DeutschTürkisch 
Direkte Treffer
abwägen {v} eni konu düşünmek {fi}
abwägen {v} ölçmek {fi}
abwägen {v} ölçüp biçmek {fi}
abwägen {v} sözlerini tartmak {fi}
die Abwägung {f} ölçme {i}
die Abwägung {f} tartma {i}
Abwägung von Steuern {allg} vergi yansıması {allg}
abwälzen {v} sorumluluğu başkasına yüklemek {fi}
die Abwälzung {f} yansıtma {i}
die Abwälzung {f} yükleme {i}
abwandeln {v} [Sprachw]fotoğraf çekmek {fi}
abwandeln {v} değiştirmek {fi}
abwandeln {v} tadil etmek {fi}
die Abwandelung {f} değişiklik {i}
die Abwandelung {f} değiştirme {i}
die Abwandelung {f} tadilat {i}
abwandern {v} bırakıp gitmek {fi}
abwandern {v} göç etmek {fi}
abwandern {v} uzaklaşmak {fi}
abwandern {v} yaya gitmek {fi}
die Abwanderung {f} göç {i}
Abwanderung des Kapitals {allg} sermayenin dış ülkeye gitmesi {allg}
Abwanderung von Fachkräften {allg} beyin göçü {allg}
Abwanderung von Kapital {allg} sermaye göçü {allg}
Abwanderung von Kapital {allg} sermayenin başka yere gitmesi {allg}
Abwanderung von Wissenschaftlern {allg} fikir göçü {allg}
die Abwandlung {f} [Sprachw]çekim {i}
die Abwandlung {f} değiştirme {i}
die Abwandlung {f} tadil {i}
die Abwärme {f} [Tec]artık sıcaklık {i}
die Abwärme {f} [Tec]atık sıcaklık {i}
die Abwärme {f} [Tec]dışarı atılan sıcaklık {i}
abwarten {v} beklemek {fi}
abwarten {v} bir şeyin sonunu beklemek {fi}
abwarten {v} fırsat kollamak {fi}
abwarten {v} gözetmek {fi}
abwarten {v} kollamak {fi}
abwarten {v} zamanını beklemek {fi}
abwarten und Tee trinken {allg} sabırla beklemek {allg}
abwartend {a} ihtiyatlı {a}
abwartende Haltung {allg} bekler tutum {allg}
abwartende Haltung {allg} bekleyici tutum {allg}
abwartende Haltung einnehmen {allg} bekler tutuma geçmek {allg}
abwärts {adj} aşağı {s}
abwärts {a} aşağıya {a}
abwärts {adj} aşağıya doğru {s}
abwärts {adj} baş aşağı {s}
abwärts führen {allg} felakete sürüklemek {allg}
abwärts gehen {allg} aşağı gitmek {allg}
abwärts gehen {allg} fenalaşmak {allg}
abwärts gehen {allg} inmek {allg}
abwärts gehen {allg} işleri bozulmak {allg}
die Abwärtsbewegung {f} aşağıya doğru hareket {i}
Abwärtsbewegung an der Börse {allg} borsada düşüş {allg}
die Abwärtstendenz {f} düşüş eğilimi {i}
die Abwärtstendenz {f} düşüş trendi {i}
der Abwärtstrend {m} düşme eğilimi {i}
der Abwärtstrend {m} düşüş trendi {i}
der Abwärtstrend {m} iniş trendi {i}
der Abwasch {m} bulaşık {i}
der Abwasch {m} bulaşık yıkama {i}
abwaschbar {adj} yıkanabilir {s}
abwaschen {v} bulaşık yıkamak {fi}
abwaschen {v} [Med.]lavaj yapmak {fi}
abwaschen {v} yıkamak {fi}
abwaschen {v} yıkayıp temizlemek {fi}
das Abwaschtuch {n} bulaşık bezi {i}
das Abwaschwasser {n} bulaşık suyu {i}
das Abwasser {n} atık su {i}
das Abwasser {n} atıksu {i}
das Abwasser {n} kirli su {i}
das Abwasser {n} kullanılmış su {i}
das Abwasser {n} lağım suyu {i}
das Abwasser {n} pis su {i}
die Abwasseraufbereitung {f} atıksu arıtma {i}
der Abwasserkanal {m} kanalizasyon {i}
der Abwasserkanal {m} lağım {i}
die Abwasserleitung {f} pis su borusu {i}
die Abwasserreinigung {f} atıksu arıtma {i}
die Abwasserreinigungsanlage {f} atıksu arıtma tesisi {i}