DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
schlabberig {adj} cıvık {s}
schlabberig {adj} çok sulu {s}
schlabberig {adj} ıslak ve yumuşak {s}
schlabberig {adj} nemli ve yumuşak {s}
schlabbern {itr} gevezelik etmek {itr}
schlabbern {itr} höpürdete höpürdete içmek {itr}
schlabbern {itr} laklak etmek {itr}
schlabbern {itr} şapır şupur içmek {itr}
die Schlacht {f} [mil.]dövüş {i}
die Schlacht {f} [mil.]kapsamlı savaş {i}
die Schlacht {f} [mil.]kavga {i}
die Schlacht {f} meydan muharebesi {i}
die Schlacht {f} [mil.]meydan savaşı {i}
die Schlacht {f} [mil.]yarışma {i}
die Schlachtbank {f} mezbaha kesimhanesi {i}
schlachten {v} dolgu kaldırmak {fi}
schlachten {v} gebertmek {fi}
schlachten {v} hayvan kesmek {fi}
schlachten {v} katliam yapmak {fi}
schlachten {v} usulüne uygun hayvan kesmek {v}
schlachten (Geologie) {v} dolgu kaldırmak {fi}
der Schlachtenbummler {m} [mil.]askeri olayları seyreden sivil şahıs {i}
der Schlachtenbummler {m} [Sp]takımının deplasman maçlarına da giden fanatik taraftar {i}
der Schlachtenbummler {m} taraftar {i}
die Schlachtenbummlerin {f} taraftar {i}
der Schlachter {m} kasap {i}
die Schlachterei {f} kasap dükkanı {i}
die Schlächterei {f} insan kıyımı {i}
die Schlächterei {f} kasap dükkanı {i}
die Schlächterei {f} katliam {i}
die Schlächterei {f} toplu kıyım {i}
das Schlächtergewerbe {n} kasaplık {i}
die Schlachterin {f} kasap {i}
das Schlachtfeld {n} muharebe meydanı {i}
das Schlachtfeld {n} savaş alanı {i}
das Schlachtfest {n} hayvan kesildikten sonra etiyle ziyafet çekme {i}
das Schlachtgewicht {n} hayvanın kesildikten sonraki toplam et ağırlığı {i}
das Schlachthaus {n} kanara {i}
das Schlachthaus {n} kesimhane {i}
das Schlachthaus {n} mezbaha {i}
der Schlachthof {m} kesimevi {i}
der Schlachthof {m} kesimhane {i}
der Schlachthof {m} mezbaha {i}
die Schlachtordnung {f} [mil.]savaş düzeni {i}
der Schlachtplan {m} muharebe planı {i}
der Schlachtplan {m} önceden planlama {i}
der Schlachtplan {m} önceden yapılan plan {i}
der Schlachtruf {m} savaş çığlığı {i}
das Schlachtschiff {n} [mil.]savaş gemisi {i}
das Schlachttier {n} kasaplık {i}
die Schlachtung {f} hayvan kesimi {i}
das Schlachtvieh {n} kasaplık hayvan {i}
das Schlachtvieh {n} kasaplık hayvanlar {i}
das Schlachtvieh {n} kesimlik hayvan {i}
die Schlacke {f} [Berg]beş para etmez şey {i}
die Schlacke {f} [Berg]cüruf {i}
die Schlacke {f} [Berg]değersiz şey {i}
die Schlacke {f} [Berg]dışkı {i}
die Schlacke {f} [Geol]lava parçası {i}
die Schlacke {f} [Berg]maden posası {i}
die Schlacke {f} mucur {i}
die Schlacke {f} [Med.]sindirilemeyen besin parçacıkları {i}
schlacken {itr} atıkları atmak {itr}
schlacken {itr} cüruf atmak {itr}
die Schlackenanalyse {f} cüruf analizi {i}
der Schlackenbeton {m} cüruflu beton {i}
der Schlackenbetonziegel {m} cüruf tuğlası {i}
der Schlackeneinschluss {m} cüruf bağlama {i}
der Schlackenhaken {m} cüruf gelberisi {i}
der Schlackenhammer {m} cüruf çekici {i}
der Schlackenkasten {m} kül kutusu {i}
das Schlackenloch {n} kül deliği {i}
schlackenlos {adj} atıksız {s}
schlackenlos {adj} cürufsuz {s}
schlackenlos {adj} hatasız {s}
schlackenlos {adj} kusursuz {s}
schlackenlos {adj} mükemmel {s}
der Schlackenpflasterstein {m} cüruflu parke taşı {i}
der Schlackenstein {m} cüruflu tuğla {i}
der Schlackenstich {m} cüruf deliği {i}