DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Akzept {n} akseptans {i}
das Akzept {n} kabul {i}
das Akzept {n} kabul edilmiş senet {i}
das Akzept {n} [Handel]senedin kabulü {i}
die Akzept-Fälligkeitsliste {f} kabul kredilerinin vadelerini gösteren liste {i}
akzeptabel {adj} kabul edilebilir {s}
akzeptabel {adj} kabule değer {s}
akzeptabel {allg} uygun {allg}
die Akzeptabilität {f} geçerlilik {i}
der Akzeptant {m} kabul eden {i}
der Akzeptant {m} kabul eden kimse {i}
der Akzeptant {m} muhatap {i}
der Akzeptant {m} onaylayan kimse {i}
die Akzeptanz {f} akseptans {i}
die Akzeptanz {f} benimseme {i}
die Akzeptanz {f} kabul {i}
die Akzeptanzverweigerung {f} kabul etmeme {i}
die Akzeptanzverweigerung {f} onaylamama {i}
die Akzeptation {f} kabul {i}
die Akzeptation {f} okey {i}
die Akzeptation {f} onay {i}
die Akzeptbank {f} [Handel]poliçe kabul eden banka {i}
der Akzeptbrief {m} [Handel]kabul mektubu {i}
das Akzeptbuch {n} kabuller {i}
Akzeptbuch im Umlauf {allg} dolaşımdaki kabul senetleri {allg}
Akzeptbuch im Umlauf {allg} tahsil olunmamış kabul senetleri {allg}
akzeptfähig {a} ciro edilebilir {a}
akzeptfähig {a} kabul edilir {a}
die Akzeptfrist {f} kabul öneli {i}
die Akzeptfrist {f} kabul süresi {i}
das Akzepthaus {n} kabul bankası {i}
akzeptieren {v} imza etmek {v}
akzeptieren {v} kabul etmek {v}
akzeptieren {v} onaylamak {v}
akzeptieren {v} taahhüt etmek {fi}
akzeptieren {v} üstüne almak {fi}
akzeptierende Bank {allg} [Handel]kabul bankası {allg}
akzeptiert {adj} kabul edilmiş {s}
akzeptierter Wechsel {allg} [Handel]kabul edilmiş poliçe {allg}
die Akzeptierung {f} kabul etme {i}
die Akzeptierungsermächtigung {f} kabul etme yetkisi {i}
der Akzeptkredit {m} açık kredi {i}
der Akzeptkredit {m} [Handel]kabul kredisi {i}
der Akzeptkredit {m} [Handel]karşılıksız kredi {i}
die Akzeptmeldung {f} kabul haberi {i}
der Akzeptumlauf {m} [Handel]açık krediler toplamı {i}
die Akzeptverweigerung {f} akseptans reddi {i}
die Akzeptverweigerung {f} kabul etmeme {i}
die Akzeptverweigerung {f} kabul reddi {i}
die Akzeptvorlage {f} kabul için ibraz {i}
die Akzeptvorlage {f} kabul için sunma {i}
Indirekte Treffer
die Akzept-Fälligkeitsliste {f} kabul kredilerinin vadelerini gösteren liste {i}
die bedingungsloses Akzept {allg} koşulsuz kabul {allg}
Dokumente gegen Akzept {allg} kabul karşılığı vesikalar {allg}
Einreichung zum Akzept {allg} kabul için sunu {allg}
Einreichung zum Akzept {allg} kabul için ibraz {allg}
Intervention mangels Akzept {allg} kabul etmeme yüzünden araya girme {allg}
Intervention mangels Akzept {allg} ademi kabulden dolayı tavassut {allg}
mangels Akzept {allg} kabul olmadan {allg}
mangels Akzept zurück {allg} kabul olmadığından iade {allg}
mangels Akzept zurück {allg} kabulsüz iade {allg}
mit Akzept versehen {allg} kabul şerhli {allg}
mit Akzept versehen {allg} kabul edilmiş {allg}
mit Akzept versehen {allg} akseptanslı {allg}
unbedingtes Akzept {allg} koşulsuz kabul {allg}
ungedecktes Akzept {allg} açık kabul {allg}
ungedecktes Akzept {allg} açık akseptans {allg}
zum Akzept vorlegen {allg} kabul edilmek için sunmak {allg}