die Xylografie {f} ağaç oymacılığı {i}
die Xylografie {f} ksilografi {i}
die Xylografie {f} tahta oymacılığı {i}
xylografisch {adj} ağaç kesimiyle ilgili {s}
xylografisch {adj} ksilografik {s}
xylografisch {adj} tahta oymacılığı ile ilgili {s}
das Xylol {n} [Chem.]ksilol {i}