DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
auswachsen {itr} biçimsiz büyümek {itr}
auswachsen {itr} biçimsiz olarak gelişmek {itr}
auswachsen {v} boy atmak {fi}
auswachsen {v} buluğ çağına gelmek {fi}
auswachsen {v} büyümek {fi}
auswachsen {v} büyümekten bir elbisenin içine sığamamak {fi}
auswachsen {itr} ekin çimlenmek {itr}
auswachsen {itr} reşit olmak {itr}
auswägen {v} ayar etmek {fi}
auswägen {v} ayarlamak {fi}
auswägen {v} denklemek {fi}
auswägen {v} eşitlemek {fi}
die Auswahl {f} ayırma {i}
die Auswahl {f} beğenme {i}
die Auswahl {f} çeşitle örnek {i}
die Auswahl {f} eleme {i}
die Auswahl {f} örnekleme {i}
die Auswahl {f} örnekler {i}
die Auswahl {f} seçim {i}
die Auswahl {f} seçme {i}
die Auswahl {f} tercih {i}
die Auswahl {f} tercih etme {i}
Auswahl und Befähigungsprüfung {allg} seçme ve yeterlik sınavı {allg}
der Auswahlausschuss {m} seçme komitesi {i}
auswählen {v} ayırmak {fi}
auswählen {v} beğenmek {fi}
auswählen {v} seçmek {fi}
auswählen {v} tercih etmek {fi}
auswählend {a} seçici {a}
das Auswahlgespräch {n} eleman seçmek için görüş me {i}
der Auswahlkauf {m} seçerek satın alma {i}
die Auswahlmannschaft {f} [Sp]seçme takım {i}
das Auswahlmuster {n} numune {i}
das Auswahlmuster {n} örnek {i}
die Auswahlprüfung {f} seçme sınavı {i}
die Auswahlsendung {f} seçme yolu ile satış için mal gönderme {i}
die Auswahlsendung {f} seçme yolu ile satış için mal irsali {i}
das Auswahlverfahren {n} örnekleme yöntemi {i}
das Auswahlverfahren {n} sondaj metodu {i}
das Auswahlverfahren {n} sondaj usulü {i}
auswalken {v} hamur açmak {fi}
auswalzen {v} büyütmek {fi}
auswalzen {v} genişletmek {fi}
auswalzen {v} gereğinden fazla uzatmak {fi}
auswalzen {v} haddede geçirmek {fi}
auswalzen {v} silindirden geçirmek {fi}
der Auswanderer {m} giden göçmen {i}
der Auswanderer {m} göçmen {i}
der Auswanderer {m} muhacir {i}
das Auswandererhaus {n} göçmen evi {i}
die Auswandererin {f} giden göçmen {i}
die Auswandererin {f} muhacir {i}
auswandern {v} göç etmek {fi}
auswandern {v} göçmek {fi}
auswandern {v} yurdunu terk etmek {fi}
die Auswanderung {f} göç {i}
die Auswanderung {f} göç etme {i}
die Auswanderung {f} göçmenlik {i}
die Auswanderung {f} hicret {i}
die Auswanderung {f} terk {i}
der Auswanderungsbetrug {m} göç etme dolandırıcılığı {i}
das Auswanderungsgesetz {n} [Jur.]göç yasası {i}
auswandrn {v} göçmek {fi}
auswärmen {v} ısıtmak {fi}
auswärmen {allg} ısınmak {allg}
auswärtig {adj} dış {s}
auswärtig {adj} dışa ait {s}
auswärtig {adj} dışardan {s}
auswärtig {adj} ecnebi {s}
auswärtig {adj} harici {s}
auswärtig {a} yabanci {a}
auswärtig {adj} yabancı {s}
die auswärtige Angelegenheit {f} dışişleri sorunu {i}
die auswärtige Angelegenheiten {f} [Pol.]dışişleri {i}
die auswärtige Angelegenheiten {f} dışişlerı sorunları {i}
die auswärtige Angelegenheiten {f} [Pol.]hariciye {i}
auswärtige Beziehungen {allg} [Pol.]dış ilişkiler {allg}
auswärtige Schuld {allg} [Handel]dış borç {allg}
auswärtige Verträge {allg} [Jur.]dış anlaşmalar {allg}
der auswärtiger Dienst {m} dış hizmet {i}