DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
unbeabsichtigt {adj} istemeden oluşan {s}
unbeabsichtigt {adj} isteyerek olmayan {s}
unbeabsichtigt {adj} kasıtlı olmayan {s}
unbeabsichtigt {a} kasıtsız {a}
unbeachtet {adj} dikkat edilmeyen {s}
unbeachtet {adj} fark edilmeyen {s}
unbeachtet {a} gözden kaçan {a}
unbeachtet {adj} hesaba katılmayan {s}
unbeanstandet {adj} itirazsız {s}
unbeanstandet {adj} karşı çıkılmayan {s}
unbeantwortet {adj} cevapsız {s}
unbeantwortet {adj} karşılıksız {s}
unbearbeitet {adj} ele alınmamış {s}
unbearbeitet {adj} işlenmemiş {s}
unbearbeitet {a} yoz {a}
unbeaufsichtigt {adj} gözetimsiz {s}
unbebaut {adj} sürülmemiş boş arazi {s}
unbebautes Grundstück {allg} boş arsa {allg}
unbebautes Grundstück {allg} inşa edilmemiş arsa {allg}
unbedacht {adj} düşünmeden {s}
unbedacht {adj} ölçüp biçmeden {s}
unbedacht {adj} planlamadan {s}
unbedacht {adj} tartmadan {s}
unbedachterweise {adv} ölçüp biçmeden {adv}
die Unbedachtheit {f} akılsızlık {i}
die Unbedachtheit {f} densizlik {i}
die Unbedachtheit {f} düşüncesizlik {i}
unbedarft {adj} görgüsüz {s}
unbedarft {adj} tecrübesiz {s}
unbedarft {a} toy delikanlı {a}
unbedenklich {adj} çekinmeden {s}
unbedenklich {adj} sakınca teşkil etmeyen {s}
unbedenklich {a} sakıncasız {a}
unbedenklich {adj} sakınmadan {s}
unbedenklich {adj} tereddüt etmeden {s}
unbedeutend {a} az {a}
unbedeutend {adj} değersiz {s}
unbedeutend {adj} dikkate almaya değmez {s}
unbedeutend {a} ehemmiyetsiz {a}
unbedeutend {a} küçük {a}
unbedeutend {adj} önemsiz {s}
unbedeutend {a} sudan {a}
unbedeutend {a} afaki {a}
unbedingt {adj} her durumda {s}
unbedingt {adj} kati {s}
unbedingt {adj} kayıtsız şartsız {s}
unbedingt {adj} kesin {s}
unbedingt {adj} kesinlikle {s}
unbedingt {adj} muhakkak {s}
unbedingt {adj} mutlak {s}
unbedingt {adj} mutlaka {s}
unbedingt {adj} olursa olsun {s}
unbedingt {a} yeminsiz {a}
unbedingte Annahme {allg} genel kabul {allg}
unbedingte Annahme {allg} kayıtsız kabul {allg}
unbedingte Annahme {allg} şartsız kabul {allg}
unbedingte Anweisung {allg} kayıtsız şartsız havale {allg}
unbedingte Anweisung {allg} kesin talimat {allg}
unbedingter Reflex {allg} koşulsuz tepke {allg}
unbedingtes Akzept {allg} koşulsuz kabul {allg}
die Unbedingtheit {f} katilik {i}
die Unbedingtheit {f} kayıtsız şartsızlık {i}
die Unbedingtheit {f} mutlaklık {i}
die Unbedingtheit {f} zaruret {i}
die Unbedingtheit {f} zorunluluk {i}
unbeeinflusst {adj} baskı altında kalmadan {s}
unbeeinflusst {adj} etki altında kalmadan {s}
unbeeinflusst {adj} etkilenmemiş {s}
unbeeinflusst {adj} kendiliğinden {s}
unbefahrbar {adj} araç geçişine uygun değil {s}
unbefangen {adj} baskı görmeden {s}
unbefangen {adj} etki altında kalmadan {s}
unbefangen {a} önyargısız {a}
unbefangen {adj} rahat {s}
unbefangen {adj} sakin {s}
unbefangen {adj} serbest {s}
unbefangen {adj} tarafsız {s}
die Unbefangenheit {f} etki altında kalmama {i}
die Unbefangenheit {f} girişkenlik {i}
die Unbefangenheit {f} önyargısızlık {i}