TürkischDeutsch 
Direkte Treffer
dünyaya bakış açısı {i} die Weltanschauung {f}
dünyaya bakış açısı {i} das Weltbild {n}
dünyaya dışarıdan etki eden hava veya su {fi} [yerb]exogen {v}
dünyaya gelmek {allg} auf die Welt kommen {allg}
dünyaya gelmek {fi} geboren werden {v}
dünyaya gelmek {tnz} [Redw.]zur Welt kommen {oA}
dünyaya getirmek {allg} auf die Welt bringen {allg}
dünyaya getirmek {v} gebären {v}
dünyaya getirmek {fi} zur Welt bringen {v}
dünyaya yayılmış canlı türleri {i} der Kosmopolit {m}
Indirekte Treffer
başka bir gezegenin dünyaya olan yakınlığı {i} [gökb]die Erdnähe {f}
bebeğin ölü olarak dünyaya gelmesi {i} die Totgeburt {f}
bir çocuk dünyaya getirmek {allg} ein Baby bekommen {allg}
çocuk dünyaya gelmesi {i} der Familienzuwachs {m}
çocuk dünyaya getirmek {fi} Kinder auf die Welt bringen {v}
dünyaya bakış açısı {i} das Weltbild {n}
dünyaya bakış açısı {i} die Weltanschauung {f}
dünyaya dışarıdan etki eden hava veya su {fi} [yerb]exogen {v}
dünyaya gelmek {tnz} [Redw.]zur Welt kommen {oA}
dünyaya gelmek {fi} geboren werden {v}
dünyaya gelmek {allg} auf die Welt kommen {allg}
dünyaya getirmek {allg} auf die Welt bringen {allg}
dünyaya getirmek {fi} zur Welt bringen {v}
dünyaya getirmek {v} gebären {v}
dünyaya yayılmış canlı türleri {i} der Kosmopolit {m}
eski dünyaya ait {s} altweltlich {adj}
gözlerini dünyaya açmak {allg} das Licht der Welt erblicken {allg}
ikiz veya daha fazla bebek dünyaya getirme {i} die Mehrlingsgeburt {f}
öbür dünyaya göç etmek {i} das Ableben {n}
öbür dünyaya göçmek {fi} hinübergehen {v}
öbür dünyaya götürmek {fi} dahinraffen {v}
yeni dünyaya gelen {i} das Neugeborene {n}