DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
anweben {v} dokuma yaparak eklemek {fi}
anweisen {v} adına tahsis etmek {fi}
anweisen {v} direktif {fi}
anweisen {v} direktif vermek {fi}
anweisen {v} emir {fi}
anweisen {v} emir vermek {fi}
anweisen {v} emretmek {fi}
anweisen {v} havale etmek {fi}
anweisen {v} maaş bağlamak {fi}
anweisen {v} önceden ayırmak {fi}
anweisen {v} para havale etmek {fi}
anweisen {v} tahsis etmek {fi}
anweisen {v} talimat vermek {fi}
anweisen {v} yer göstermek {fi}
die Anweisende {f} emir veren {i}
die Anweisende {f} havale eden {i}
die Anweisende {f} tahsis eden {i}
der Anweisender {m} emir veren {i}
der Anweisender {m} havale eden {i}
der Anweisender {m} tahsis eden {i}
der Anweiser {m} havale eden {i}
die Anweisung {f} açıklama {i}
die Anweisung {f} brifing {i}
die Anweisung {f} direktif {i}
die Anweisung {f} emir {i}
die Anweisung {f} havale {i}
die Anweisung {f} talimat {i}
die Anweisung {f} tarife {i}
die Anweisung {f} tembih {i}
die Anweisung {f} yönerge {i}
der Anweisungsbetrag {m} havale bedeli {i}
der Anweisungsempfänger {m} havale edilen {i}
der Anweisungsempfänger {m} havaleyi alan {i}
der Anweisungsscheck {m} havale çeki {i}
anwendbar {a} kullanılabilir {a}
anwendbar {a} kullanışlı {a}
anwendbar {a} tatbik edilebilir {a}
anwendbar {a} uygulanabilir {a}
anwendbares Recht {allg} ilgili yasa {allg}
anwendbares Recht {allg} uygulanan kanun {allg}
die Anwendbarkeit {f} kullanılabilirlik {i}
anwenden {v} kullanmak {fi}
anwenden {v} sarf etmek {fi}
anwenden {v} tatbik etmek {fi}
anwenden {v} uygulamak {fi}
der Anwender {m} kullanan {i}
der Anwender {m} [EDV]kullanıcı {i}
der Anwender {m} tatbik eden {i}
der Anwender {m} uygulayan {i}
die Anwenderberatung {f} kullanıcı danışmanlığı {i}
die Anwenderberatung {f} [Handel]tüketici danışmanlığı {i}
die Anwenderberatung {f} uygulayıcı danışmanlığı {i}
die Anwendung {f} başvuru {i}
die Anwendung {f} kullanım {i}
die Anwendung {f} kullanış {i}
die Anwendung {f} kullanma {i}
die Anwendung {f} tatbik {i}
die Anwendung {f} tatbikat {i}
die Anwendung {f} uygulama {i}
die Anwendung {f} uygulanma {i}
Anwendung der Wettbewerbsvorschriften {allg} rekabetle ilgili hükümlerin uygulanması {allg}
Anwendung des Gesetzes {allg} kanunun uygulanması {allg}
Anwendung finden {v} kullanılmak {fi}
Anwendung finden {v} tatbik edilmek {fi}
Anwendung finden {v} uygulanmak {fi}
Anwendung multipler Wechselkurse {allg} katlı döviz kurlarının uygulanması {allg}
Anwendung von Gewalt {allg} zor kullanma {allg}
das Anwendungsbeispiel {n} kullanım örneği {i}
der Anwendungsbereich {m} uygulama alanı {i}
anwendungsbezogen {a} tatbiki {a}
anwendungsbezogen {a} uygulamalı {a}
die Anwendungsdauer {f} kullanım süresi {i}
das Anwendungsgebiet {n} kullanım alanı {i}
das Anwendungsgebiet {n} uygulama bölgesi {i}
die Anwendungsmöglichkeit {f} uygulama olanağı {i}
das Anwendungsprogramm {n} [EDV]bilgisayar programı {i}
das Anwendungsprogramm {n} [EDV]kullanıcı yazılımı {i}
die Anwendungsvorschrift {f} kullanma talimatı {i}
anwerben {v} angaje etmek {fi}
anwerben {v} [mil.]asker almak {fi}