DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
aufstacheln {v} ayaklandırmak {fi}
aufstacheln {v} isyan ettirmek {fi}
aufstacheln {v} kışkırtmak {fi}
aufstacheln {v} körüklemek {fi}
aufstacheln {v} tahrik etmek {fi}
aufstacheln {v} yangına körükle gitmek {fi}
die Aufstachelung {f} kışkırtma {i}
die Aufstachelung {f} tahrik {i}
aufstampfen {v} ayaklarını yere vurmak {fi}
aufstampfen {v} debelenmek {fi}
aufstampfen {v} tepinmek {fi}
der Aufstand {m} ayaklanma {i}
der Aufstand {m} başkaldırı {i}
der Aufstand {m} ihtilal {i}
der Aufstand {m} isyan {i}
der Aufstand {m} kargaşa {i}
Aufstände ersticken {allg} ayaklanmaları bastırmak {allg}
aufständisch {adj} asi {s}
aufständisch {adj} ihtilalci {s}
aufständisch {adj} isyancı {s}
aufständischer {a} başkaldıran {a}
aufstapeln {v} depolamak {fi}
aufstapeln {v} istif etmek {fi}
aufstapeln {v} istiflemek {fi}
aufstapeln {v} kat kat üst üste dizmek {fi}
aufstapeln {v} stok yapmak {fi}
aufstapeln {v} üst üste yığmak {fi}
aufstapeln {v} yığmak {fi}
die Aufstapelung {f} istif {i}
die Aufstapelung {f} stok {i}
die Aufstapelung {f} yığma {i}
der Aufstau {m} biriktirilen su miktarı {i}
der Aufstau {m} su biriktirme {i}
der Aufstau {m} su toplama {i}
der Aufstau {m} su tutma {i}
aufstauen {v} biriktirmek {fi}
aufstauen {v} istif etmek {fi}
aufstauen {v} yığmak {fi}
aufstauen {allg} birikmek {allg}
aufstauen {allg} toplanmak {allg}
aufstauen {allg} yığılmak {allg}
die Aufstauung {f} su biriktirme {i}
die Aufstauung {f} su toplama {i}
die Aufstauung {f} su tutma {i}
aufstechen {v} delerek açmak {fi}
aufstechen {v} delmek {fi}
aufstechen {v} meydana çıkarmak {fi}
aufstechen {v} ortaya çıkarmak {fi}
aufstecken {v} bayrak çekmek {fi}
aufstecken {v} bayrak dikmek {fi}
aufstecken {v} caymak {fi}
aufstecken {v} çehre takınmak {fi}
aufstecken {v} iğnelemek {fi}
aufstecken {v} toparlayıp kaldırmak {fi}
aufstecken {v} vazgeçmek {fi}
aufstehen {v} açık durmak {fi}
das Aufstehen {n} ayağa kalkma {i}
aufstehen {v} ayağa kalkmak {fi}
aufstehen {v} ayaklanmak {fi}
aufstehen {v} hastalıktan kurtulmak {fi}
aufstehen {v} kalkmak {fi}
aufstehen {v} kazan kaldırmak {fi}
das Aufstehen {n} [Rel.]kıyam {i}
aufstehen {v} kıyam etmek {fi}
aufsteigen {v} aklına gelmek {fi}
aufsteigen {v} artmak {fi}
aufsteigen {v} binmek {fi}
aufsteigen {v} çıkmak {fi}
aufsteigen {v} havalanmak {fi}
aufsteigen {v} his oluşmak {fi}
aufsteigen {v} terfi etmek {fi}
aufsteigen {v} yokuş tırmanmak {fi}
aufsteigen {v} yukarı çıkmak {fi}
aufsteigen {v} yüksek bir yere çıkmak {fi}
aufsteigen {v} yükselmek {fi}
aufsteigend {adj} havalanan {s}
aufsteigend {adj} kalkan {s}
aufsteigend {adj} yükselen {s}
aufsteigender Luftstrom {allg} yukarı akımlı hava {allg}
der Aufsteiger {m} terfi eden kişi {i}