TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
inşa {i} der Aufbau {m}
inşa {i} die Aufrichtung {f}
inşa {i} der Aufsatz {m}
inşa {i} [ask]der Ausbau {m}
inşa {i} der Bau {m}
inşa {i} die Erbauung {f}
inşa {i} die Errichtung {f}
inşa {i} die Konstruktion {f}
inşa eden {i} der Erbauer {m}
inşa edilebilir arazi {allg} baureifes Grundstück {allg}
inşa edilme {i} die Erbauung {f}
inşa edilmemiş arsa {allg} unbebautes Grundstück {allg}
inşa etme {i} der Aufbau {m}
inşa etme {i} die Bebauung {f}
inşa etme {i} die Erbauung {f}
inşa etmek {fi} anlegen {v}
inşa etmek {fi} aufbauen {v}
inşa etmek {fi} aufführen {v}
inşa etmek {fi} aufmauern {v}
inşa etmek {fi} aufrichten {v}
inşa etmek {fi} aufschlagen {v}
inşa etmek {fi} aufwerfen {v}
inşa etmek {fi} ausführen {v}
inşa etmek {v} bauen {v}
inşa etmek {v} bebauen {v}
inşa etmek {allg} den Boden bearbeiten {allg}
inşa etmek {v} erbauen {v}
inşa etmek {v} errichten {v}
inşa etmek {v} fundieren {v}
inşa etmek {v} konstruieren {v}
inşa etmek {fi} schlagen {v}
inşa halinde {allg} im Bau {allg}
inşa halindeki tesisler {allg} Anlagen im Bau {allg}
inşa tarzı {i} die Bauweise {f}
inşaat {i} der Bau {m}
inşaat {i} die Bauarbeiten {f}
inşaat {i} das Bauwerk {n}
inşaat {i} [mim]die Konstruktion {f}
inşaat alanı {i} die Anbaufläche {f}
inşaat alanı {i} das Terrain {n}
inşaat alanı üst yapısı yüzeyi {i} das Planum {n}
inşaat altyapı mühendisi {i} der Tiefbauingenieur {m}
inşaat arsası {i} das Baugelände {n}
inşaat arsası {i} der Baugrund {m}
inşaat arsası {i} das Baugrundstück {n}
inşaat arsası {i} das Bauland {n}
inşaat arsası {i} der Bauplatz {m}
inşaat arsası {i} die Baustelle {f}
inşaat arsası {i} das Bauterrain {n}
inşaat atıkları {i} der Bauschutt {m}
inşaat bilimi {i} [mim]das Bauwesen {n}
inşaat bölgesi {i} das Anbaugebiet {n}
inşaat bölgesi {i} das Bauterrain {n}
inşaat bölümü {i} die Bauabteilung {f}
inşaat bölümü {i} das Bauamt {n}
inşaat bürosu {i} das Baubüro {n}
inşaat çalışmaları {i} die Bauarbeiten {f}
inşaat çavuşu {i} der Polier {m}
inşaat çeliği {i} der Baustahl {m}
inşaat dairesi {i} das Bauamt {n}
inşaat değeri {i} der Bauwert {m}
inşaat demiri {i} das Armiereisen {n}
inşaat denetimi {i} die Bauabnahme {f}
inşaat denetimi {i} die Bauaufsicht {f}
inşaat denetimi {i} die Bauüberwachung {f}
inşaat emri {i} der Bauauftrag {m}
inşaat endüstrisi {i} die Bauindustrie {f}
inşaat faaliyeti {i} die Bautätigkeit {f}
inşaat faaliyetleri {i} die Bauarbeiten {f}
inşaat finansmanı {i} die Baufinanzierung {f}
inşaat firması {i} die Baufirma {f}
inşaat gereçleri {i} der Baubedarf {m}
inşaat giderleri {i} der Bauaufwand {m}
inşaat giderleri {ç} die Baukosten {pl}
inşaat giderlerine katılım {i} der Baukostenauschuss {m}
inşaat harcamaları {ç} die Baukosten {pl}
inşaat hatası {i} der Konstruktionsfehler {m}
inşaat hukuku {i} [huk]das Baurecht {n}
inşaat için tüm parasını harcamak {v} verbauen {v}
inşaat için yapılan masraf {i} der Bauwert {m}
Indirekte Treffer
aslına uygun olarak yeniden inşa veya onarma {i} die Restauration {f}
binayı arsa payı dışına taşarak inşa etmek {v} überbauen {v}
gemi inşa mühendisi {i} der Schiffbauingenieur {m}
gemi inşa tekniği {i} die Schiffbautechnik {f}
gemi inşa tezgahı {i} die Schiffswerft {f}
inşa eden {i} der Erbauer {m}
inşa edilebilir arazi {allg} baureifes Grundstück {allg}
inşa edilme {i} die Erbauung {f}
inşa edilmemiş arsa {allg} unbebautes Grundstück {allg}
inşa etme {i} die Bebauung {f}
inşa etme {i} der Aufbau {m}
inşa etme {i} die Erbauung {f}
inşa etmek {fi} aufmauern {v}
inşa etmek {v} erbauen {v}
inşa etmek {fi} ausführen {v}
inşa etmek {fi} aufführen {v}
inşa etmek {fi} schlagen {v}
inşa etmek {allg} den Boden bearbeiten {allg}
inşa etmek {fi} aufwerfen {v}
inşa etmek {fi} aufbauen {v}
inşa etmek {v} konstruieren {v}
inşa etmek {fi} aufschlagen {v}
inşa etmek {fi} anlegen {v}
inşa etmek {v} fundieren {v}
inşa etmek {v} bebauen {v}
inşa etmek {fi} aufrichten {v}
inşa etmek {v} errichten {v}
inşa etmek {v} bauen {v}
inşa halinde {allg} im Bau {allg}
inşa halindeki tesisler {allg} Anlagen im Bau {allg}
inşa tarzı {i} die Bauweise {f}
kanal inşa etmek {fi} anlegen {v}
kilise insasının kilise korosunun doğu yönüne doğru durabilmesini sağlayacak şekilde inşa edilmesi {i} die Ostung {f}
köprü inşa etmek {v} brücken {v}
kötü inşa biçimi ile manzarayı kapatmak {v} verbauen {v}
kötü inşa etmek {allg} verbauen {allg}
öne çıkıntılı olarak inşa etmek {fi} [mim]vorbauen {v}
otel olarak inşa edilmiş gemi {i} das Botel {n}
sipariş üzerine imal inşa {i} die Auftragsfertigung {f}
sipariş üzerine inşa {i} die Auftragsfertigung {f}
sipariş üzerine yapım inşa {i} die Auftragsfertigung {f}
üzerine köprü inşa etmek {v} überbrücken {v}
yeniden inşa etme {i} der Wiederaufbau {m}
yeniden inşa etmek {fi} wiederaufbauen {v}