DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
das Gesuch {n} arzuhal {i}
das Gesuch {n} dilekçe {i}
das Gesuch {n} istem {i}
das Gesuch {n} istida {i}
das Gesuch {n} resmi rica {i}
das Gesuch {n} talep {i}
Gesuch bewilligen {allg} talebi kabul etmek {allg}
Gesuch eingeben {allg} dilekçe vermek {allg}
Gesuch einreichen {allg} dilekçe vermek {allg}
Gesuch einreichen {allg} talepte bulunmak {allg}
Gesuch stellen {allg} dilekçe sunmak {allg}
Gesuchsteller/in {nom} [Jur.]başvuran {i}
gesucht {adv} aranan {adv}
gesucht {adv} aranılan {adv}
gesucht {adv} istenen {adv}
gesucht {adv} rağbet gören {adv}
gesucht {adv} sahte {adv}
gesucht {adv} yapmacık {adv}
gesucht {a} yapmacıklı {a}
die Gesuchtheit {f} sunilik {i}
die Gesuchtheit {f} yapmacıklık {i}
die Gesudel {f} eğik büğük yazı {i}
die Gesudel {f} okunmayacak kadar kötü yazı {i}
das Gesumme {n} kendi kendine şarkı mırıldanma {i}
das Gesumme {n} vızıltı {i}
gesund {adj} esen {s}
gesund {adj} iyi tamam {s}
gesund {allg} sağ {allg}
gesund {adj} sağlam {s}
gesund {adj} sağlıklı {s}
gesund {adj} salim {s}
gesund {adj} şifalı {s}
gesund {adj} sıhhatli {s}
gesund {adj} temiz {s}
gesund machen {v} iyileştirmek {fi}
gesund machen {v} sağaltmak {fi}
gesund machen {v} sifa vermek {fi}
gesund pflegen {v} iyileşene kadar bakmak {fi}
gesund sein {allg} sağlıklı olmak {allg}
gesund und munter {allg} çakı gibi {allg}
gesund und munter {allg} çivi gibi {allg}
gesund und wohlbehalten {allg} sağ salim {allg}
gesund werden {allg} iyileşmek {allg}
gesund wie ein Fisch im Wasser sein {allg} turp gibi olmak {allg}
der Gesundbeter {m} cinci hoca {i}
der Gesundbeter {m} üfürükçü {i}
der Gesundbrunnen {m} içmeler {i}
der Gesundbrunnen {m} kaplıcalar {i}
gesunde Ernährung {allg} sağlıklı beslenme {allg}
gesunde Kapitalstruktur {allg} sağlıklı sermaye yapısı {allg}
gesunden {itr} iyileşmek {itr}
gesunden {v} sağalmak {fi}
gesunden {itr} şifa bulmak {itr}
gesunder Menschenverstand {allg} aklıselim {allg}
gesunder Menschenverstand {allg} sağduyu {allg}
die Gesundheit {f} afiyet {i}
die Gesundheit {f} can sağlığı {i}
die Gesundheit {f} çok yaşa {i}
die Gesundheit {f} esenlik {i}
die Gesundheit {f} sağlamlık {i}
die Gesundheit {f} sağlık {i}
die Gesundheit {f} sıhhat {i}
Gesundheit! {allg} çok yaşa {allg}
gesundheitlich {adj} sağlık açısından {s}
gesundheitlich {adj} sağlık bakımından {s}
gesundheitlich {a} sağlıkla ilgili {a}
gesundheitlich {adj} sıhhi {s}
das Gesundheitsamt {n} sağlık dairesi {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık memurluğu {i}
das Gesundheitsamt {n} sağlık müdürlüğü {i}
der Gesundheitsapostel {m} başkalarını da bu konuda eleştiren kişi {i}
der Gesundheitsapostel {m} sağlık konusunda çok titiz olup {i}
das Gesundheitsattest {n} sağlık raporu {i}
das Gesundheitsattest {n} temiz patentesi {i}
der Gesundheitsbeamter {m} sağlık memuru {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı dairesi {i}
die Gesundheitsbehörde {f} sağlık bakanlığı makamı {i}
die Gesundheitsberatung {f} sağlık danışmanlığı {i}
die Gesundheitsbeschädigung {f} sağlık ihlali {i}
die Gesundheitsbescheinigung {f} sağlık raporu {i}