TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dolaşmak {v} ablaufen {v}
dolaşmak {fi} aufziehen {v}
dolaşmak {v} bereisen {v}
dolaşmak {v} besichtigen {v}
dolaşmak {fi} durchjagen {v}
dolaşmak {itr} flanieren {itr}
dolaşmak {fi} herumführen {v}
dolaşmak {fi} herumgehen {v}
dolaşmak {fi} herumlaufen {v}
dolaşmak {fi} herumreisen {v}
dolaşmak {fi} herumspazieren {v}
dolaşmak {fi} herumtreiben {v}
dolaşmak {fi} herumtummeln {v}
dolaşmak {fi} herumwandern {v}
dolaşmak {itr} kreisen {itr}
dolaşmak {itr} promenieren {itr}
dolaşmak {fi} schweifen {v}
dolaşmak {allg} ergehen {allg}
dolaşmak {allg} ansehen {allg}
dolaşmak {itr} Spazieren {itr}
dolaşmak {fi} spazieren gehen {v}
dolaşmak {fi} streichen {v}
dolaşmak {itr} streifen {itr}
dolaşmak {itr} streunen {itr}
dolaşmak {fi} umgehen {v}
dolaşmak {itr} umhergehen {itr}
dolaşmak {itr} umherschweifen {itr}
dolaşmak {fi} umlaufen {v}
dolaşmak {itr} walzen {itr}
dolaşmak {itr} zirkulieren {itr}
dolaşmak {fi} rumlaufen {v}
Indirekte Treffer
ağızdan ağıza dolaşmak {allg} in aller Munde sein {allg}
ağızdan ağza dolaşmak {fi} herumsprechen {v}
amaçsızca dolaşmak {fi} durchstreifen {v}
araba ile keyifle dolaşmak {itr} nuckeln {itr}
atla dolaşmak {v} bereiten {v}
atla dolaşmak {fi} abreiten {v}
avare avare dolaşmak {fi} herumtreiben {v}
ayağı dolaşmak {i} das Stolpern {n}
ayak altında dolaşmak {allg} jemandem dauernd im Wege stehen {allg}
aylak aylak dolaşmak {fi} herumlungern {v}
başıboş dolaşmak {fi} herumtreiben {v}
baştan sona dolaşmak {v} durchziehen {v}
bir araçla bir yeri baştan sona dolaşmak {allg} abfahren lassen {allg}
bir şeyin etrafında dolaşmak {allg} um etw herumgehen {allg}
bir yeri baştan başa dolaşmak {v} durchreisen {v}
bir yeri baştan sona dolaşmak {v} belaufen {v}
bir yeri yaya olarak dolaşmak {fi} durchwandern {v}
birbirine dolaşmak {allg} Verzwirbeln {allg}
boş boş dolaşmak {fi} flanieren {v}
boş boş dolaşmak {fi} durchstreifen {v}
boş dolaşmak {itr} strolchen {itr}
çevresinde dolaşmak {v} umschwärmen {v}
çok dolaşmak {allg} viel herumkommen {allg}
dedikodu dolaşmak {allg} Gerüchte schwirren durch ... {allg}
dili dolaşmak {fi} stammeln {v}
dili dolaşmak {fi} lallen {v}
dillerde dolaşmak {allg} viel genannt werden {allg}
elden ele dolaşmak {fi} herumgehen {v}
etrafında dolaşmak {fi} umlaufen {v}
etrafını gemi ile dolaşmak {v} umschiffen {v}
gezinip dolaşmak {v} durchkreuzen {v}
hayalet dolaşmak {itr} spuken {itr}
içinden geçerek dolaşmak {fi} durchstreichen {v}
internette dolaşmak {itr} [biliş]surfen {itr}
işsiz güçsüz dolaşmak {itr} vagabundieren {itr}
pasaklı kıyafetlerle dolaşmak {itr} schlumpen {itr}
pejmürde dolaşmak {itr} schlumpen {itr}
şaşkın şaşkın dolaşmak {fi} umherirren {v}
söylenti dolaşmak {allg} Gerüchte schwirren durch ... {allg}
teker teker dolaşmak {fi} herumgehen {v}
tembel tembel dolaşmak {fi} schlendern {v}
yaya olarak dolaşmak {v} bewandern {v}
yaya olarak dolaşmak {itr} wandern {itr}
yelkenli gemi ile etrafında dolaşmak {v} umsegeln {v}